Rogaland

NSF Rogaland

Kjære medlemmer, tillitsvalgte og samarbeidspartnere. I disse tider velger også NSF Rogaland å jobbe hjemmefra som mange andre. Men dere treffer oss på epost og telefon.

Åpningstid: 08.00-15.45 

Epost: rogaland@nsf.no - tlf. 994 02409
Adresse: Løkkeveien 10, 4. etasje, 4008 Stavanger

Siste nyheter fra Rogaland

Ny hverdag for NSFs hovedtillitsvalgte

Å være hovedtillitsvalgt for sykepleiere er en rolle som har vært preget av sterk endring de siste ukene. NSF Rogaland vil i en artikkelserie sette søkelyset på hvordan de hovedtillitsvalgte opplever sin nye arbeidshverdag. Først ut er gjengen på Stavanger Universitetssjukehus; Aud H. Riise, Mette Øfstegaard og Gunn Elin Rossland, som velvillig stilte seg til disposisjon i en svært travel tid.

Til tjeneste!

Mange kommuner og sykehus har i disse koronatider gått ut og oppfordret helsepersonell som ikke er i pasientrettet arbeid om å melde seg til tjeneste. Stavanger kommune var tidlig ute med å be disse registrere seg slik at de kunne bistå om behovet skulle være tilstede

Ta vare på helsepersonells helse!

Det er en krevende tid for oss alle, men spesielt for helsepersonell. Norsk Sykepleierforbund organiserer nærmere 120 000 sykepleiere og de aller fleste av dem har nå svært krevende arbeidsdager.

Fylkesmøtet utsatt

Neste uke skulle NSF Rogalands delegater valgt ny fylkesleder, nestleder og nye fylkesstyremedlemmer. Nå har NSF bestemt at det sittende fylkesstyre skal sitte frem til september.  Det innebærer at Nina Horpestad vil være fylkesleder i flere måneder mer enn hun opprinnelig så for seg.

Spørsmål og svar om sykepleiere og koronaberedskap

Kan turnusen min bli endret på kort varsel? Kan jeg pålegges andre arbeidsoppgaver? Må jeg arbeide merarbeid og overtid? Kan avtalt ferie inndras? Har jeg krav på lønn når jeg er i karantene? Har jeg noen rettigheter når jeg må være hjemme fordi skole og barnehage er stengt? NSF har en egen spørsmål og svar-artikkel som kan gi svar på det du som medlem lurer på.