Kontakt oss

Kontakt Rådet for sykepleieetikk

Postboks 456 Sentrum 0104 Oslo
E-post: sykepleieetikk@sykepleierforbundet.no   

Leder av Rådet for sykepleieetikk:
Elisabeth Sveen Kjølsrud, Aust-Agder

Vikar for faglig sekretær, seniorrådgiver:

Helene Aksøy
 
Telefon: 947 88033

Medlemmer:

Berit Støre Brinchmann, Bodø

Kristin Gjerdingen Haugen, Oppland

Terje Årsvoll Olsen, Hordaland

Lise Gram Dokka, Telemark

Ingjerd Hvatum, Osllo

Håkon Johansen, Østfold

Berit Liland, Akershus

Arne Okkenhaug, Nord-Trøndelag