Sogn og Fjordane

Åpningstid:
08.00-15.00 

Epost: sognogfjordane@nsf.no - tlf. 994 02409
Adresse: Hafstadvegen 23-25, 6800  Førde

Siste nyheter fra Sogn og Fjordane

Nominasjonskomiteen ønsker kandidater til nytt fylkesstyre 2020-2023

Om en drøy måned går fristen ut for å melde inn kandidater til NSF Vestlands fylkesstyre 2020-2023. Nominasjonskomiteens leder, Terje Årsvoll Olsen, vet det er mange gode kandidater i vårt nye fylke, som snart teller 15000 medlemmer. Han ser frem til å lede arbeidet med å utarbeide en innstilling for fylkesmøtet i mars neste år.

Vil du være ein del av NSF Vestland sitt fylkesstyre 2020-2023

Er du interessert i å være fylkesleiar, nestleiar eller styremedlem i NSF Vestland sitt fylkesstyre. Valet er i mars 2020. Det er opna for at medlemmar kan føreslå kandidatar til dei ulike verva.

Nominasjonskomité for NSF Sogn og Fjordane

Under HTV-konferansen 27.november 2019,vart det valt nominasjonskomité. Nominasjonskomiteen består av 3 medlemmar og 3 varamedlemmar frå Sogn og Fjordane. Oppgåvene til nominasjonskomiteen er å førebu val av fylkesstyret i Vestland fylke.

 

Kandidatar til nominasjonskomiteen

I mars 2020 er det val i NSF. Det skal veljast fylkesleiar, nestleiar og medlemmar til fylkesstyret. For å få gjennomført val er vi avhengig av ein nominasjonskomité som kan nominere føreslegne kandidatar - meld deg til teneste!

Fagkveld - Sjå, lytt og rock kvarandre fram!

GRATIS FAGKVELD 1.oktober

NSF Sogn og Fjordane ønskjer medlemmar velkommen til gratis fagkveld 1. oktober på Thon Hotel Jølster, Skei.

Tidspunkt kl.18:00-21:00

Nominasjonskomiteen si innstilling av delegat og varadelegat til landsmøte 2019 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Nominasjonskomiteen har gjort si innstilling til valg av delegat og varadelegat til landsmøtet 2019. Valet skjer på Fylkesmøtet 28 mars 2019.