Oslo

Barcode 2014

Siste nyheter fra Oslo

Norge endrer seg - hva skjer med NSF? Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Myndighetenes regionreform vil 1. januar i 2020 redusere antall fylker til 11. Det får konsekvenser for NSF og gir oss en mulighet til å tenke på hvordan vi organiserer oss for å møte fremtiden på en best mulig måte.

 

 

Tre bydeler har søkt om å få være med i prosjekt "Primærhelseteam".

17 kommuner har søkt om å få være med i pilotprosjektet. Bydel Alna, Sagene og Nordstrand er tre av søkerne. 1.desember får man vite hvem som får bli med. 

 

NSF møtte Helse- og sosialkomiteen i Oslo kommune

I forbindelse med det fremlagte budsjettet for 2018 hadde NSF Oslo, Jordmorforbundet i NSF og Faggruppe for sykepleiere i psykisk hele og rus bedt om møte med kommunen. Godt forberedt møtte vi derfor opp i Rådhuset 31. oktober.

Oslo kommune avvikler avtale med Aleris.

Oslo kommune avvikler hjemmetjenesteavtalen med Aleris 18.desember 2017, etter flere alvorlige forhold. Rundt 200 brukere og 60 ansatte vil bli berørt. 

Gratis fagkafe 2.november på asylet

Neste fagkafe arrangerer NSF Oslo 2.november kl 19-21 sammen med faggruppen for anestsisykepleiere i Oslo og Akershus.

Foredragsholder er Line Bolgvåg som jobber som anestesisykepleier ved Rikshospitalet.

Influensavaksinasjonskampanje i Oslo

NSF Oslo har deltatt i et prosjekt i samarbeid med sykehusene, sykehjemsetaten og bydelene. Målet med dette prosjektet er å få økt vaksinasjonsdekning hos helsepersonell i Oslo.