Oslo

Trommekorpset i Prideparaden

Åpningstid: 08.00-15.00

Epost: oslo@nsf.no - tlf. 994 02409
Adresse: Tollbugata 22, 0152 Oslo 

Siste nyheter fra Oslo

Oslo-nytt

Det er mye som skjer i Oslo i disse tider.

Norsk Sykepleierforbund i Oslo ønsker å informere tillitsvalgte og medlemmer om store og små nyheter. Se vedlagt nyhetsbrev.

Valg av nytt fylkesstyre utsettes

Forbundsstyret i NSF har vedtatt at det ikke er det beste for organisasjonen å gjennomføre de planlagte valgene av nye fylkesstyrer. For Oslo sin del betyr det at dagens fylkesstyre blir sittende videre og at nytt valg tidligst vil gjennomføres medio september. .

Oslo kommune ber sykepleiere melde seg til tjeneste

Det er stort behov for sykepleiere i Oslo kommune. Nå er det utarbeidet et forenkelt meldeskjema der sykepleiere som har kapasitet kan melde seg.

Pensjonister kan arbeide mer

KLP har gått ut på sine nettsider og sier at pensjonister nå kan jobbe mer uten at dette fører til avkorting av pensjon. 

Informasjon til medlemmer om korona situasjonen Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

På hovedsiden til NSF er det opprettet en egen side for informajson om korona situasjonen.

Her finner du informasjonen:

https://www.nsf.no/korona/artikkelliste/1788254?intcid=forside:karusell:Informasjon%20om%20korona%20til%20v%C3%A5re%20medlemmer