Oslo

Bilde av T22

Åpningstid: 08.00-15.00

Epost: oslo@nsf.no - tlf. 994 02409
Adresse: Tollbugata 22, 0152 Oslo 

Siste nyheter fra Oslo

Forskjøvet arbeidstid eller "bytte med avdelingen?" Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Oslo fylkeskontor får jevnlig spørsmål om forskjøvet arbeidstid. Hva er det, og når skal det brukes, og hva er forskjellen på forskjøvet arbeidstid og "bytte med avdelingen".

Åpent brev til politikerne i Oslo

Når skolene nå starter opp igjen, er det viktig at helsesykepleierne i skolehelsetjenesten også tilbakeføres til sine opprinnelige jobber ved skolene. Helsesykepleierne har en viktig rolle for å ivareta og møte de mange skolebarna som nå kommer tilbake. Da må ikke elevene møte stengte dører. 

NSF Oslo har skrevet et åpent brev til politikerne, der vi krever at skolehelsetjenestens helsesykepleiere tilbakeføres. Det ligger også ved et notat fra faggruppe for helsesykepleiere i Oslo. 

Ny sats for 10 års ansiennitet i NHO- området, Pleie- og omsorgsoverenskomsten, fra1.4.2020

Ved mellomoppgjøret i 2019 vedr Pleie- og omsorgsoverenskomsten mellom NHO og NSF, ble partene enige om at sykepleiere med 10 års ansiennitet rykker opp til ny lønnssats fra 1.4.2020.

 

Beredskapsvakter - når er et lov?

Fylkeskontoret i Rogaland har skrevet en god artikkel om beredskapsvakter.  - Hvis arbeidsgiver ønsker beredskapsvakter utenfor sykepleiernes arbeidstid, kreves det skriftlig avtale med tillitsvalgte, er et viktig budskap i artikkelen. 

Når kan man komme tilbake på jobb etter kovid-19

De siste dagene har det kommet frem at det har vært ulik praksis i forhold til når en sykepleier som har vært smittet av kovid 19,kan komme tilbake til jobb. Vi stilte spørsmålet til folkehelseinstituttet og har fått svar..