Husdyrforsikring

Veterinærutgifter kan fort bli en betydelig utgift, men har du forsikring kan det gi deg økonomisk frihet til å behandle dyret på best måte.

Ofte stilte spørsmål
forsikring@nsf.no
Ring oss på 994 02409

Med forsikringen får du

  • dekket kostnader som oppstår dersom kjæledyret blir sykt eller skadet
  • dekket utgifter som oppstår i forbindelse med behandling hos veterinær
  • erstatning dersom kjæledyret blir borte, dør eller må avlives hvis du har livsforsikring

Forsikringen er levert av DNB Forsikring/Fremtind Forsikring.

DNB og Sparebank1 har etablert et nytt skadeforsikringsselskap. Les mer om fusjonen her

Dødsfall

Forsikringen gir deg en engangsutbetaling hvis dyret dør, blir borte eller må avlives på grunn av dyrevernmessige hensyn som følge av ulykke, skade eller påført sykdom. Forsikringssummen fremgår av forsikringsbeviset og beløpet reduseres med 20% per år fra og med hund eller katt fyller 7 år. Dødsfalldekning gjelder til og med første hovedforfall etter at dyret har fyllt 12 år. 

Veterinærutgifter

Forsikringen dekker livslange veterinærutgifter til undersøkelse og behandling av sykt eller skadet dyr. Forsikringssummen for veterinærutgifter kan være opp til kr 50.000 per forsikringsår. Valgt forsikringssum står i forsikringsbeviset.

Egenandel

Egenandelen for livslang veterinærforsikring for hund/katt:

  • Mellom 5 uker og 7 år - 20% av erstatningsberettiget skade minimum 2 000 kroner
  • Mellom 7 år og 10 år - 30% av erstatningsberettiget skade minimum 2 000 kroner
  • Over 10 år - 50% av erstatningsberettiget skade minimum 2 000 kroner

Hesteforsikring

  • Du kan kjøpe forsikring til hest som er mellom 9 dager og 15 år gamle. Når hesten er mellom 15 og 17 år kan hesten kun forsikres ved at eksisterende forsikring flyttes fra et annet selskap
  • Forsikringen opphører ved første hovedforfall det året hesten fyller 22 år
  • Forsikringen gjelder i Norden, og Europa ved opphold inntil 12 måneder
  • Egenandelen ved veterinærutgifter er på 25 % av erstatningsberettiget beløp, men minimum   2 000 kroner

Vilkår hest dødsfall

Vilkår hest veterinærutgifter

Relaterte forsikringer