Medlemskontingent

Medlemskontingenten 2022

Medlemskontingenten er 1,45 % av brutto lønn. Brutto lønn inkluderer lønn, pensjonistlønn, sykepenger, foreldrepenger, og feriepenger som utbetales av en norsk arbeidsgiver eller NAV.

Minimums- og maksimumsgrenser er satt av forbundsstyret. Medlemmer som er ute av lønnet arbeid, betaler minimumskontingent.

Type medlemskapMinimum per månedMaksimum per måned
Nyutdannede (de to første årene etter endt grunnutdanning)85 kroner280 kroner
Ekstraordinære medlemmer *85 kroner280 kroner
Ordinær sats - medlemmer i arbeid85 kroner560 kroner
Ute av lønnet arbeid66 kroner
Student bachelor i sykepleie64 kroner
Offshore196 kroner
 • Ordinær kontingentsats betales hvis du har lønnet arbeid/feriepenger hos en norsk arbeidsgiver, eller mottar fødselspenger/sykepenger fra NAV.
 • Nyutdannet kontingentsats: Man regnes som nyutdannet i to år etter endt bachelorutdanning i sykepleie. 
 • Ekstraordinær kontingentsats tilbys sykepleiere som er utdannet utenfor Norge og har søkt norsk autorisasjon. Når det er innvilget, endres satsen endres til ordinær eller nyutdannet. Man kan stå som ekstraordinært medlem i maksimalt to år.
 • Ute av lønnet arbeid/arbeidsavklaringspenger/ufør/pensjonist: Gjelder medlemmer helt uten lønnet arbeid. De som arbeider delvis, skal betale ut fra bruttolønn.
 • Studentkontingent: Gjelder studenter i bachelorutdanning.
 • Videreutdanning: Kontingenten avhenger av om medlemmet mottar lønn under studiet og/eller arbeider ved siden av. Videreutdanningsstudenter som ikke arbeider ved siden av studiet eller mottar lønn fra arbeidsgiver, skal betale minimumskontingenten. Ved spørsmål, kontakt medlemstjenester på telefon 99402409, innvalg 1.
 • Jordmorstudent: Studenter under jordmorutdanning har kontingentfritak i studieperioden, maksimalt to år. 
 • Offshore: Gjelder medlemmer som arbeider i offshorevirksomhet.

Livsforsikringspakken på kr 145 kommer i tillegg. Alle nye medlemmer blir automatisk innmeldt i ordningen, men det er mulig å reservere seg fra deltakelse i forsikringen.

Trekk fra lønn eller direkte betaling

Trekk fra lønn

 • Medlemmer i arbeid anbefales å betale via trekk i lønn, slik at beløpet automatisk justeres etter bruttolønn hver måned. Dette sikrer også at du kommer med i lønnsoppgjør og forhandlinger i forbundets regi på lokalt plan.
 • Kontingenttrekket skal komme frem av lønnsslippen hver måned. Du er selv ansvarlig for å kontrollere dette. Lønnsslippen er kvittering for betalt kontingent.
 • For å starte trekket må det leveres et trekkbevis til lønningskontoret. Kontakt medlemstjenesten via kontaktskjema, eller på tlf. 994 02 409 for å få tilsendt dette.
 • Vi trenger beskjed dersom du bytter arbeidsgiver, slik at vi kan sende deg nytt trekkbevis. Endring kan meldes på Min side, via kontaktskjema, eller på tlf. 994 02 409.

Giro og e-faktura

Direktebetalende medlemmer kan velge mellom månedlig, kvartalsvis, halvårlig eller årlig betaling. Giro sendes på Digipost hvis du har opprettet en slik konto. Hvis ikke kommer den til e-postadressen som er registrert på medlemskapet. Dersom du ønsker e-faktura eller avtalegiro, bestiller du det i egen nettbank. E-fakturareferanse finner du på giroene fra oss.    

Medlemmer som betaler direkte, vil bli fakturert for maksimumskontingent. Jobber du redusert og har krav på lavere kontingent, må inntekten dokumenteres. Kopi av lønnsoppgave fra arbeidsgiver(e)/NAV sendes oss via kontaktskjema, eller per post. 

Selvangivelse/skattefradrag

 • Medlemmer som betaler kontingenten via trekkordning på arbeidsstedet, får fradragsberettiget beløp påført lønnsoppgaven fra arbeidsgiver.
 • Kontingent innbetalt direkte til NSF blir innberettet til Skatteetaten i januar måned påfølgende år.
 • For direkte betalende medlemmer er det også mulig å kontrollere innberettet beløp på Min side, klikk på lenken «Se ditt medlemskap eller gjør endringer» og velge Detaljer i boksen Medlemskap.

