Rogaland

NSF Rogaland

Kjære medlemmer, tillitsvalgte og samarbeidspartnere. I disse tider velger også NSF Rogaland å jobbe hjemmefra som mange andre. Men dere treffer oss på epost og telefon.

Åpningstid: 08.00-15.45 

Epost: rogaland@nsf.no - tlf. 994 02409
Adresse: Løkkeveien 10, 4. etasje, 4008 Stavanger

Siste nyheter fra Rogaland

Webinar i kriseledelse våren og høsten 2020

NSF tilbyr ledermedlemmer med personalansvar, hovedtillitsvalgte, fylkesledere og faggruppeledere gratis webinar i kriseledelse, fire sesjoner som følger på hverandre mai-oktober 2020.

Fikk du ikke meldt deg på til første samling? Du kan likevel bli med, meld deg på og delta fra og med andre samling!

Nominasjonskomiteens innstilling - NSF Rogalands fylkesstyre 2020-2023

Nominasjonskomiteen i NSF Rogaland har i dag foretatt sin innstilling til de ulike vervene i NSF Rogalands fylkesstyre 2020-2023. Det nye fylkesstyre skal velges av delegatene under fylkesmøtet 26.mars.

UTSATT: Valg av faggrupperepresentanter til fylkesstyret

Med bakgrunn i den krevende situasjonen helsetjenesten er for øyeblikket,utsettes valg av faggrupperepresentanter til fylkesstyret. Vi kommer tilbake med ny dato når vi har en bedre oversikt.

Nina Horpestad, fylkesleder

Forbundslederens 8. mars-tale i Stavanger

Hovedtaler i årets 8.mars-markering i Stavanger var NSFs forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen. Var du ikke blant de 2000 som hørte talen i Byparken kan du lese den i sin helhet her.

Sykepleiere i Karmøy sier opp som følge av nye turnuskrav

Karine L. Paulsen og Hilde-Terese Hærem Steindal er to av sykepleierne i Karmøy som har sagt opp sin stilling i kommunen til fordel for nye arbeidsgivere. NSF Rogaland er kjent med at minst seks sykepleiere har sagt opp bare i februar. Flertallet av dem begrunner oppsigelsen med nye turnuskrav.

Avlyst sommertur

Den tradisjonsrike sommerturen til NSF Pensjonistforum Rogaland  er avlyst som følge av det pågående virusutbruddet.