Oslo

Barcode test

Åpningstid: 08.00-15.45 

Epost: oslo@nsf.no - tlf. 994 02409
Adresse: Tollbugata 22, 0152 Oslo 

Siste nyheter fra Oslo

Psykisk helse og ungdom - tema på Bratteli-seminaret 2019

Bratteli-seminaret 2019 ble avholdt ved Litterarturhuset 11. januar. Årets tema var Psykisk helse og ungdom. Både brukere av helsetjenestene, fagmiljø og politikere var tilstede og fikk gitt uttrykk for sine erfaringer og tanker.

Rådgivere fra NSF, Oslo var deltagere på seminaret.  

 

Fredagshilsen fra fylkeslederen - uke 3

I NSF Oslo er det nå full aktivitet. Denne uken har vært preget av spennende tng som skjer både på dag og kveld.

Jeg ser at disse fredagshilsenene er ganske lange, Jeg gjentar derfor det jeg skrev i en av de første hilsenene. Se på overskriftene og les det som er av interesse.

Velkommen til regional Lederkonferanse 2019

NSF Oslo, NSF Akershus og NSF Østfold inviterer ledermedlemmer og hovedtillitsvalgte til Regional Lederkonferanse 6.mars på Thon hotel Storo i Oslo. 

Tema for dagen er "Kompetente sykepleieledere og sterke fagmiljø."

Fredagshilsen fra fylkeslederen - uke 2

Et usedvanlig hyggelig gjensyn med sykepleierne fra NHO som var i streik hos oss før jul. gjør at døgnet har beveget seg over til lørdag før denne hilsenen blir publisert. Det var godt å høre at de som hadde vært i streik stort sett ble ønsket velkommen tilbake av kolleger og ledere.

Fredagshilsen fra fylkeslederen - uke 1

At sykepleiere i NHO tjener mye mindre enn sykepleiere i Oslo kommune, er et stort problem for de det gjelder. Det er også noe som i høyeste grad angår alle andre sykepleiere. I denne fredagshilsenen vil jeg forsøke å forklare hvorfor dette angår dere alle og hvorfor dere må hjelpe oss å spre informasjon om at sykepleier må stille lønnskrav!