Sogn og Fjordane

NSF SOG

Siste nyheter fra Sogn og Fjordane

Årsmøte 2017 i Forum for Seniorsjukepleiarar Sogn og Fjordane

Styret i Forum for Seniorsjukepleiarar (FFS) inviterer deg som er 55 år og over til årsmøte.

Flott tilbud til våre medlemmar frå DNB

Som medlem av Norsk Sykepleierforbund får du både Boliglån, Rammelån og Boliglån Ung (BLU) til samme gode rente: 1,99 %.
Les mer på dnb.no/nsf eller kontakt oss lokalt på forde@dnb.no eller tlf. 948 79 000. Husk at du også kan kontakte oss på 04800 – hele døgnet, alle dager.

God leiing- må det ein mann til?

 

Norsk Sykepleierforbund Sogn og Fjordane arrangere konferanse på kvinnedagen 8.mars,  for leiarar og hovudtillitsvalde. 

 

Lindrande behandling i Sogn og Fjordane

Årleg blir verdsdagen i lindrande behandling
markert verda over. Fredag 11 november markerte nettverk for
ressurssjukepleiarar innan kreftomsorg og lindrande behandling i Sogn og
Fjordane dagen  saman med Palliativt team i Helse Førde og
Kreftkoordinator i Førde kommune.

Folkemøte om pensjon

LO, YS og Unio i Sogn og Fjordane arrangerer folktemøte i Førdehuset måndag 21.november kl. 18:00 - 20:30