Kontakt oss

Kontakt Rådet for sykepleieetikk

Postboks 456 Sentrum 0104 Oslo
E-post: sykepleieetikk@sykepleierforbundet.no   

Leder av Rådet for sykepleieetikk:
Elisabeth Sveen Kjølsrud, Aust-Agder

Faglig sekretær:
Tove Marie Røsby
Telefon: 22 04 33 04 

Medlemmer:
Berit Støre Brinchmann, Bodø
Kristin Gjerdingen Haugen, Oppland
Terje Årsvoll Olsen, Hordaland
Lise Gram Dokka, Telemark
Ingjerd Hvatum, Osllo
Håkon Johansen, Østfold
Berit Liland, Akershus
Arne Okkenhaug, Nord-Trøndelag