Oslo

banner

Siste nyheter fra Oslo

Ja til hijab for sykepleiere

Rådet for Sykepleieetikk i Norsk Sykepleierforbund har mottatt flere henvendelser fra media om bruk av hijab på sykehus og i hjemmesykepleien. Rådet har konkludert med at hijab kan aksepteres som en del av sykepleiernes arbeidsanstrekk.

Kjenner du årets sykepleier eller sykepleieleder?

Det finnes mange flotte sykepleiere i Oslo som hver dag gjør en forskjell. Også i år vil NSF Oslo dele ut pris til årets sykepleier og årets sykepleieleder. Er det noen av dine kollegaer som du mener fortjener denne prisen? Da må du sende inn skjema som ligger vedlagt innen 3.mars 2017.

 

Gratis tilbud for ledermedlemmer

Ledelse kan til tider by på ulike utfordringer. Arbeidet kan være krevende og en kan oppleve å gå tom, føle håpløshet eller mismot i arbeidssituasjonen. På Kildehuset ønsker de å bidra til å forebygge slitenhet og utbrenthet blant ledere.  Det gir deg blant annet mulighet til å øke din bevissthet som leder, se muligheter som fremmer helse og livskvalitet, og oppdage egne ressurser og muligheter.

Oslo byråd endrer pensjonsvedtektene

NSF Oslo har lenge jobbet for at sykepleiere som er deltidsansatt i Oslo kommune skal få pensjonsopptjening for merarbeid. I Oslo byråd 22.desember 2016 er det vedtatt endringer i pensjonsvedtektene.    

NSF har tatt ut søksmål mot Oslo kommune

I flere år har NSF Oslo kjempet for at sykepleiere i Oslo kommune skal få pensjonsopptjeneing på merarbeid slik sykepleiere får det i sykehus og alle andre kommuner. Selv om kommunen nå har varslet at de endrer reglene fra 1.1.2017 har det ikke vært mulig for oss å komme til enighet om etterbetaling for våre medlemmer som har kjempet for dette i mange år.

Medlemsbrev for Oslo fylke 2-2016

Her kommer et rykende ferskt Medlemsbrev for Oslo fylke - GOD LESNING:

Medlemsbrev Oslo 2-2016

 

Madserud sykehjem

I dag har det vært forhandlinger mellom NSF og Sykehjemsetaten i forbindelse med at Madserud sykehjem virksomhetsoverdras fra Norlandia til Oslo kommune.

Abstraktinvitasjon til Sykepleiesymposiet

Den 12. mai 2017 inviterer OUS og NSF sykepleiere ved OUS og i Oslo kommune til det årlige Sykepleiesymposiet i anledning Den internasjonale sykepleierdagen.