Oslo

Vinter 2

Åpningstid: 08.00-15.45

Epost: oslo@nsf.no - tlf. 994 02409
Adresse: Tollbugata 22, 0152 Oslo 

Siste nyheter fra Oslo

Vi trenger Ullevål Sykehus også i fremtiden

Det er ikke riktig at Norsk Sykepleierforbund i Oslo støtter Bent Høie og Helse Sør-Øst sine planer om å bygge det nye sykehuset i Oslo på Aker og Gaustad, slik Høie gir uttrykk for i Morgenbladet forrige fredag. NSF Oslo har hele tiden vært klare på at vi ikke ser dette som en gjennomførbar løsning. Vi er klare på at vi mener et alternativ med Ullevål og Rikshospitalet er den beste løsningen.

Gull- og hedersnålsutdeling 19. november 2019

En gang i året inviterer NSF Oslo medlemmer som har vært medlem i 50 år til utdeling av "NSFs hedersnål". Til samme arrangement inviteres også medlemmer med 30 års medlemskap til gullbålautdeling. 

Hilsen fra fylkeslederen uke 46

Oppsummering og etterarbeid etter landsmøtet har vært viktig denne uken. Men vi har også hatt fokus på AML-avvik i Oslo. Media er helt klart mest opptatt av avvikene i kommunal sektor. Selv er jeg vel så bekymret for de mange tusen avvikene i sykehusene. 

Er du medlem av NSF og definerer deg som kvinne?

Vil du bidra til at NSF er synlig i arbeidet for rettigheter som likelønn, rett til heltid og like muligheter for alle uavhengig av kjønn og  seksuell identitet? Da kan du representere NSF Oslo i 8.mars komiteen.

Fredagshilsen fra fylkeslederen - uke 35

Jeg må nesten starte denne fredagshilsenen med å gratulere NHO. Jeg er så glad for at de omsider har innsett at de ikke kunne fortsette å tilby sykepleierne et lønnsnivå langt under det andre sykepleiere tjener.