Rogaland

NSF Rogaland

Siste nyheter fra Rogaland

Årets sykepleierleder – Hilde Frafjord

I dag har fylkesleder på vegne av fylkesstyret vært på Stavanger legevakt for å hylle og dele ut pris til Hilde Frafjord som året sykepleierleder. Hilde er en travel dame, men takket være god dialog med personer rundt henne klarte vi å finne en dag hvor Hilde var tilgjengelig. Dette var en overraskelse, Hilde visste ikke at vi kom for å overrekke prisen til henne.

Hvordan tenker KS om det å sikre seg sykepleierkompetanse?

Tariffoppgjøret i kommunene (KS) og sykehusene (Spekter) er nå ferdigforhandlet og forhandlingsutvalgene har anbefalt forslagene. Det som gjenstår er å behandle ferdig resultatet i de enkelte organisasjonene.

Som fylkesleder har jeg gjort meg mange tanker rundt dette.  Spørsmålet som opptar meg mest er hvorvidt KS har brukt de mulighetene som ligger i forhandlingssystemet for å sikre seg den kompetansen de har størst behov for.

Ingvil Aarrestad Godeset kåret til årets sykepleier i Rogaland!

Prisutdelingen kom overraskende på både prisvinneren og de over 200 NSF-medlemmene som i dag deltar på fagdagsarrangementet til NSF Rogaland og NSF Student.  Utdelingen stod ikke på programmet, og den intetanende prisvinneren var blitt invitert med av gode kollegaer.

Er samarbeid om sykepleierlønn viktigere enn god helsetjeneste?

I dagens Rogalands Avis kommenterer fylkesleder i NSF Rogaland, Nina Horpestad i NSF Rogaland, levekårsjef i Stavanger kommune, Kåre Reitens uttalelser om at kommunen ikke vil bruke lønn for å rekruttere sykepleiere. Han mener det å overby nabokommunene vil innebære en spiral der de også øker sine lønninger.

Masterverkstedet - et unikt tilbud!

-  Vi skal være tilretteleggere, inspiratorer, kunnskapsbank, fasilitatorer, brobyggere og stimulere studentene med sine masteroppgaver, sier Kine Gjesdal i Masterverkstedet. Sykepleiere som tar masterutdanning med fokus på primærhelsetjenesten skal vite at det i alle fall ikke skal stå på hjelp når det gjelder forskningen og selve masteroppgaven.

Sykepleiere takker nei til minstelønn ved SUS

Med 25 årsverk ledige sykepleierstillinger i klinikk psykisk helsevern for voksne i Helse Stavanger skulle man tro arbeidsgiver var villig til å bruke lønn som virkemiddel for å få tiltrengt sykepleierkompetanse. Den gang ei, og flere sykepleiere har dermed takket nei til tilbud om stilling. 

NSF Rogaland