Oslo

Barcode 2014

Siste nyheter fra Oslo

Norge endrer seg - hva skjer med NSF? Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Myndighetenes regionreform vil 1. januar i 2020 redusere antall fylker til 11. Det får konsekvenser for NSF og gir oss en mulighet til å tenke på hvordan vi organiserer oss for å møte fremtiden på en best mulig måte.

 

 

1. mai frokost med NSF Oslo

Tradisjonen tro inviterer Norsk Sykepleierforbund (NSF) Oslo sine medlemmer til å delta på gratis  frokost 1. mai.

Forhandlingsstart i offentlig sektor

Lønnsforhandlingene i offentlig sektor har startet. Unio leverte i dag sitt krav nr. 1 til staten.

Tarifforhandlingene 2018 er et hovedoppgjør. Det betyr at det skal forhandles om lønn og på innhold i tariffavtalene.

Markant økning av mannlige søkere til sykepleieutdanninger med kjønnspoeng

Som en konsekvens av den nye diskriminerings- og likestillingsloven, som trådte i kraft fra nyttår, får Universitetet i Agder og Lovisenberg diakonale høgskole i Oslo gi mannlige søkere to ekstrapoeng. Dette er en prøveordning, som altså ser ut til å gi resultater.

 

Søk om lønnstilskudd for utdanning i avansert klinisk sykepleie

Kommuner og private tilbydere av kommunale helse- og omsorgstjenester kan søke tilskudd til å videreutdanne sykepleiere i avansert klinisk sykepleie på mastergradsnivå.

Søknadsfristen er 1.mai.        

 

30 nye sykepleierstillinger til sykehjem i Oslo kommune

Oslo kommune lyser ut 30 hele, faste og nye sykepleierstillinger til langtidshjemmene sine. "Kjempefint at Sykehjemsetaten endelig tar det signalet vi har sendt i lang tid om at det er for få sykepleiere på sykehjemmene i Oslo", sier Line Orlund, fylkesleder i NSF Oslo.

Hva regulerer arbeidstiden for ansatte i helsevesenet?

NSF Oslo inviterer ledere som er medlem av NSF til dagskurs i arbeidstid. Kurset holdes i Tollbugata 22, 31.mai fra kl 09-15. Kurset vil gi en innføring i de viktigste bestemmelsene som regulerer arbeidstiden.

Dialogdag mellom tillitsvalgte og arbeidsgiver ved Signo Conrad Svendsen senter

20. mars 2018 ble det arrangert dialogdag ved Conrad Svenden senter (CSS). CSS er organisert i arbeidsgiverorganisasjonen Virke og gir bo-, helse- og omsorgstjenester til voksne døve og døvblinde. Tema for dialogmøtet var samarbeid, felles interesser og målsetning.