Oslo

Siste nyheter fra Oslo

Invitasjon til lederkonferanse "Myndighet til å lede" 6.mars.

NSF Oslo inviterer til gratis lederkonferanse for ledermedlemmer og tillitsvalgte, i samarbeid med NSF Akershus og NSF Østfold.

Fagdag for jordmødre 4. mai på Oslo universitetssykehus

4. mai skal den internasjonale jordmordagen markeres. NSF Oslo universitetssykehus arrangerer derfor en dag med faglig påfyll og et hyggelig treffpunkt for jordmødre.

Valg av nominasjonskomite er gjennomført

På konferansen for hovedtillitsvalgte 12. februar ble det valgt nominasjonskomite for NSF Oslo. Nominasjonskomiteen skal vurdere og prioritere forslag på kandidater til landsmøtedelegasjonen i 2019. Lykke til med den viktige jobben.

Undervisning 3.års studenter Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

NSF Oslo har en 2-timers undervisning  der vi forbereder sykepleiestudentene til arbeidslivet.

Powerpoint som brukes kan du som er innlogget finne vedlagt. 

Har du lyst til å bli vår kollega?

En av våre rådgiver skal flytte utenbys, og vi søker derfor etter en ny rådgiver til fylkeskontor i NSF Oslo. Søknadsfrist er 18.februar 2018.

Utlysningen kan du lese her

Abstraktinvitasjon til Sykepleiesymposiet

NSF Oslo og Sykepleiefaglig nettverk ved OUS arrangerer 14. mai Sykepleiesymposiet. Man ønsker å løfte fram fagutvikling og forskning i sykepleie og inviterer sykepleiere i Oslo til å sende inn abstrakt på muntlige framlegg og postere.