Heltidsbarometer

NSFs heltidsbarometer lages i samarbeid med Retriever, som registrerer sykepleierstillinger utlyst på nav.no. Tallene oppdateres hver måned. 

47 prosent heltidsstillinger i oktober

I oktober 2018 ble det utlyst 1850 sykepleierstillinger, utenom ekstravakter og sesongstillinger. 878 var heltidsstillinger, noe som utgjør 47 prosent.

51 prosent heltidsstillinger i september

I september 2018 ble det utlyst 1677 sykepleierstillinger, utenom ekstravakter og sesongstillinger. 861 var heltidsstillinger, noe som utgjør 51 prosent.

50 prosent heltidsstillinger i juli

I juli 2018 ble det utlyst 1265 sykepleierstillinger, utenom ekstravakter og sesongstillinger. 632 var heltidsstillinger, noe som utgjør 50 prosent.

55 prosent heltidsstillinger i mai 2018

I mai 2018 ble det utlyst 1991 sykepleierstillinger, utenom ekstravakter og sesongstillinger. 1090 var heltidsstillinger, noe som utgjør 55 prosent.

50 prosent heltidsstillinger i april 2018

I april 2018 ble det utlyst 1980 sykepleierstillinger, utenom ekstravakter og sesongstillinger. 993 var heltidsstillinger, noe som utgjør 50 prosent.

51 prosent heltidsstillinger i mars 2018

I mars 2018 ble det utlyst 1806 sykepleierstillinger, utenom ekstravakter og sesongstillinger. 913 var heltidsstillinger, noe som utgjør 51 prosent.

52 prosent heltidsstillinger i februar 2018

I februar 2018 ble det utlyst 2074 sykepleierstillinger på nav.no, utenom ekstravakter og sesongstillinger. 1073 var heltidsstillinger, noe som utgjør 52 prosent. 

49 prosent heltidsstillinger i januar 2018

I januar 2018 ble det utlyst 2277 sykepleierstillinger på nav.no, utenom ekstravakter og sesongstillinger. 1108 av disse var heltidsstillinger, noe som utgjør 49 prosent.

48 prosent heltidsstillinger utlyst

Fra 1. februar til 31. desember 2017 lyste norske kommuner ut 9468 sykepleierstillinger. Av disse var 48 prosent heltid. Helseforetakene lyste ut 5469 stillinger, også her var 48 prosent av stillingene heltid.