Møre Og Romsdal

Romsdalsalpene jan 2019

Adresse til NSF Møre og Romsdal:

Strandgata 3, 6415 Molde

Siste nyheter fra Møre Og Romsdal

NSF Møre og Romsdal har valgt øvrige varamedlemmer til fylkesstyret

Følgende varamedlewmmer er valgt:

Eli Åse Gravdehaug, Anne Gutteberg, Renate Kleive, Martha Trones ,Gina Isabell Frostad Olsen, Martin Solbjørg 

 

NSF M&R har valgt 1. varamedlem

Anja Bjørkavåg er valgt som 1. varamedlem til fylkesstyret i NSF Møre og Romsdal

NSF M&R har valgt fylkesstyremedlemmer

De faste fylkesstyremedlemmer for perioden 2020-2023 er valgt.
Anette Lekve, Marianne Nydal, Tor-Rune Aarø, Marte Nygård, Åse Vegsund, Aud Winther, Ann Cathrin Nyhammer


Nestleder i NSF Møre og Romsdal

Gjermund Øysteinsson Moe er valgt som nestleder i NSF Møre og Romsdal. Vi gratulerer

NSF Møre og Romsdal har valgt fylkesleder

Trine Bruseth Sevaldsen er valgt som fylkesleder i Møre og Romsdal. Vi gratulerer.
NSF Møre og Romsdal vil takke Ståle Evald Ræstad for innsatsen som tillitsvalgt og fylkesleder gjennom mange år.

Kjempet for NSF gjennom en hel karriere!

Sist uke hadde jeg som fylkesleder det ærefulle oppdraget å gi en spesiell
oppmerksomhet til to sykepleiere som har stått på for NSF Møre og Romsdal
gjennom en livslang karriere.

Valgavis for fylkesstyrevalget 17. september 2020 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

I valgavisa finner dere  bla. nominasjonskomiteens innstilling og presentasjon av kandidater som stiller til valg til nytt fylkesstyre 17. september.

 

 

Oversikt delegater med stemmerett til fylkesvalget 17. september Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Vedlagt finner dere oversikt over valgte delegater til valg av fylkesstyret 17. september i Møre og Romsdal.

Studentverving Høgskolen i Molde 2020

I dag har det vore studentverving ved høgskolen i Molde. Fylkeskontoret fekk invitasjonen til å delta i går, så her var det bare å hive seg med for fylkesleder og rådgiver Gerd Irene Malmedal.

Fylkesvalg i Møre og Romsdal 17. september Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

 

I vedleggene finner dere en oppdatert oversikt over kandidater som stiller til valg til fylkesstyret for 2020 - 2023, nominasjonskomiteens nye innstilling med begrunnelse og et brev fra nominasjonskomiteens leder, Anita Hellevik Magerholm.

Ny rådgiver på NSF Møre og Romsdal

NSF Møre og Romsdal har etter utlysning og intervju fått seg en ny rådgiver i 100% fast stilling. Gunn Bringsli har takket ja, og starter som rådgiver på kontoret fra 1 oktober 2020.

Kan medisinstudent ha sykepleiefaglig ansvar?

NSF Møre og Romsdal er blitt gjort oppmerksom på at medisinstudenter erstatter sykepleiere under sommerferieavviklingen. I den forbindelse stilles det spørsmål, spesielt i kommunehelsetjenesten, om hvorvidt medisinstudenter kan ha det sykepleiefaglige ansvaret i forbindelse med ferieavvikling. Helsedirektoratet kommet med en avklaring til fylkesmennene når det gjelder «Forskrift for sykehjem og boform og heldøgns omsorg og pleie» https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1988-11-14-932

Lederavtaler til besvær?

I disse kommunesammenslåingstider er det mange som tar kontakt fordi de skal reforhandle sine lederavtaler. Mange vet ikke hva krav de kan stille, så derfor har vi fått laget denne informasjonen til ledergruppa.

Årets sykepleier og sykepleierleder Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Utsatt utdeling av prisen til årets sykepleier og sykepleierleder til 2021

Stengt fylkeskontor

Kontoret i Strandgata 3 holder stengt inntil videre pga nasjonale anbefalinger.

 

Medlemmene gjør en formidabel innsats!

Kjenner du sykepleiere som gjør en ekstra innsats, eller gjør du dette selv? Flott om du kan tenke deg å skrive litt om hva du gjør i disse koronatider, for at innbyggerne skal føle seg tryggere.

OPPDATERT! Villighetserklæring og bilde av kandidater til fylkesstyret i M&R Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Her finner dere villighetserklæringer og bilde av kandidater som stiller til verv i fylkesstyret i Møre og  Romsdal. Valget vil skje elektronisk 17/9-20..

Valg utsatt Fylkesmøte 2020

Fylkesmøtet i NSF Møre og Romsdal 2020 skal velge ny fylkesleder, nestleder og fylkesstyremedlemmer/ varamedlemmer.

Konstituering nominasjonskomite

Nominasjonskomite for valg av nytt fylkesstyre, fylkesleder og nestelder ble konstituert mandag 25/11-19. Kontaktinformasjon til medlemmer i nom.komite:

Nominasjonskomiten til fylkesvalget 2020

Pensjonisttreff i Molde 9 desember

Velkommen til pensjonisttreff, for medlemmer i Norsk sykepleierforbund Møre og Romsdal.

Møte for HTV i kommuner som skal sammenslåast.

I dag har kommuner som er i ein sammenslåingsprosess, eller som kan tenkast å komme i ein sammenslåingsprosess, samla på fylkeskontoret i Molde.

Årets sykepleier og årets sykepleierleder 2018

Årets sykepleier og årets sykepleierleder 2018 er tildelt Ingunn Klokk fra Volda sykehus og Ole Dagfinn Boksasp fra Kristiansund sykehus. Vi gratulerer. 

Nyvalgt nominasjonskomite i M&R

Hovedtillitsvalgt valgte ny nominasjonskomite for NSF M&R. Vedlagt finner dere oversikt over medlemmene.

Nominasjonskomite Møre og Romsdal 2018- 2020

Vinner av iPad fra Utdanningsmessen i Ålesund

Alice Welle er den heldige vinner av en iPad

Lokal faggruppe for kardiologiske sykepleiere

Oppstart av lokal faggruppe for kardiologiske sykepleiere i Møre og Romsdal