Fylkesstyret

Fylkesstyremøte 16. september 2015

Dagens styremøte omfatter bla følgende saker: handlingsplan 2016, kriterier sykepleierprisene og en diskusjon omkring kandidatene som stiller til sentrale verv i organisasjonen.

NSF Rogalands fylkesstyre 2015-2019

Fylkesmøtet i Haugesund valgte 4. og 5.mars NSF Rogalands nye fylkesstyre.  Vi gratulerer alle styrets medlemmer med vervet og ønsker de lykke til i sitt viktige arbeid for fylkets nær 8000 medlemmer.

Fylkesstyrets møter

Medlemmer har adgang under styrets behandling av A-saker, med status som observatør uten talerett. iflg. NSFs vedtekter § 4 B

Fylkesstyret i NSF Rogaland

Fylkesstyret er valgt for perioden 2011 - 2015 og har følgende sammensetning: