Rogaland

NSF Rogaland

Siste nyheter fra Rogaland

Still til valg til nominasjonskomiteen i NSF Rogaland!

Det er tid for å fremme kandidater til valg av ny nominasjonskomité for NSF Rogaland. Nominasjonskomiteens oppgave er å avgi innstilling til valg av fylkets delegasjon til NSFs landsmøte november 2019.

Årets sykepleierleder – Hilde Frafjord

I dag har fylkesleder på vegne av fylkesstyret vært på Stavanger legevakt for å hylle og dele ut pris til Hilde Frafjord som året sykepleierleder. Hilde er en travel dame, men takket være god dialog med personer rundt henne klarte vi å finne en dag hvor Hilde var tilgjengelig. Dette var en overraskelse, Hilde visste ikke at vi kom for å overrekke prisen til henne.

Om nyutdannede, autorisasjon og sykepleiefaglig ansvar.

I disse dager er det mange tredjeårsstudenter som søker på,  og får tilbud om, sin første sykepleierjobb. Noen får tilbud om å begynne i stillingen før de har mottatt sin autorisasjon. Hva kan de gjøre og hva kan de ikke gjøre mens de venter på autorisasjonen?

Vårt hjerte banker for deg!

 

I morgen er det «Alle hjerters dag» og NSF i vestlandsfylkene vil benytte anledningen til å vise medlemmene og befolkningen forøvrig at våre sykepleierhjerter banker for dem. I Rogaland vil vi vise at vi setter pris på sykepleierne gjennom egen stand på SUS, hjertebuttons og konkurranse på sosiale medier med gilde premier.

Haugesund kommune med lønnsløft for sykepleiere

Haugesund kommune har over tid hatt utfordringer med å rekruttere sykepleiere. Nå blir det tatt grep i håp om å bedre situasjonen.  Med en avlønning på 15 000 – 25 000 over tarifflønn håper de å være konkurransedyktige i kampen om kompetansen.

 

Sykepleiere må prioriteres - nå!

Fylkesleder Nina Horpestad i NSF Rogaland med klar tale i en kronikk i dagens Stavanger Aftenblad:
Sykepleierne må ha førsteprioritet i årets tariffoppgjør!  "Tiden er overmoden, arbeidsgivere må vise at de verdsetter sykepleiernes kompetanse på en måte som gjør at de faktisk opplever seg verdsatt".

Store forskjeller i hva sykepleiere tilbys i lønn

NSF Rogaland har kartlagt hva kommuner og helseforetak tilbyr sykepleiere i lønn ved ansettelse. Forskjellene kan være på over 50 000 kroner mellom nabokommuner. Flere arbeidsgivere gir uttrykk for at de forventer at sykepleiere forhandler lønn med utgangspunkt i deres tilbud.