Rogaland

NSF Rogaland

Fylkesleder og rådgivere i NSF Rogaland. Ta gjerne kontakt med oss!

Siste nyheter fra Rogaland

Lederkonferansen 9. mai

NSF Rogaland og NSF Hordaland har den glede å invitere sykepleierledere med personalansvar til en inspirerende dag med flotte foredrag, idemyldring og kafedialog.

 

 

NSF Rogaland inviterer til inspirasjonsdag!

I anledning den internasjonale sykepleierdagen 12.mai inviterer NSF Rogaland alle sine medlemmer til en dag tettpakket med høydepunkter.  Tommy Fredvang, Hadia Tajik, Torgeir W. Skancke og Live Landmark er alle enere på sine respektive områder og nå kan alle fire oppleves i et og samme arrangement. 

Du skal ikke tåle så inderlig vel….

- om utfordringer i møte med truende og voldelige pasienter

Det skjer når du minst venter det. Du er på jobb og en pasient du ikke ante utgjorde en fare kommer med ett kraftig slag mot kroppen din. Du farer sammen i smerte, du blir redd og du vet ikke hva som kommer til å skje de neste sekundene. Vold og trusler er et økende problem for de ansatte i helse- og omsorgsektoren. Tallene peker en vei, og det er oppover.

Godt oppmøte og god stemning på Stormøte for sykepleierledere i Rogaland

Torsdag 30. mars arrangerte fylkeskontoret i Rogaland og den lokale faggruppen for ledere LSL i Rogaland nytt Stormøte for våre sykepleierledere i Rogaland.  Det var godt oppmøte og sykepleierledere fra hele Rogaland hadde samlet seg for å høre spennende foredrag om blant annet motivasjon, endring og heltidskultur.

Finnøy med fokus på kvalitet og brukermedvirkning

At Finnøy er en relativt liten kommune er ikke til hinder for at de kan tenke stort og fremtidsrettet når det gjelder kvalitet i helse- og omsorgstjenestene.  Med øybuens optimisme og tro på egne ferdigheter snus størrelsen til noe positivt. 

Årsplan - ingen quick-fix

Ulike varianter av årsplaner blir av stadig flere arbeidsgivere sett på som et viktig bidrag til å fremme heltidskultur, lette planleggingen og ta hensyn til arbeidstakernes individuelle ønsker. Mange tillitsvalgte og medlemmer frykter ulempene er flere enn fordelene. Årsplan er uansett ingen quick-fix, og en god årsplan forutsetter nært samarbeid og at partene har respekt for hverandres roller og behov.

Risikoanalyse sikrer gode turnuser ved SUS

I Helse Stavanger risikovurderes både bemanningsplan og arbeidstid før en turnus godkjennes og iverksettes. HTV Mette Øfstegaard mener dette sikrer reell påvirkning for iverksetting av tiltak som fremmer helse og velferd for NSF-medlemmene i helseforetaket.

NSF Rogaland