Oslo

Barcode 2014

Siste nyheter fra Oslo

Norge endrer seg - hva skjer med NSF? Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Myndighetenes regionreform vil 1. januar i 2020 redusere antall fylker til 11. Det får konsekvenser for NSF og gir oss en mulighet til å tenke på hvordan vi organiserer oss for å møte fremtiden på en best mulig måte.

 

 

Nytt telefonnummer til Norsk Sykepleierforbund

Fra mandag 16.10.17 vil 99402409 (normal takst) være nytt telefonnummer til NSF.

Du vil komme til en telefonsvarer dersom du ringer det gamle telefonnummeret.

Når har en arbeidstaker rett til utvidelse av deltidsstilling?

Det finnes nå to alternative veier en ansatt kan gå for å kreve økt stilling

  1. Bruke fortrinnsrett til økt stillingsbrøk når det er ledig stilling i avdelingen/virksomheten din
  2. Kreve utvidelse av stilling med bakgrunn i arbeid utover din avtalte stillingsprosent

 

 

 

Enighet i Kreftforeningen

Etter over 19 ukers streik, ble Norsk Sykepleierforbund og Kreftforeningen enige om en tariffavtale 2. oktober. Formelt ble avtalen godkjent av forbundsstyret 5. oktober. De ansatte var tilbake på jobb tirsdag 3. oktober.

Equal payday 2017 markeres 18.oktober

18.oktober markeres Equal Pay Day som et symbol på at våre medlemmer fra denne datoen og ut året jobber «gratis» – om vi sammenlikner oss med de mannsdominerte gruppene med like lang utdanning.

Forslag til Oslo budsjett lagt frem

I forslag til neste års budsjett i Oslo foreslås det en økning i antall årsverk i hjemmetjenesten og i sykehjemmene. «Jeg forventer at dette vil føre til økt antall sykepleierstillinger både i sykehjemmene og i hjemmetjenestene» sier Line Orlund, fylkesleder NSF Oslo.