Rogaland

NSF Rogaland

Kjære medlemmer, tillitsvalgte og samarbeidspartnere. I disse tider velger også NSF Rogaland å jobbe hjemmefra som mange andre. Men dere treffer oss på epost og telefon.

Åpningstid: 08.00-15.45 

Epost: rogaland@nsf.no - tlf. 994 02409
Adresse: Løkkeveien 10, 4. etasje, 4008 Stavanger

Siste nyheter fra Rogaland

Neste sommer!

deLillos har en av de flotteste sommersanger jeg hører. Den handler om at alt skal bli bedre neste sommer.... 

Eldre skal bli forskere

Innen helseforskning stilles det krav om brukermedvirkning. Et av svarene fra SESAM (Regionalt senter for eldremedisin og samhandling) er å holde forskerskole for brukere.

 

Flere sykepleiere i Helse Fonna får ekstra kompensasjon for utført overtidsarbeid.

Når de sentrale parter i mars inngikk avtale om ekstra overtidsbetalt for sykepleiere, åpnet avtalen for at den kunne utvides til å gjelde flere enn sykepleiere som gikk i såkalt koronaturnus. I Helse Fonna er nå partene enige om å utvide denne til også å omfatte andre sykepleiere som arbeidet mye overtid i den mest hektiske perioden.

NSF Lokalen tilbake i ny drakt

Mange NSF-medlemmer i Rogaland var skuffet når det i fjor høst ble klart at medlemstidsskriftet NSF Lokalen ikke lenger ville finne veien til en postkasse nær dem. I disse dager kan de glede seg over at de igjen vil motta tidsskriftet – denne gangen i en innboks nær dem.  

Stavangerpolitikerne lyttet til NSF - omgjorde vedtak

Når kommunedirektøren hadde utarbeidet forslag til vedtak i sak om autorisasjon og lisens for utenlandske helsearbeidere uten å be om innspill fra NSF, tok NSF i Stavanger selv kontakt med politikerne. Det gjorde at administrasjonens forslag ble endret slik at endelig høringsuttalelse fra Stavanger kommune var likelydende med NSFs forslag til politikerne.

Webinar i kriseledelse våren og høsten 2020

NSFs fylkesledere, Sentralt fagforum og faggruppen for sykepleierledere (NSFLSL) tilbyr nå medlemmer i NSF gratis deltakelse på webinar i kriseledelse.