Rogaland

NSF Rogaland

Fylkesleder og rådgivere i NSF Rogaland. Ta gjerne kontakt med oss!

Siste nyheter fra Rogaland

Jobber du sammen med årets sykepleier eller årets sykepleierleder?

NSF Rogalands fylkesstyre har vedtatt kriteriene for sykepleierprisene 2017.  Nå venter de på forslag fra medlemmer som mener at akkurat de er så heldige å få jobbe sammen med en framifrå dyktig sykepleier eller sykepleierleder.

Rekordstort oppmøte på julemøte for pensjonister

Når NSF Rogaland inviterer sine pensjonistmedlemmer til julemøte går det ikke lang tid før påmeldingslistene er fulltegnet. I dag fikk rundt 170 av dem en flott dag med foredrag av Astrid Nøkleby Heiberg, utdeling av hedersnåler og en musikalsk avslutning av de sjeldne.

Å ta i bruk velferdsteknologi

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Rogaland og Stavanger kommune er opptatt av alle berørte parter må involveres ved innføring av velferdsteknologi i kommunene.

Lokal faggruppe for helsesøstre med over 300 medlemmer

Den lokale faggruppen for helsesøstre er fylkets største og har et høyt aktivitetsnivå.  Ingeborg Stangeland er nestleder i lokalgruppen og presenterer her faggruppens arbeid og tilbud.

Fagkafe: Høytider i sykepleien

I et stadig mer multikulturelt samfunn er det viktig for  å ha litt kjennskap til andre religioners høytider og praksis knyttet til dem og hvilke utfordringer og muligheter høytidsfeiringer innebærer for oss sykepleiere.

Stavanger kommune med solid lønnsløft for rekruttering av sykepleiere

NSF Stavanger og Stavanger kommune brukte mulighetene som ligger i lokale forhandlinger til gjøre kommunen mer konkurransedyktig når det gjelder å rekruttere og beholde sårt tiltrengt sykepleierkompetanse.

NSF Rogaland