Sogn og Fjordane

Åpningstid:
08.00-15.00 

Epost: sognogfjordane@nsf.no - tlf. 994 02409
Adresse: Hafstadvegen 23-25, 6800  Førde

Siste nyheter fra Sogn og Fjordane

Kandidater til valg

Nominasjonskomiteen har mottat mange kandidater som stiller til valg i NSF Vestland.

Hvilke roller skal fylles?

Til heltidsverv skal det velges fylkesleder og nestleder. I tillegg skal det velges 8 faste medlemmer og 8 varamedlemmer. Av de 8 faste skal det være 4 fra "gamle" Sogn og Fjordane og 4 fra "gamle" Hordaland. Varadelegatene velges på samme måte.  

Nominasjonskomiteen ønsker kandidater til nytt fylkesstyre 2020-2023

Om en drøy måned går fristen ut for å melde inn kandidater til NSF Vestland fylkesstyre 2020-2023. Nominasjonskomiteens leder, Terje Årsvoll Olsen, vet det er mange gode kandidater i vårt nye fylke, som snart teller 15000 medlemmer. Han ser frem til å lede arbeidet med å utarbeide en innstilling for fylkesmøtet i mars neste år.

Vil du være ein del av NSF Vestland sitt fylkesstyre 2020-2023

Er du interessert i å være fylkesleiar, nestleiar eller styremedlem i NSF Vestland sitt fylkesstyre. Valet er i mars 2020. Det er opna for at medlemmar kan føreslå kandidatar til dei ulike verva.

Nominasjonskomité for NSF Sogn og Fjordane

Under HTV-konferansen 27.november 2019,vart det valt nominasjonskomité. Nominasjonskomiteen består av 3 medlemmar og 3 varamedlemmar frå Sogn og Fjordane. Oppgåvene til nominasjonskomiteen er å førebu val av fylkesstyret i Vestland fylke.

 

Kandidatar til nominasjonskomiteen

I mars 2020 er det val i NSF. Det skal veljast fylkesleiar, nestleiar og medlemmar til fylkesstyret. For å få gjennomført val er vi avhengig av ein nominasjonskomité som kan nominere føreslegne kandidatar - meld deg til teneste!