Sogn og Fjordane

Sogn og Fjordane

Siste nyheter fra Sogn og Fjordane

Nominasjon av delegat til landsmøte 2019

Under HTV-konferansen 14 mai 2018, vart det valt ny nominasjonskomité. Komiteen har som oppgåve å sørge for val av delegasjon til landsmøtet 2019, frå NSF Sogn og Fjordane. Valet skjer under fylkesmøtet 28. mars 2019.

#ungdommennotildags

GRATIS FAGKVELD 21.11.2018

NSF Sogn og Fjordane ønskjer medlemmar velkommen til gratis fagkveld 21. november på Thon Hotel Jølster, Skei.

Sjukepleiarprisen 2018

Kjenner du ein sjukepleiar som kan være kandidat til årets sjukepleiarpris? Juryen oppfordrar til å sende inn forslag på kandidatar. Frist 14. oktober 2018.

Ledig stilling som rådgjevar i NSF Sogn og Fjordane

Er du sjukepleiar og har interesse for fagrørsle, lov og avtaleverk, undervisning og adminitrativt arbeid?

Då håper vi du søkjer på stillinga

Medlemsmøte i Stryn

Torsdag 28. juni vart det skipa til medlemsmøte på Stryn Omsorgssenter.