Rogaland

NSF Rogaland

Åpningstid: 08.00-15.45 

Epost: rogaland@nsf.no - tlf. 994 02409
Adresse: Løkkeveien 10, 4. etasje, 4008 Stavanger

Siste nyheter fra Rogaland

Sykepleieleder i Rogaland-kommune? Se her!

NSF Rogalands ledernettverk er et unikt tilbud til deg som er sykepleierleder i kommunesektoren. Det er etablert et nettverk i sørfylket og et i nordfylket – og nå inviteres alle sykepleierledere til halvdagskonferanse i henholdsvis Stavanger og Haugesund. Konferansene er gratis for NSF-medlemmer. Meld deg på i dag!

Kandidater til nominasjonskomiteen!

I mars 2020 er det igjen valg i NSF. Det skal velges leder, nestleder og medlemmer til fylkesstyret. For å få gjennomført disse valgene er vi avhengig av en nominasjonskomite som kan nominerte foreslåtte kandidater - meld deg til tjeneste!

Om tall, fakta og sykepleierlønn

I et innlegg med tittelen "Ja, lønn er viktig!" i Stavanger Aftenblad blir fylkesleder Nina Horpestad i NSF Rogaland beskyldt for å komme med en rekke feilaktige påstander av forhandlingssjef og direktør for strategi og styring i Stavanger kommune. Det er en påstand hun ikke er enig i.

Hvordan få sykepleiere til kommunene?

"Hva må til for at du skal velge jobb i kommunehelsetjenesten?". Er du sykepleierstudent ved Universitetet i Stavanger i år bør du takke ja til å overvære debatten 20.august. Der vil politikere blir utfordret på hva kommunene kan gjøre for å sikre gode praksisplasser og rekruttere sykepleiere.

Sykepleierstudentenes stemmer i Rogaland

Ellen Fyljesvoll er valgt til fylkesstyrerepresentant og Anne Haarberg er valgt som delegat til høstens landsmøte i NSF. Hvem er så disse engasjerte studentene som begge nettopp har avsluttet andre året ved sykepleierutdanningen på Universitetet i Stavanger?