Oslo

Barcode test

Åpningstid: 08.00-15.45 

Epost: oslo@nsf.no - tlf. 994 02409
Adresse: Tollbugata 22, 0152 Oslo 

Siste nyheter fra Oslo

Vil du være med å bestemme? NB! Ny frist

I 2019 skal det velges delegater til landsmøtet i Norsk Sykepleierforbund.  - Vi trenger forslag på kandidater til dette, sier leder av nominasjonskomiteen, Svein-Erik Urstrømmen. Det er kommet inn flere forslag til kandidater, men vi trenger flere.

Fredagshilsen fra fylkeslederen - uke 47

Streiken mot NHO ble avsluttet med tvungen lønnsnemnd tirsdag denne uken. At NHO behandler sykepleierne sine på denne måten gjør meg sint. Medlemmene vi har i NHO som er omfattet av Pleie- og omsorgsoverenskomsten, hadde fortjent en lønn på nivå med det sykepleiere i andre sektorer har.

Innkalling til medlemsmøte tirsdag 20. november 2018

Medlemmer i bedrifter som er omfattet av NHOs varsel om lockout fra og med arbeidstidens begynnelse onsdag 20.11.2018 inviteres til medlemsmøte tirsdag 20.11.2018 kl. 15.45 i Sykepleiernes hus, Tollbugata 22.

En forsinket fredagshilsen fra fylkeslederen - uke 46

Dramatikk rundt streik og lockout preget slutten av forrige uke. Faktisk så mye at denne fredagshilsenen er forsinket. Etter tre uker med 55 sykepleiere i streik, valgte NHO å bruke lockout, jeg er ikke et øyeblikk i tvil om at de gjør dette for å tvinge frem et vedtak om tvungen lønnsnemnd. 

Møter med Helse- og sosialkomiteen i Oslo

I forbindelse med budsjettet for 2019, åpner Helse- og sosialkomiteen i Oslo for formelle møter (deputasjoner) med ulike grupperinger. Fra NSF møtte vi "mannsterke".