Fylkesstyret

Fylkesstyremøte 16. september 2015

Dagens styremøte omfatter bla følgende saker: handlingsplan 2016, kriterier sykepleierprisene og en diskusjon omkring kandidatene som stiller til sentrale verv i organisasjonen.

Fylkesstyrets møter

Medlemmer har adgang under styrets behandling av A-saker, med status som observatør uten talerett iflg NSFs vedtekter § 4 B

Fylkesstyret i NSF Rogaland

Fylkesstyret er valgt for perioden 2015 - 2020 og har følgende sammensetning: