Oslo

Barcode 2014

Siste nyheter fra Oslo

Sommeråpent på fylkeskontoret

Fylkeskontoret i NSF Oslo er åpent hele sommeren. Ta kontoakt på oslo@nsf.no eller ring via sentralbordet på 99402409.

God sommer!

Sykepleiere og meslingvaksine

Meslinger har blusset opp igjen, og det diskuteres hvorvidt man skal pålegge helsepersonell å vaksinere seg. Meslinger er veldig smittsomt og kan være dødelig. Meslingvaksinen er inkuldert i barnevaksinasjonsprogrammet. 

Veiskille i rusbehandlingen

I Stortinget er det nå flertall for en kursendring i ruspolitikken. Dette innebærer at samfunnsutfordringene knyttet til ulovlige rusmidler nå skal håndteres av Helse- og Omsorgsdepartementet. Det skal ikke lenger gis straff for bruk og besittelse av menger til eget bruk, men isteden gis et behandlingstilbud fra helsevesenet.

 

 

 

Handlingsplan for NSF Oslo 2018

Fylkesstyret i NSF Oslo har vedtatt handlingsplanen for 2018.

Handlingsplanen ligger vedlagt.

Felleserklæring om seksuell trakassering i Oslo kommune

Temaet seksuell trakassering har fått mye fokus i det siste. Partene i Oslo kommune har skrevet  en felleserklæring om seksuell trakassering i arbeidslivet.

Erklæringen ligger vedlagt.

Tre bydeler har søkt om å få være med i prosjekt "Primærhelseteam".

17 kommuner har søkt om å få være med i pilotprosjektet. Bydel Alna, Sagene og Nordstrand er tre av søkerne. 1.desember får man vite hvem som får bli med.