Sogn og Fjordane

Sogn og Fjordane

Siste nyheter fra Sogn og Fjordane

Hugs medlemsfordelane dine i ferien

Visste du at NSF har fleire gode medlemsfordelar som det kan vere aktuelt å nytte seg av i ferien? Nokre av fordelane kan du lese om i denne artikkelen.

Alle fordelane finn du under medlemskap.

Nominasjonskomiteen i Sogn og Fjordane

14 mai var det val på nominasjonskomiteen i Sogn og Fjordane

Fylgjande kandidatar stiller til val til nominasjonskomiteen Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Nominasjonskomitéen for fylkesmøte 2019 vert valt  på hovudtillitskonferansen 14. mai 2018

Sommaren 2018 Helse Førde

Har arbeidsgjevar klart å få på plass nok sjukepleiarar til å dekke ferien på di avdeling?

Foreslå kandidatar til nominasjonskomiteen i Norsk Sykepleierforbund (NSF) Sogn og Fjordane

Jamfør NSF sine vedtekter 4 B skal det veljast nominasjonskomite for gjennomføring av val i fylkesorganisasjonen.

Nominasjonskomiteen som består av leiar,  4 medlemmar og 4 varamedlemmar, har som oppgåve å førebu val av fylkesstyret og fylkesleddet sine delegat til NSF sitt landsmøte.  Komiteen lager innstilling til val som skal gjennomførast i NSF sitt fylkesmøte i mars 2019.