Utvidet Livsforsikring

Få tilbud Meld skade/hendelse

For å kjøpe utvidet livsforsikring forutsettes det at du har Livsforsikringspakken. Du må også være 100 prosent arbeidsdyktig (arbeidsfør) på søknadstidspunktet. Ved søknad om forsikringen må det fylles ut helseerklæring.

Utvidet livsforsikring kan også kjøpes for ektefelle/samboer. Samboer må ha hatt felles adresse i folkeregisteret med medlemmet i de siste 2 år, eller ha felles barn og bosted med medlemmet for å kunne tegne utvidet livsforsikring.

Har du spørsmål?

Kontakt oss på forsikring@nsf.no eller

telefon 994 02 409

Vi tilbyr dødsfallforsikring, uførekapital og uførerente.

Vårt tilbud på livsforsikring er kun et utvalg blant alle de ulike type forsikringer som finnes på markedet. Videre kan du lese om hva våre forsikringene dekker og hva de vil koste. Pris avhenger av alder og vær også oppmerksom på at forsikringssummen trappes ned jo eldre man blir. Velg derfor en forsikringssum som vil være høy nok for ditt behov for å sikre deg økonomisk.

Dødsfallforsikring

Tegner du en dødsfallforsikring så sikrer du dine etterlatte. Denne gir en engangsutbetaling til etterlatte ved død.

Det er tre valgfrie forsikringssummer:

 • 1 226 247 kr (11G)
 • 2 452 494 kr (22G)
 • 4 459 080 kr (40G) 
 • Alder11G22G40G
  18-35kr 529kr 1 057kr 1 922
  36-40kr 564kr 1 130kr 2 055
  41-45kr 730kr 1 459kr 2 655
  46-50kr 1 047kr 2 094kr 3 808
  51-55*kr 1 508kr 3 016kr 5 483
  56-60*kr 2 101kr 4 203kr 7 642
  61-70*kr 2 574kr 5 147kr 9 360

  *Fra det år man fyller 51 år til 60 år trappes forsikringssummen ned med 0,4G per år (per 11G). Mellom 61 og 70 år trappes den ned med 0,2G per år (per 11G). Den gjelder ut det året du fyller 70 år. Dødsfallforsikring kan ikke kjøpes etter fylte 70 år.

 • Alder11G22G40G
  18-35kr 757kr 1 513kr 2 750
  36-40kr 811kr 1 623kr 2 949
  41-45kr 1 091kr 2 183kr 3 967
  46-50kr 1 719kr 3 429kr 6 252
  51-55*kr 2 571kr 5 141kr 9 348
  56-60*kr 3 648kr 7 298kr 13 268
  61-70*kr 4 547kr 9 094kr 16 535

  *Fra det år man fyller 51 år til 60 år trappes forsikringssummen ned med 0,4G per år (per 11G). Mellom 61 og 70 år trappes den ned med 0,2G per år (per 11G). Den gjelder ut det året du fyller 70 år. Dødsfallforsikring kan ikke kjøpes etter fylte 70 år.

Hvorfor trenger jeg dødsfallforsikring?

Skulle du eller din samboer/ektefelle falle fra, kan en dødsfallforsikring gjøre det mulig for familien å beholde boligen sin og slippe økonomisk urolighet mens de vender seg til en ny hverdag.

Hvor høy forsikringssum skal jeg velge på dødsfall?

Forsikringssummen, som er det dine etterlatte vil få utbetalt, bør være din andel av gjeld + en årsinntekt. På den måten vil utgiftene for lån være det samme, og familien får tid til å omstille seg og redusere de andre faste kostandene.

Uførekapitalforsikring

Ved å tegne uførekapitalforsikring så sikrer du deg økonomisk dersom du skulle bli arbeidsufør. Forsikringen gir en engangsutbetaling etter minimum 2 år ved varig sammenhengende arbeidsuførhet mer enn 50 prosent.

Det er tre valgfrie forsikringssummer:

 • 1 226 247 kr (11G)
 • 2 452 494 kr (22G
 • 3 344 310 kr (30G) 
 • Alder11G22G30G
  18-35kr 2 116kr 4 235kr 5 775
  36-40kr 3 563kr 7 127kr 9 718
  41-45kr 5 708kr 11 416kr 15 568
  46-50kr 9 528 kr 19 057kr 25 987
  51-55*kr 14 413kr 28 828kr 39 311
  56-60*kr 19 840kr 39 679kr 54 109

  *Fra det år man fyller 51 år til 60 år trappes forsikringssummen ned 0,4G per år (per 11G). Den gjelder ut det året du fyller 60 år. Uførekapital kan ikke kjøpes etter fylte 60 år.