Kontingent for faggruppemedlemskap

Her er oversikt over kontingenten i våre faggrupper. Disse kontingentene faktureres årlig og sendes via Digipost/e-post. Du kan bestille tjenesten e-faktura eller avtalegiro i nettbanken. Det er gratis innmelding i faggruppene etter 1. oktober.

Informasjon til arbeidsgivere om trekk

Trekksatser

Medlemmer som ønsker å trekke kontingenten via lønn, får tilsendt et informasjonsskriv fra oss, som skal leveres til arbeidsgiver/lønningskontor. Månedlig trekk er 1,45 % av brutto lønn - min. kr 85 og maks kr 560 per måned. Nyutdannede medlemmer trekkes maks kr 280 per måned i to år etter endt grunnutdanning.

Brutto lønn er det totale beløp som tidligere fremgikk under 111-A på lønns- og trekkoppgaven. Det skal trekkes kontingent av all lønn, sykepenger, foreldrepenger og feriepenger.

I tillegg til ordinær kontingent skal det trekkes forsikringspremie på kr 145 per måned for de medlemmer som har valgt å delta i vår livsforsikringspakke. Dette fremgår av informasjonsskrivet. 

Generelt om trekkordningen

Norsk Sykepleierforbund forutsetter at de forskjellige lønnssystemene kan ivareta en ordning der det blir lagt inn en prosentsats for kontingenten og et fast beløp for trekk av forsikringspremien.

Kontingentinnbetalinger og lister over medlemmer som deltar i trekkordningen skal sendes til oss hver måned.

 • Innbetaling av kontingent og forsikring i et beløp. Ved bruk av KID: Bankkontonummer:  8200.01.36847
 • Lister vedrørende kontingent og forsikring. Sendes fortrinnsvis via GoAnywhere. Postadresse: Norsk Sykepleierforbund, Kontingenttrekk, Postboks 456 Sentrum, 0104  OSLO

Elektroniske filer sendes via GoAnywhere

Vi samarbeider med GoAnywhere for sikker filoverføring. All kommunikasjon er automatisk kryptert i løsningen og når filene har blitt flyttet til vårt interne datasenter, er filene slettet fra skyen. Vi oppfordrer arbeidsgivere til å bruke denne løsningen for å sende trekkfiler til oss, isteden for å sende per e-post eller post.

Trekkfiler fra Norsk Sykepleierforbund til arbeidsgiverne går også via GoAnywhere. Bedriften kan selv bestemme om de kun ønsker tilsendt endringer, eller om de vil ha oversikt over alle medlemmer som skal trekkes hver måned.

Kontakt oss for å få tilsendt førstegangsinvitasjon for å opprette bruker, på tlf. 994 02 409, valg 1.

Innberetning til Skatteetaten

Kontingenten innberettes på kode 311.  Forsikring som trekkes separat er ikke fradragsberettiget.

Restkontingent 2021

Restkontingent fra foregående år kan ikke ettertrekkes via lønn, da dette er et forhold mellom Norsk Sykepleierforbund og deg som medlem.

Ofte stilte spørsmål om medlemskap

 • Hvor mye skal jeg betale i kontingent som pensjonist?

  Pensjonister som slutter helt å jobbe, skal få regning med krav om innbetaling av minimumskontingenten sendt på giro. De medlemmene som fortsetter å jobbe sine tillatte timer, eller går på pensjonistlønn, skal trekke kontingent fra bruttolønn som før. Satsen er da 1,45% av bruttolønn.

  Kontakt medlemstjenesten for å melde endring i medlemskapet, telefon 994 02 409, innvalg 1.

  Se oppdaterte kontingentsatser. 

 • Hvor mye skal jeg betale i kontingent når jeg går på arbeidsavklaring?

  Går du ut i full arbeidsavklaring skal du betale minimumskontingenten. Ta kontakt med medlemstjenesten for å melde fra om endringen (telefon 994 02 409, innvalg 1).  

  Dersom du er delvis i arbeid er kontingenten 1,45% av bruttolønn. Med bruttolønn menes lønn, sykepenger, foreldrepenger, feriepenger.

  Se oppdaterte kontingentsatser

 • Hvor mye skal jeg betale i kontingent når jeg er uføretrygdet?

  Går du ut i full uføretrygd skal du betale minimumskontingenten. Ta kontakt med medlemstjenesten for å melde fra om endringen (telefon 994 02 409, innvalg 1). 

  Dersom du er delvis i arbeid er kontingenten 1,45% av bruttolønn. Med bruttolønn menes lønn, sykepenger, foreldrepenger, feriepenger.

