Oslo

Barcode 2014

Siste nyheter fra Oslo

Valg av nominasjonskomite er gjennomført

På konferansen for hovedtillitsvalgte 12. februar ble det valgt nominasjonskomite for NSF Oslo. Nominasjonskomiteen skal vurdere og prioritere forslag på kandidater til landsmøtedelegasjonen i 2019. Lykke til med den viktige jobben.

Undervisning 3.års studenter Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

NSF Oslo har en 2-timers undervisning  der vi forbereder sykepleiestudentene til arbeidslivet.

Powerpoint som brukes kan du som er innlogget finne vedlagt. 

Har du lyst til å bli vår kollega?

En av våre rådgiver skal flytte utenbys, og vi søker derfor etter en ny rådgiver til fylkeskontor i NSF Oslo. Søknadsfrist er 18.februar 2018.

Utlysningen kan du lese her

Abstraktinvitasjon til Sykepleiesymposiet

NSF Oslo og Sykepleiefaglig nettverk ved OUS arrangerer 14. mai Sykepleiesymposiet. Man ønsker å løfte fram fagutvikling og forskning i sykepleie og inviterer sykepleiere i Oslo til å sende inn abstrakt på muntlige framlegg og postere.

Sykepleiere og meslingvaksine

Meslinger har blusset opp igjen, og det diskuteres hvorvidt man skal pålegge helsepersonell å vaksinere seg. Meslinger er veldig smittsomt og kan være dødelig. Meslingvaksinen er inkuldert i barnevaksinasjonsprogrammet.