  Forsikringen utbetales når du i forsikringstiden har vært minst 50 prosent arbeidsufør i et sammenhengende tidsrom av minst 2 år (karensperioden) som følge av sykdom eller ulykke inntruffet i forsikringstiden, - og arbeidsuførheten er minst 50 prosent og bedømt varig. Karensperioden regnes fra første dag i den sykmeldingsperioden som viser seg å gå over til varig arbeidsuførhet. Karensperioden må være påbegynt innen den dag uføreforsikringen opphører. Forsikringen opphører i utgangen av det året du fyller 60 år.

 • Alder11G22G30G
  18-35kr 1 425kr 2 849kr 3 886
  36-40kr 2 499kr 4 995kr 6 812
  41-45kr 3 896kr 7 793kr 10 625
  46-50*kr 6 690kr 13 381kr 18 247
  51-55*kr 10 462kr 20 923kr 28 531
  56-60*kr 15 044kr 30 087kr 41 029

  *Fra det år man fyller 51 år til 60 år trappes forsikringssummen ned 0,4G per år (per 11G). Den gjelder ut det året du fyller 60 år. Uførekapital kan ikke kjøpes etter fylte 60 år.

  Forsikringen utbetales når du i forsikringstiden har vært minst 50 prosent arbeidsufør i et sammenhengende tidsrom av minst 2 år (karensperioden) som følge av sykdom eller ulykke inntruffet i forsikringstiden, - og arbeidsuførheten er minst 50 prosent og bedømt varig. Karensperioden regnes fra første dag i den sykmeldingsperioden som viser seg å gå over til varig arbeidsuførhet. Karensperioden må være påbegynt innen den dag uføreforsikringen opphører. Forsikringen opphører i utgangen av det året du fyller 60 år.

Hvorfor trenger jeg uførekapitalforsikring?

Hvis du blir ufør, vil inntekten din reduseres og utgiftene forbli det samme. For at du skal kunne opprettholde livsstilen du hadde tidligere, må dette gapet tettes.

Dette kan gjøres på to måter:

 • Redusere utgiftene, for eksempel ved å nedbetale gjeld, ved hjelp av en erstatning fra uførekapitalforsikringen. Forsikringssum bør være din andel av gjeld.
 • Øke inntekten, gjennom månedlig utbetaling fra uførerente.

Uførerente

Dette er en tilleggsdekning til uførekapital. Ved å tegne uførerente så sikrer du deg dersom du skulle bli langvarig sykemeldt. Denne gir en månedlig utbetaling i inntil fire år, som bidrar til å redusere gapet mellom gammel og ny inntekt.

Det er to valgfrie årlige forsikringssummer:

 1. 111 477 kroner (1G)
 2. 222 954 kroner (2G)

Kan kjøpes hvis du allerede har, eller kjøper, uførekapitalforsikring. Den varer ut det året du fyller 60 år. Uførerente kan ikke kjøpes etter fylte 55 år.

Hvorfor trenger jeg uførerente + uførekapital?

Sammen bidrar de to forsikringene til at du får økonomisk hjelp med en gang inntekten faller. Noe som vil skje etter ett år sykemelding. Du vil da få fire år til å enten komme deg ut i jobb eller bli varig ufør. Blir du varig ufør, så får du hjelp til å kutte de faste utgiftene ved en utbetaling på uførekapital forsikringen.

Uførerenten gir en månedlig utbetaling i inntil fire år, slik at gapet blir mindre, ved å øke inntekten. Det gir familien fire år på å tilpasse seg en lavere inntekt, blant annet ved å ta grep og endre utgiftene.

Uførekapitalen gir en engangsutbetaling som gjør det mulig å nedbetale gjeld, og på den måten redusere utgifter og minske gapet mellom ny inntekt og utgifter.

Etter fire år har forsikringen gitt deg tid og mulighet til å redusere utgiftene tilsvarende reduksjonen i inntekter, slik at det ikke lenger er et gap mellom inntekter og utgifter.

 • Alder1G2G
  20-35kr 726kr 1 451
  36-40kr 1 363kr 2 726
  41-45kr 2 349kr 4 698
  46-50kr 4 395kr 8 791
  51-55kr 8 856kr 17 711
  56-60kr 7 464kr 14 929

Utbetales månedlig dersom du har vært minst 50 prosent arbeidsufør i et sammenhengende tidsrom på 12 måneder (karenstid). Uførerenten utbetales fra karenstidens utløp, og i henhold til din uføregrad, mellom 50 – 100 prosent.

Forsikringen er levert av Fremtind Livsforsikring (som er DNB sitt forsikringsselskap).  

Det er ditt forsikringsbehov som avgjør hvilken type livsforsikring du bør ha. Vårt tilbud på Livsforsikring er kun et utvalg blant alle de ulike type forsikringer som finnes på markedet. Det er viktig å være klar over hva som er akkurat ditt behov. Ring oss gjerne på 994 02409 dersom du trenger rådgiving.

Enkelt forklart med DNB


DNB har samlet deres beste råd og tips om din økonomi på et sted.

Relaterte forsikringer: