Oslo

Barcode 2014

Åpningstider:

15. mai. -  14. sept: 08.00 - 15.00

15. sept. - 14. mai: 08.00 - 15.45

Siste nyheter fra Oslo

1. mai frokost med NSF Oslo

Tradisjonen tro inviterer Norsk Sykepleierforbund (NSF) Oslo sine medlemmer til å delta på gratis  frokost 1. mai.

Norge endrer seg - hva skjer med NSF? Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Myndighetenes regionreform vil 1. januar i 2020 redusere antall fylker til 11. Det får konsekvenser for NSF og gir oss en mulighet til å tenke på hvordan vi organiserer oss for å møte fremtiden på en best mulig måte.

 

 

Støtt opp om undersøkelse om jobbreiser

Om lag en tredel av biltrafikken i Oslo skyldes reiser til og fra jobb. Som en del av arbeidet for å nå Oslos klimamål skal det utredes tiltak for å bidra til mer klimavennlige jobbreiser til private, statlige og kommunale arbeidsplasser.

Valg av nominasjonskomite er gjennomført

På konferansen for hovedtillitsvalgte 12. februar ble det valgt nominasjonskomite for NSF Oslo. Nominasjonskomiteen skal vurdere og prioritere forslag på kandidater til landsmøtedelegasjonen i 2019. Lykke til med den viktige jobben.

Undervisning 3.års studenter Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

NSF Oslo har en 2-timers undervisning  der vi forbereder sykepleiestudentene til arbeidslivet.

Powerpoint som brukes kan du som er innlogget finne vedlagt.