Oslo

Barcode 2014

Siste nyheter fra Oslo

Norge endrer seg - hva skjer med NSF? Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Myndighetenes regionreform vil 1. januar i 2020 redusere antall fylker til 11. Det får konsekvenser for NSF og gir oss en mulighet til å tenke på hvordan vi organiserer oss for å møte fremtiden på en best mulig måte.

 

 

Oslo kommune ønsker ikke sykepleiere med masterkompetanse

Behovet for høyere sykepleierkompetanse i kommunene øker i takt med at pasientene stadig blir sykere. Til tross for dette valgte Oslo kommune nok en gang å avvise vårt krav om en stillingskode for sykepleiere med masterutdanning.

 

 

Sykepleiere i kreftforeningen er fortsatt i streik

Det er nå 27 sykepleiere i Kreftforeningen som er tatt ut i streik. Ytterligere to er meldt ut fra 28.september. Det er en sykepleier i Tromsø og en i Kristiansand. De streiker fortsatt for at sykepleiernes avtalevilkår ikke skal forverres når arbeidsgiver skifter arbeidsgiverforening.

Streiken i Kreftforeningen trappet opp

22.mai ble 19 sykepleiere i Kreftforeningen tatt ut i streik. Nå er streiken trappet opp, og totalt 27 sykepleiere er nå i streik.

 

Også Oslo kommunes lønnsoppgjør i havn

Rammen på oppgjøret i Oslo er som for de øvrige tariffområdene. Det gis et tilegg på 2,15 % på lønnstabellen, dog minimum 9000 kroner. Tillegget gis med virkning fra 1. mai.

Lønnsoppgjør 2017

Forhandlingene i Spekter (sykehusene) og KS (alle andre kommuner enn Oslo) er ferdig.

Her er link til resultatet i Spekter (OUS og Lovisenberg). Det blir ikke B-dels forhandlinger. Forhandlingene i Oslo kommune fortsetter i morgen 28/4.