Sogn og Fjordane

Sogn og Fjordane

Siste nyheter fra Sogn og Fjordane

Vårt hjarte bankar for deg!

I morgon er det «Alle hjarters dag» og NSF i vestlandsfylkene vil nytte anledninga til å vise medlemmane at våre sjukepleiarhjarter banker for dei. I Sogn og Fjordane vil rådgivar og tillitsvalde besøke arbeidsplassar i Førde kommune. Samt ha konkurranse på Facebook med flotte premiar.

Invitasjon til leiarkonferanse "Myndighet til å lede"

Leiarmedlemmar på Vestlandet inviterast til leiarkonferane i Bergen 12.april. Konferansen har fått tittelen "Myndighet til å lede" med foredragshaldarar som Linda Lai, Lisbeth Norman og Marit Myklebust.  Konferansen er gratis for NSF-medlemmar som er leiarar. Dei 20 leiarane som får tilbod om kurset får gratis middag og overnatting.

12 mai markering

I dag har vi feira sjukepleiarane. Mange sjukepleiarar er i dag på vakt i vårt langstrakte land. I Naustdal kommune tok rådmann Øyvind Bang-Olsen på seg sjukepleiar uniforma for å få innsikt i arbeidskvardagen til sjukepleiarane.

Medlemstur for Seniorsjukepleiarar 22. mai 2017

Mandag 22. mai 2017 arrangerer Forum for Seniorsjukepleiarar i Sogn og Fjordane medlemstur til vakre Solvorn i Sogn.

Årsmøte 2017 i Forum for Seniorsjukepleiarar Sogn og Fjordane

Styret i Forum for Seniorsjukepleiarar (FFS) inviterer deg som er 55 år og over til årsmøte.