9000 sykepleiere i Innlandet har valgt ny ledelse

Nyvalgt fylkesleder for NSF Innlandet; Ida Høiby

Nyvalgt fylkesleder for NSF Innlandet; Ida Høiby

Ny fylkesleder og nestleder for NSF Innlandet

Det ble avholdt digitalt fylkesmøte/valgmøte den 15.september, der Ida Høiby (SIHF Hamar-Elverum) ble valgt som fylkesleder for de neste 3 årene.  Nestleder ble Inger Amb (SIHF Lillehammer-Gjøvik). Sammen med resten av fylkesstyret leder de opp mot 9000 sykepleiere i en fylkesorganisasjon i stadig vekst.

Nytt fylkeskontor

Sammenslåingen medfører også at de gamle fylkeskontorene på henholdsvis Gjøvik og Elverum, legges ned.  Det nye fylkeskontoret for NSF Innlandet ligger i Fredvang Allé 10, på Hamar.  Det blir daglig arbeidsplass for fire ansatte, en administrativ leder og de to fylkeslederne.  Innflyttingen er praktisk talt ferdig, i disse dager. 

Fylkesstyret i NSF Innlandet for perioden 2020 - 2023:

Styremedlemmer fra tidligere NSF Oppland:

Tonje Sneve Strandheim.

Pia Katrine Søberg 

Marianne Nielsen

Solveig Rakvaag

Styremedlemmer fra tidligere NSF Hedmark:

Eli B. Stai

Anne-Bi Hoffsten

Tone Amundgaard

Inga Lill Rønning

1. varamedlem fra tidligere NSF Oppland, Bendicte Lånke

1. varamedlem fra tidligere NSF Hedmark, Marthe Nicolaysen

Øvrige varamedlemmer:

 Fra tidligere NSF Oppland

2. vara: Lene Skaugen

3. vara: Aud Jotun

4. vara: Ellen Solberg (fra Hedmark p.g.a. for få kandidater fra Oppland)

Fra tidligere NSF Hedmark:

2. vara: Marius Stråbø Johansen

3. vara: Elin Svenning

4. vara: Toril M. Nysæter