Oslo

Barcode 2014

Siste nyheter fra Oslo

Sommeråpent på fylkeskontoret

Fylkeskontoret i NSF Oslo er åpent hele sommeren. Ta kontoakt på oslo@nsf.no eller ring via sentralbordet på 99402409.

God sommer!

30 nye sykepleierstillinger til sykehjem i Oslo kommune

Oslo kommune lyser ut 30 hele, faste og nye sykepleierstillinger til langtidshjemmene sine. "Kjempefint at Sykehjemsetaten endelig tar det signalet vi har sendt i lang tid om at det er for få sykepleiere på sykehjemmene i Oslo", sier Line Orlund, fylkesleder i NSF Oslo.

Dialogdag mellom tillitsvalgte og arbeidsgiver ved Signo Conrad Svendsen senter

20. mars 2018 ble det arrangert dialogdag ved Conrad Svenden senter (CSS). CSS er organisert i arbeidsgiverorganisasjonen Virke og gir bo-, helse- og omsorgstjenester til voksne døve og døvblinde. Tema for dialogmøtet var samarbeid, felles interesser og målsetning.  

 

 

 

 

 

Forhandlingsstart i offentlig sektor

Lønnsforhandlingene i offentlig sektor har startet. Unio leverte i dag sitt krav nr. 1 til staten.

Tarifforhandlingene 2018 er et hovedoppgjør. Det betyr at det skal forhandles om lønn og på innhold i tariffavtalene.

1. mai frokost med NSF Oslo

Tradisjonen tro inviterer Norsk Sykepleierforbund (NSF) Oslo sine medlemmer til å delta på gratis  frokost 1. mai.

Norge endrer seg - hva skjer med NSF? Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Myndighetenes regionreform vil 1. januar i 2020 redusere antall fylker til 11. Det får konsekvenser for NSF og gir oss en mulighet til å tenke på hvordan vi organiserer oss for å møte fremtiden på en best mulig måte.