Husdyrforsikring

Veterinærutgifter kan fort bli en betydelig utgift, men har du forsikring kan det gi deg økonomisk frihet til å behandle dyret på best måte.

Ofte stilte spørsmål
forsikring@nsf.no
Ring oss på 994 02409

Forsikringen passer for deg som

  • ønsker å anskaffe en katt eller hund og sikre deg for uforutsette utgifter
  • har et friskt dyr som ikke er forsikret og som har foretatt nødvendige vaksinasjoner
  • har dyr som er under syv år

Forsikringen er levert av DNB Forsikring/Fremtind Forsikring.

DNB og Sparebank1 har etablert et nytt skadeforsikringsselskap. Les mer om fusjonen her

Dødsfall

Forsikringen gir deg en engangsutbetaling hvis dyret dør, eller må avlives, på grunn av dyrevernmessige hensyn som følge av ulykke, skade eller påført sykdom. Utbetaling skjer også hvis dyret har vært borte i mer enn tre måneder. Forsikringssummen fremgår av forsikringsbeviset og beløpet reduseres med 20% per år fra og med hund eller katt fyller 7 år og hest fyller 16 år.

Veterinærutgifter

Forsikringen dekker livslange veterinærutgifter til undersøkelse og behandling av sykt eller skadet dyr. Samt nødvendig opphold på dyrehospital/ klinikk. Forsikringssummen for veterinærutgifter kan være opp til kr 50.000 per forsikringsår. Valgt forsikringssum står i forsikringsbeviset. Det er en økt egenandel for veterinærutgifter for hund/katt som har fylt 10 år.

Egenandel

Egenandelen er kr 2 000 per skade/ sykdomstilfelle

Relaterte forsikringer