Kontakt oss

Kontakt Rådet for sykepleieetikk

Postboks 456 Sentrum 0104 Oslo
E-post: sykepleieetikk@sykepleierforbundet.no    

Leder av Rådet for sykepleieetikk:

Mildrid H Søndbø, Tlf. 97723012

Seniorrådgiver
Helene Aksøy Tlf: 94788033

Medlemmer:
Berit Støre Brinchmann
Håkon Johansen
Terje Årsvoll Olsen
Berit Liland
Kurt Johan Lyngved
May-Lis Nerhus Bakken
Lise Gram Dokka
Elin Sagbakken