Rogaland

NSF Rogaland

Åpningstid: 08.00-15.45 

Epost: rogaland@nsf.no - tlf. 994 02409
Adresse: Løkkeveien 10, 4. etasje, 4008 Stavanger

Siste nyheter fra Rogaland

Prøv med lønn, da vel!

Fylkesleder Nina Horpestad i NSF Rogaland har registrert at Stavanger kommune ikke ser noen grunn til å opprette kommunal vikarpool eller flere faste stillinger, da de ikke får besatt de ledige stillingene de allerede har. Samtidig har kommunen tatt bort lokale lønnstiltak som kunne fremmet rekruttering.

 

Det vanskelige valget

Hver eneste dag tar sykepleiere mange avgjørelser og valg når de behandler pasienter og brukere. Er det bevisste sykepleiefaglige og etiske begrunnede valg – eller er det bare brannslukking?

Ei skute på rett kjøl

I 2016 innså ledergruppen ved Hundvåg og Storhaug hjemmebaserte tjenester at "skuta" de var kapteiner på mer eller mindre gikk på autopilot - og uten de store faglige utfordringene.  Med prosjektet "Kompetanseløftet" er den nå på rett kjøl med et topp motivert mannskap.

44 år i sykepleiens tjeneste

Sigrid Sandve har en lang karriere bak seg som sykepleier med videreutdanning i anestesi, psykiatri og pedagogikk. I denne artikkelen foretar hun et historisk tilbakeblikk på bl.a arbeidsoppgaver, arbeidstid og lønn - og konkluderer med at hun aldri har angret på sitt yrkesvalg.

Nina - en oppfinnsom sykepleier fra Sandnes

Nina Rødsmoen er sykepleier og gründer som i mer enn 30 år har jobbet i Sandnes kommunes eldreomsorg. Videreutdanning i aldring og eldreomsorg forsterket interessen for faget, og en tilfeldig diskusjon i kollegafellesskapet gav henne inspirasjon til utvikling av et stadig mer populært varmesjal.