Oslo

Barcode 2014

Siste nyheter fra Oslo

Norge endrer seg - hva skjer med NSF? Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Myndighetenes regionreform vil 1. januar i 2020 redusere antall fylker til 11. Det får konsekvenser for NSF og gir oss en mulighet til å tenke på hvordan vi organiserer oss for å møte fremtiden på en best mulig måte.

 

 

Abstraktinvitasjon til Sykepleiesymposiet

NSF Oslo og Sykepleiefaglig nettverk ved OUS arrangerer 14. mai Sykepleiesymposiet. Man ønsker å løfte fram fagutvikling og forskning i sykepleie og inviterer sykepleiere i Oslo til å sende inn abstrakt på muntlige framlegg og postere.

Sykepleiere og meslingvaksine

Meslinger har blusset opp igjen, og det diskuteres hvorvidt man skal pålegge helsepersonell å vaksinere seg. Meslinger er veldig smittsomt og kan være dødelig. Meslingvaksinen er inkuldert i barnevaksinasjonsprogrammet. 

Veiskille i rusbehandlingen

I Stortinget er det nå flertall for en kursendring i ruspolitikken. Dette innebærer at samfunnsutfordringene knyttet til ulovlige rusmidler nå skal håndteres av Helse- og Omsorgsdepartementet. Det skal ikke lenger gis straff for bruk og besittelse av menger til eget bruk, men isteden gis et behandlingstilbud fra helsevesenet.

 

 

 

Handlingsplan for NSF Oslo 2018

Fylkesstyret i NSF Oslo har vedtatt handlingsplanen for 2018.

Handlingsplanen ligger vedlagt.

Felleserklæring om seksuell trakassering i Oslo kommune

Temaet seksuell trakassering har fått mye fokus i det siste. Partene i Oslo kommune har skrevet  en felleserklæring om seksuell trakassering i arbeidslivet.

Erklæringen ligger vedlagt.