Rogaland

NSF Rogaland

Siste nyheter fra Rogaland

Foreslå kandidater til NSF Rogalands delegasjon - LM2019

Å være delegat på NSFs landsmøte er et privilegium som alle medlemmene i fylket kan oppleve. Det forutsetter at du har sag deg villig og noen har foreslått ditt kandidatur innen 28. januar 2019 – og at du får så mange stemmer under fylkesmøtet to måneder senere at du blir en av NSF Rogalands 12 delegater.

Pensjonerte sykepleiere forsker på Demensskolen

Målfrid Meling og Vigdis Vagle er to av 15 pensjonerte sykepleiere som er tilknyttet forskningsprosjektet Demensskolen. Det er regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling (SESAM) som står for rekrutteringen og det spennende forskningsprosjektet.

Konkurranseutsetting er feil medisin!

I en kronikk i dagens Stavanger Aftenblad fraråder fylkesleder i NSF Rogaland, Nina Horpestad, kommuner å vurdere konkurranseutsetting som medisin mot stram økonomi - til det har den for mange bivirkninger. 

Når kjærlighet blir forbudt

Hvor mye blir pasienter påvirket i møte med oss i rollen som sykepleier? Hva slags maktbalanse er det egentlig mellom en sykepleier og en pasient?

Sykepleier eller vernepleier - hva er forskjellen?

NSF Rogaland får jevnlige forespørsler om hva som er forskjellen i sykepleierne og vernepleiernes kompetanse, og om hvorvidt forskjellene har betydning for hvilket ansvar og hvilke oppgaver de respektive yrkesgruppene kan påta seg. Kanskje finner du noen av svarene i NSFs faktark?

Hvorfor spiser ikke mor?

I disse dager vil alle syke- og aldershjem i Stavanger innføre en tiltakspakke for forebygging og behandling av underernæring. I spissen for arbeidet står fagrådgiver Kristin Søllesvik Hidle. Hun har store forventninger til den store stasningen som er en del av det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet "I trygge hender 24-7".