Oslo

Barcode 2014

Åpningstider:

15. mai. -  14. sept: 08.00 - 15.00

15. sept. - 14. mai: 08.00 - 15.45

Siste nyheter fra Oslo

Markant økning av mannlige søkere til sykepleieutdanninger med kjønnspoeng

Som en konsekvens av den nye diskriminerings- og likestillingsloven, som trådte i kraft fra nyttår, får Universitetet i Agder og Lovisenberg diakonale høgskole i Oslo gi mannlige søkere to ekstrapoeng. Dette er en prøveordning, som altså ser ut til å gi resultater.

 

30 nye sykepleierstillinger til sykehjem i Oslo kommune

Oslo kommune lyser ut 30 hele, faste og nye sykepleierstillinger til langtidshjemmene sine. "Kjempefint at Sykehjemsetaten endelig tar det signalet vi har sendt i lang tid om at det er for få sykepleiere på sykehjemmene i Oslo", sier Line Orlund, fylkesleder i NSF Oslo.

Dialogdag mellom tillitsvalgte og arbeidsgiver ved Signo Conrad Svendsen senter

20. mars 2018 ble det arrangert dialogdag ved Conrad Svenden senter (CSS). CSS er organisert i arbeidsgiverorganisasjonen Virke og gir bo-, helse- og omsorgstjenester til voksne døve og døvblinde. Tema for dialogmøtet var samarbeid, felles interesser og målsetning.  

 

 

 

 

 

Forhandlingsstart i offentlig sektor

Lønnsforhandlingene i offentlig sektor har startet. Unio leverte i dag sitt krav nr. 1 til staten.

Tarifforhandlingene 2018 er et hovedoppgjør. Det betyr at det skal forhandles om lønn og på innhold i tariffavtalene.

1. mai frokost med NSF Oslo

Tradisjonen tro inviterer Norsk Sykepleierforbund (NSF) Oslo sine medlemmer til å delta på gratis  frokost 1. mai.