Vestfold

Svenner fyr (fotograf Yngve Rakke)

Kontortid: 08.00-15.45

Obs: De ansatte har fleksibel arbeidstid, med kjernetid: 10.00-14.00

Grunnet korona-pandemien er fylkeskontoret i stor grad ubemannet, da våre ansatte er pålagt å arbeide hjemmefra inntil videre. Evt. personlige oppmøter på fylkeskontoret bør unngås så langt det lar seg gjøre, og erstattes med møter på Skype eller telefon.

E-post: vestfold@nsf.no - tlf. 994 02409, innvalg 3, be om Vestfold-kontoret

Adresse: Storgaten 35, Torvet, 3126 Tønsberg 

Siste nyheter fra Vestfold

Ny fylkesleder i NSF Vestfold og Telemark 2020-2023

I dag har det vært gjennomført valg i NSF Vestfold og Telemark og ny fylkesleder er Randi Askjer. 

Nestleder for NSF Vestfold og Telemark 2020 - 2023

Margareth Horn er valgt som nestleder for NSF Vestfold og Telemark.

Vi gratulerer!

 

 

Nytt fylkesstyre NSF Vestfold og Telemark 2020 - 2023

Fylkesleder Randi Askjer

Nestleder Margareth Horn

Syv styremedlemmer: 

Inger Ann Aasen

Birte Marten Oswald

Siri Sørli

Mona Karlsen

Kirsten Eika Amsrud

Kari Merete Saltvik

Unni Kiøsterud Tufte

 

 

Den nye hverdagen på Kysthospitalet

Her kan dere lese om hvordan hverdagen har vært på Kysthospitalet i Stavern under korona tiden og sykepleierens rolle i rehabilitering av covid-19 pasienter.

Medlemskontakten nr. 1 2020

Denne spesialutgaven har tittelen "Den nye hverdagen" og tar for seg hvordan korona krisen har påvirket sykepleieres arbeidshverdag i ulike områder.

Her er det mye interessant stoff!

Webinar i kriseledelse våren og høsten 2020

NSFs fylkesledere, Sentralt fagforum og faggruppen for sykepleierledere (NSFLSL) tilbyr nå medlemmer i NSF gratis deltakelse på webinar i kriseledelse.

Hva tjener sykepleierstudenter i Vestfold?

Her kan du se hvor du får det beste tilbudet