Sogn og Fjordane

Åpningstid:
08.00-15.00 

Epost: sognogfjordane@nsf.no - tlf. 994 02409
Adresse: Hafstadvegen 23-25, 6800  Førde

Siste nyheter fra Sogn og Fjordane

NSF Vestland har valgt fylkesstyremedlemmer

De faste fylkesstyremedlemmene for perioden 2020-2023 er valgt

Medlemmene i alfabetisk rekkefølge: 
Per Anders Hornnes, Helse Førde
Berit Kolltveit, Vik kommune
Bente Leversen, Bergen kommune
Annette Eri Norevik, Sunnfjord kommune
Linn-Therese Paus, Betanien sykehus
Wenche Kristin Røkenes, Helse Vest
Silje Strand Skauge, Alver kommune
Karen-Anne Stordalen, Helse Bergen

1. vara fra gamle Hordaland
Kastriot Prenga, Ullensvang kommune
1. vara fra gamle Sogn og Fjordane
Anette Barlund, Kinn kommune

Vara fra gamle Hordaland:
2 vara: Gunnhild Riisøen, Askøy kommune
3 vara: Siw Øfstegaard Heimdal, Haraldsplass sykehus
4 vara: Mari Aas Opkvitne, Voss herad

Vara fra gamle Sogn og Fjordane
2 vara: Britt Lovise Støfring, Sunnfjord kommune
3 vara: Toril O. Fjørtoft, Høgskulen i Førde
4 vara: Anita Sviggum, Årdal kommune

NSF Vestland har valgt fylkesleder

Det er gjennomført valg av fylkesleder i NSF Vestland for perioden 2020-2023. 
Nyvalgt fylkesleder er Reidun Stavland. 

 

 

NSF Vestland har valgt nestleder

Det er gjennomført valg av nestleder i NSF Vestland for perioden 2020-2023.

Nyvalgt nestleder er Karin Bell Trældal.

NSF Vestland sine møtelokaler 2020 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Grunna Covid-19 vert møtelokala i Førde og Bergen ikkje utlånt haust-2020.

Webinar i kriseledelse våren og høsten 2020

NSFs fylkesledere, Sentralt fagforum og faggruppen for sykepleierledere (NSFLSL) tilbyr nå medlemmer i NSF gratis deltakelse på webinar i kriseledelse.

Nominasjonskomité for NSF Sogn og Fjordane

Under HTV-konferansen 27.november 2019,vart det valt nominasjonskomité. Nominasjonskomiteen består av 3 medlemmar og 3 varamedlemmar frå Sogn og Fjordane. Oppgåvene til nominasjonskomiteen er å førebu val av fylkesstyret i Vestland fylke.

 

Kandidatar til nominasjonskomiteen

I mars 2020 er det val i NSF. Det skal veljast fylkesleiar, nestleiar og medlemmar til fylkesstyret. For å få gjennomført val er vi avhengig av ein nominasjonskomité som kan nominere føreslegne kandidatar - meld deg til teneste!

Fagkveld - Sjå, lytt og rock kvarandre fram!

GRATIS FAGKVELD 1.oktober

NSF Sogn og Fjordane ønskjer medlemmar velkommen til gratis fagkveld 1. oktober på Thon Hotel Jølster, Skei.

Tidspunkt kl.18:00-21:00

Nominasjonskomiteen si innstilling av delegat og varadelegat til landsmøte 2019 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Nominasjonskomiteen har gjort si innstilling til valg av delegat og varadelegat til landsmøtet 2019. Valet skjer på Fylkesmøtet 28 mars 2019.