  Se oppdaterte kontingentsatser.

 • Hvor mye kontingent skal jeg betale når jeg er i fødselspermisjon?

  Fødselspenger er det samme som lønn. Du skal dermed betale kontingent som medlem i arbeid, 1,45 % av bruttolønn. Får du fødselspengene utbetalt av din arbeidsgiver, anbefaler vi at du betaler via trekk i lønn. Kontingentsummen vil da justeres ut fra hvor mye lønn du får hver måned.

  Får du kun engangsstønad fra NAV, betaler du minimumskontingent.

  Ved spørsmål, kontakt medlemstjenester på tlf. 994 02 409, innvalg 1.

 • Skal jeg betale lavere kontingent når jeg er nyutdannet?

  Ja, nyutdannede sykepleiere betaler en lavere kontingentsats enn de øvrige medlemmene som er i arbeid. Man regnes som nyutdannet sykepleier i de to første årene etter endt sykepleierutdanning. Se oppdaterte kontingentsatser.

 • Sender Norsk Sykepleierforbund ut almanakk til medlemmene?

  Vår almanakk sendes hvert år til de medlemmene som har bestilt abonnement på tjenesten. Du kan velge mellom to typer; liggende og stående.

  Første gang man bestiller almanakk får man med et omslag. Etter dette vil innhold sendes i posten hvert år.

  Hovedutsendelsen av almanakker for påfølgende år, går normalt i slutten av oktober. 

 • Selger Norsk Sykepleierforbund uniform?

  Studentuniform til bruk i laboratorieøvelser på skolen, finnes i vår fordelsbutikk.

 • Hvor mye skal jeg betale i kontingent når jeg er sykemeldt?

  Sykepenger er det samme som lønn. Du vil dermed regnes som medlem i arbeid og kontingenten er 1,45% av bruttolønn. Får du sykepengene utbetalt av arbeidsgiver, anbefaler vi at du trekker kontingenten fra lønn.

  Har du ikke krav på sykepenger, kan det være du skal betale minimumskontingenten.

  Ta kontakt med medlemstjenesten på telefon 994 02 409, innvalg 1.

 • Hvorfor bør jeg betale kontingent via trekk i lønn?

  For at du skal få fullt utbytte av dine medlemsfordeler, må arbeidsgiver vite hvilken organisasjon du er medlem av. Letteste måte å sikre dette på, er å betale kontingent via trekk i lønn. Arbeider du i redusert stilling, kan du også ha krav på lavere kontingentsats. Lønningskontoret vil justere kontingentsatsen ut fra bruttolønn, helt automatisk hver måned. Kontakt medlemstjenesten på telefon 994 02 409, innvalg 1.

 • Hvordan får jeg arbeidsgiver til å trekke kontingenten fra lønn?

  For å starte trekk fra lønn må du ha et trekkbevis fra Norsk Sykepleierforbund. Du kan logge på "min side" og be om endring av betalingsmåte for medlemskapet. Husk da å også registrere ditt arbeidssted. Trekkbevis blir sendt til deg på e-post, og du må selv levere/videresende dette til lønningskontoret ditt. Du kan eventuelt ringe medlemstjenesten på telefon 994 02 409, innvalg 1.

 • Får jeg skattefradrag for fagforeningskontingenten?

  Alle yrkesaktive medlemmer av fagforeninger får fradrag på inntektsgrunnlaget. Dette er i de aller fleste tilfeller ferdig utfylt på selvangivelsen, men kontroller alltid tallene.

  Medlemmer som betaler kontingent via trekk i lønn, finner innrapportert beløp på lønnsoppgaven fra sin arbeidsgiver.

  Medlemmer som betaler på giro til Norsk Sykepleierforbund finner innrapporterte tall på Min side. Logg inn og velg Mitt medlemskap. Du finner innrapportert beløp i detaljene for medlemskap.  

  Kilde: https://www.skatteetaten.no/person/

 • Hva koster medlemskapet?

  For medlemmer i lønnet arbeid er kontingenten 1,45 % av brutto lønn. Kontingenten begrenses av et minimums- og maksimumsbeløp som fastsettes av forbundsstyret på årlig basis.

  Arbeidsledige, uføretrygdede, pensjonister og studenter under bachelorutdanning i sykepleie betaler minimumskontingenten.

  Se utfyllende informasjon om kontingentsatser.

 • Selger Norsk Sykepleierforbund navneskilt?

  Vi har rabattavtale hos Gymo på et utvalg navnskilt. Skiltet vil være påført Norsk Sykepleierforbunds logo, men du kan selv bestemme hva som ellers skal stå på skiltet. For å benytte tilbudet må du logge inn i vår fordelsbutikk