Husdyrforsikring

Få tilbud Meld skade

Med forsikringen får du

 • dekket kostnader som oppstår dersom kjæledyret blir sykt eller skadet
 • dekket utgifter som oppstår i forbindelse med behandling hos veterinær
 • erstatning dersom kjæledyret blir borte, dør eller må avlives hvis du har livsforsikring
 • tilgang til inntil 3 kostnadsfrie videosamtaler i året med veterinær gjennom FirstVet

Har du spørsmål?

Kontakt oss på forsikring@nsf.no eller

telefon 994 02 409

Dødsfall

Forsikringen gir deg en engangsutbetaling hvis dyret dør, blir borte eller må avlives på grunn av dyrevernmessige hensyn som følge av ulykke, skade eller påført sykdom. Forsikringssummen fremgår av forsikringsbeviset og beløpet reduseres med 20% per år fra og med hund eller katt fyller 7 år. Dødsfalldekning gjelder til og med første hovedforfall etter at dyret har fylt 12 år.

Veterinærutgifter

Forsikringen dekker veterinærutgifter til undersøkelse og behandling av sykt eller skadet dyr. Standard forsikringssum for veterinærutgifter er 20.000. Summen kan økes til kr 35.000 eller kr 50.000 mot et tillegg i prisen.

Forsikringen er levert av Fremtind Forsikring.

Egenandel

Egenandelen for livslang veterinærforsikring for hund/katt:

 • Mellom 5 uker og 7 år - 20% av erstatningsberettiget skade minimum 2 000 kroner
 • Mellom 7 år og 10 år - 30% av erstatningsberettiget skade minimum 2 000 kroner
 • Over 10 år - 50% av erstatningsberettiget skade minimum 2 000 kroner

Hesteforsikring

 • Du kan kjøpe forsikring til hest som er mellom 9 dager og 15 år gamle. Når hesten er mellom 15 og 17 år kan hesten kun forsikres ved at eksisterende forsikring flyttes fra et annet selskap.
 • Forsikringen opphører ved første hovedforfall det året hesten fyller 22 år.
 • Forsikringen gjelder i Norden, og Europa ved opphold inntil 12 måneder.
 • Egenandelen ved veterinærutgifter er på 25 % av erstatningsberettiget beløp, men minimum   2 000 kroner.

Vi har eget forsikringskontor med dyktige ansatte som har mange års forsikringskompetanse. Vi er her for å hjelpe deg som medlem med ditt forsikringsbehov. Vi ordner med alt fra å gi deg tilbud, bytte av forsikringsselskap, fakturaspørsmål eller endringer på avtalen.

Relaterte forsikringer