Rogaland

NSF Rogaland

Siste nyheter fra Rogaland

Rødlampene har lyst i lengre tid!

I dag har hovedtillitsvalgt for NSF i Sandnes kommune, Siri Rugland Ree ett innlegg i Sandnesposten hvor hun bidrar med NSFs tanker i forbindelse med sak til helse- og sosialutvalget den 30. mai. Vi gjengir hennes innlegg her, etter avtale med Ree.

Hvordan tenker KS om det å sikre seg sykepleierkompetanse?

Tariffoppgjøret i kommunene (KS) og sykehusene (Spekter) er nå ferdigforhandlet og forhandlingsutvalgene har anbefalt forslagene. Det som gjenstår er å behandle ferdig resultatet i de enkelte organisasjonene.

Som fylkesleder har jeg gjort meg mange tanker rundt dette.  Spørsmålet som opptar meg mest er hvorvidt KS har brukt de mulighetene som ligger i forhandlingssystemet for å sikre seg den kompetansen de har størst behov for.

Ingvil Aarrestad Godeset kåret til årets sykepleier i Rogaland!

Prisutdelingen kom overraskende på både prisvinneren og de over 200 NSF-medlemmene som i dag deltar på fagdagsarrangementet til NSF Rogaland og NSF Student.  Utdelingen stod ikke på programmet, og den intetanende prisvinneren var blitt invitert med av gode kollegaer.

Er samarbeid om sykepleierlønn viktigere enn god helsetjeneste?

I dagens Rogalands Avis kommenterer fylkesleder i NSF Rogaland, Nina Horpestad i NSF Rogaland, levekårsjef i Stavanger kommune, Kåre Reitens uttalelser om at kommunen ikke vil bruke lønn for å rekruttere sykepleiere. Han mener det å overby nabokommunene vil innebære en spiral der de også øker sine lønninger.

Masterverkstedet - et unikt tilbud!

-  Vi skal være tilretteleggere, inspiratorer, kunnskapsbank, fasilitatorer, brobyggere og stimulere studentene med sine masteroppgaver, sier Kine Gjesdal i Masterverkstedet. Sykepleiere som tar masterutdanning med fokus på primærhelsetjenesten skal vite at det i alle fall ikke skal stå på hjelp når det gjelder forskningen og selve masteroppgaven.

NSF Rogaland