Oslo

Krokus Vår

Åpningstid: 08.00-15.45

Epost: oslo@nsf.no - tlf. 994 02409
Adresse: Tollbugata 22, 0152 Oslo 

Siste nyheter fra Oslo

Oslo kommune ber sykepleiere melde seg til tjeneste

Det er stort behov for sykepleiere i Oslo kommune. Nå er det utarbeidet et forenkelt meldeskjema der sykepleiere som har kapasitet kan melde seg.

Pensjonister kan arbeide mer

KLP har gått ut på sine nettsider og sier at pensjonister nå kan jobbe mer uten at dette fører til avkorting av pensjon. 

Informasjon til medlemmer om korona situasjonen Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

På hovedsiden til NSF er det opprettet en egen side for informajson om korona situasjonen.

Her finner du informasjonen:

https://www.nsf.no/korona/artikkelliste/1788254?intcid=forside:karusell:Informasjon%20om%20korona%20til%20v%C3%A5re%20medlemmer

Viktig å vite ved inndragning av ferie

Oslo er nå i en situasjon hvor det kan bli nødvendig for arbeidsgiver å inndra allerede godkjent ferie til ansatte sykepleiere.

Oppdatert informasjon- korona

NSF Oslo får i disse dager mange spørsmål fra medlemmer vedrørende korona.

Vedlagt ligger oppdatert informasjon fra NSF og et fellesskriv fra Spekter og hovedorganisasjonene.