Rogaland

NSF Rogaland

Fylkesleder og rådgivere i NSF Rogaland. Ta gjerne kontakt med oss!

Siste nyheter fra Rogaland

Ledersatsing i NSF Rogaland

NSF Rogaland jobber videre med ledersatsingen for 2017, og har nå fastsatt to datoer som dere sykepleierledere bør merke av i kalenderen.

Forbundsledelsen ville lære mer om hjemmesykehus for barn

Onsdag 11.januar var NSFs forbundsledelse på besøk i Rogaland. De hadde to avtaler for dagen, et møte med ledelsen i Helse Vest RHF, og et besøk hos hjemmesykehuset for barn ved Stavanger Universitetssykehus (SUS)

Stavanger kommune tilbyr lavere lønn for nytilsatte sykepleiere

I Stavanger kommune tilbys nyansatte sykepleiere nå inntil 30 000 lavere årslønn enn kollegaer med lik ansiennitet i samme kommune.  Og det i en tid der et samlet kommune-Norge oppgir at sykepleiere utgjør den kompetansen de har størst vansker med å rekruttere. 

Hå-sykepleiere får etterbetalt fra tre år tilbake

I Hå kommune har de over flere år hatt individuelle avtaler med ansatte om gjennomsnittberegning av ekstravakter og arbeid utover oppsatt turnusplan.  Dette har blant annet medført at ansatte ikke har fått utbetalt rettmessig overtid når de etter tariffavtalene har hatt krav på dette.  Nå ryddes det opp i kommunen.

Flott julemøte for NSF-pensjonistene

I dag har 140 pensjonister vært samlet til julemøte i Stavanger.  Det ble to gilde og inspirerende timer med foredrag, utdeling av hedersnål, rundstykker, kaffe og kake og en minikonsert som gjorde at gjestene forlot salen i perfekt julestemning.

Du trenger ikke komme likevel.. Når arbeidsgiver avbestiller avtalt vakt

Har du opplevd å ha gjort avtale om en ekstravakt, og så ringer arbeidsgiver og sier at de ikke har bruk for deg likevel? Her kan du lese mer om hvilke rettigheter du som arbeidstaker kan ha i slike tilfeller.

NSF Rogaland