Sogn og Fjordane

NSF Sogn og Fjordane

Siste nyheter fra Sogn og Fjordane

Gratulerer til årets sjukepleiar i Sogn og Fjordane

Vigdis Årdal Sæterlid er ein verdig vinnar av Sjukepleiarprisen 2018.

Sjukepleiarprisen 2018 - årets kandidatar

Publisering av kandidatar til Sjukepleiarprisen 2018, NSF Sogn og Fjordane.

Nominasjon av delegat til landsmøte 2019

Under HTV-konferansen 14 mai 2018, vart det valt ny nominasjonskomité. Komiteen har som oppgåve å sørge for val av delegasjon til landsmøtet 2019, frå NSF Sogn og Fjordane. Valet skjer under fylkesmøtet 28. mars 2019.

#ungdommennotildags

GRATIS FAGKVELD 21.11.2018

NSF Sogn og Fjordane ønskjer medlemmar velkommen til gratis fagkveld 21. november på Thon Hotel Jølster, Skei.

Sjukepleiarprisen 2018

Kjenner du ein sjukepleiar som kan være kandidat til årets sjukepleiarpris? Juryen oppfordrar til å sende inn forslag på kandidatar. Frist 14. oktober 2018.