Rogaland

NSF Rogaland

Fylkesleder og rådgivere i NSF Rogaland. Ta gjerne kontakt med oss!

Siste nyheter fra Rogaland

Malin ville tapt titusener på kommunens ansiennitetspraksis - sa opp fire uker etter tiltredelse.

Sykepleier Malin Herget fra Sola hadde jobbet i fem år som sykepleier på lungeavdelingen ved SUS når hun i sommer søkte jobb i hjemkommunen. Hun takket ja til tilbud om stilling før ansiennitetsberegning og lønn var endelig avklart.  Det skulle hun ikke gjort.

Nye Stavanger kommune

I dag var de tre hovedtillitsvalgte Margrethe Reianes i Rennesøy, Ingeborg Bø Rolfsen i Finnøy og Susanne Borre i Stavanger kommune samlet på fylkeskontoret i Rogaland. De jobber nå for å samkjøre seg i forbindelse med at de tre kommunene fra 1. januar 2020 utgjør Nye Stavanger kommune.

Få svar på dine spørsmål om pensjon

Mange av NSF Rogalands medlemmer er usikre på regelverket rundt pensjon og hva medlemskapet i KLP innebærer av muligheter og begrensinger.  Nå inviterer vi til medlemsmøte der representant fra KLP vil informere og svare på spørsmål. Meld deg på i dag!

Aleksandra og Elisabeth i streik for NSF

Fra i dag er også NSF-medlemmene ansatt i Kreftforeningen i Rogaland tatt ut i streik.  Aleksandra Latinovic og Elisabeth Leiros gir uttrykk for å være mer enn klare til å slutte seg til de øvrige streikende i kampen for å få Kreftforeningen til å holde sine løfter om å ikke forverre deres lønns- og arbeidsvilkår.

Tilliten blir tatt på alvor!

Lederen i Aftenbladet den 6.september konstaterer at tvungen lønnsnemnd i konflikten mellom Kreftforeningen og Norsk Sykepleierforbund(NSF) vil være uhørt. Det er vi i NSF helt enig i, men det er enkelte elementer i lederen som krever tilbakemelding.

NSF Rogaland