Utvidet Livsforsikring

Bestill forsikring Meld skade/hendelse

For å kjøpe utvidet livsforsikring forutsettes det at du har Livsforsikringspakken.

Har du spørsmål?

Kontakt oss på forsikring@nsf.no eller

telefon 994 02 409

Forsikre din ektefelle/samboer

Utvidet livsforsikring kan også kjøpes for ektefelle/samboer. Samboer må ha hatt felles adresse i folkeregisteret med medlemmet i de siste 2 år, eller ha felles barn og bosted med medlemmet for å kunne tegne utvidet livsforsikring.

Dødsfallforsikring

Gir en engangsutbetaling til etterlatte ved død.

Det er tre valgfrie forsikringssummer:

 • 1 226 247 kr (11G)
 • 2 452 494 kr (22G)
 • 4 459 080 kr (40G) 
 • Alder11G22G40G
  18-35kr 522kr 1 042kr 1 895
  36-40kr 556kr 1 114kr 2 026
  41-45kr 720kr 1 439kr 2 618
  46-50kr 1 032kr 2 065kr 3 755
  51-55*kr 1 487kr 2 974kr 5 406
  56-60*kr 2 072kr 4 144kr 7 535
  61-70*kr 2 538kr 5 075kr 9 229

  *Fra det år man fyller 51 år til 60 år trappes forsikringssummen ned med 0,4G per år (per 11G). Mellom 61 og 70 år trappes den ned med 0,2G per år (per 11G). Den gjelder ut det året du fyller 70 år. Dødsfallforsikring kan ikke kjøpes etter fylte 70 år.

 • Alder11G22G40G
  18-35kr 746kr 1 492kr 2 712
  36-40kr 800kr 1 600kr 2 908
  41-45kr 1 076kr 2 152kr 3 912
  46-50kr 1 695kr 3 391kr 6 165
  51-55*kr 2 535kr 5 069kr 9 217
  56-60*kr 3 597kr 7 196kr 13 083
  61-70*kr 4 483kr 8 967kr 16 304

  *Fra det år man fyller 51 år til 60 år trappes forsikringssummen ned med 0,4G per år (per 11G). Mellom 61 og 70 år trappes den ned med 0,2G per år (per 11G). Den gjelder ut det året du fyller 70 år. Dødsfallforsikring kan ikke kjøpes etter fylte 70 år.

Hvorfor trenger jeg dødsfallforsikring?

Skulle du eller din samboer/ektefelle falle fra, kan en dødsfallforsikring gjøre det mulig for familien å beholde boligen sin og slippe økonomisk urolighet mens de vender seg til en ny hverdag.

Hvor høy forsikringssum skal jeg velge på dødsfall?

Forsikringssummen, som er det dine etterlatte vil få utbetalt, bør være din andel av gjeld + en årsinntekt. På den måten vil utgiftene for lån være det samme, og familien får tid til å omstille seg og redusere de andre faste kostandene.

Uførekapitalforsikring

Gir en engangsutbetaling etter minimum 2 år ved varig sammenhengende arbeidsuførhet mer enn 50 prosent.

Det er tre valgfrie forsikringssummer:

 • 1 226 247 kr (11G)
 • 2 452 494 kr (22G
 • 3 344 310 kr (30G) 
 • Alder11G22G30G
  18-35kr 1 843kr 3 688kr 5 029
  36-40kr 3 103kr 6 207kr 8 463
  41-45kr 4 971kr 9 942kr 13 558
  46-50kr 8 298 kr 16 596kr 22 631
  51-55*kr 12 552kr 25 105kr 34 235
  56-60*kr 17 278kr 34 555kr 47 122

  *Fra det år man fyller 51 år til 60 år trappes forsikringssummen ned 0,4G per år (per 11G). Den gjelder ut det året du fyller 60 år. Uførekapital kan ikke kjøpes etter fylte 60 år.

  Forsikringen utbetales når du i forsikringstiden har vært minst 50 prosent arbeidsufør i et sammenhengende tidsrom av minst 2 år (karensperioden) som følge av sykdom eller ulykke inntruffet i forsikringstiden, - og arbeidsuførheten er minst 50 prosent og bedømt varig. Karensperioden regnes fra første dag i den sykmeldingsperioden som viser seg å gå over til varig arbeidsuførhet. Karensperioden må være påbegynt innen den dag uføreforsikringen opphører. Forsikringen opphører i utgangen av det året du fyller 60 år.

 • Alder11G22G30G
  18-35kr 1 241kr 2 481kr 3 384
  36-40kr 2 176kr 4 350kr 5 932
  41-45kr 3 393kr 6 787kr 9 253
  46-50*kr 5 826kr 11 653kr 15 891
  51-55*kr 9 111kr 18 221kr 24 847
  56-60*kr 13 101kr 26 202kr 35 731

  *Fra det år man fyller 51 år til 60 år trappes forsikringssummen ned 0,4G per år (per 11G). Den gjelder ut det året du fyller 60 år. Uførekapital kan ikke kjøpes etter fylte 60 år.

  Forsikringen utbetales når du i forsikringstiden har vært minst 50 prosent arbeidsufør i et sammenhengende tidsrom av minst 2 år (karensperioden) som følge av sykdom eller ulykke inntruffet i forsikringstiden, - og arbeidsuførheten er minst 50 prosent og bedømt varig. Karensperioden regnes fra første dag i den sykmeldingsperioden som viser seg å gå over til varig arbeidsuførhet. Karensperioden må være påbegynt innen den dag uføreforsikringen opphører. Forsikringen opphører i utgangen av det året du fyller 60 år.

Hvorfor trenger jeg uførekapitalforsikring?

Hvis du blir ufør, vil inntekten din reduseres og utgiftene forbli det samme. For at du skal kunne opprettholde livsstilen du hadde tidligere, må dette gapet tettes.

Dette kan gjøres på to måter:

 • Redusere utgiftene, for eksempel ved å nedbetale gjeld, ved hjelp av en erstatning fra uførekapitalforsikringen. Forsikringssum bør være din andel av gjeld.
 • Øke inntekten, gjennom månedlig utbetaling fra uførerente.

Uførerente

En tilleggsdekning til uførekapital. Denne gir en månedlig utbetaling i inntil fire år, som bidrar til å redusere gapet mellom gammel og ny inntekt.

Det er to valgfrie årlige forsikringssummer:

 1. 111 477 kroner (1G)
 2. 222 954 kroner (2G)

Kan kjøpes hvis du allerede har, eller kjøper, uførekapitalforsikring. Den varer ut det året du fyller 60 år. Uførerente kan ikke kjøpes etter fylte 55 år.

Hvorfor trenger jeg uførerente + uførekapital?

Sammen bidrar de to forsikringene til at du får økonomisk hjelp med en gang inntekten faller. Noe som vil skje etter ett år sykemelding. Du vil da få fire år til å enten komme deg ut i jobb eller bli varig ufør. Blir du varig ufør, så får du hjelp til å kutte de faste utgiftene ved en utbetaling på uførekapital forsikringen.

Uførerenten gir en månedlig utbetaling i inntil fire år, slik at gapet blir mindre, ved å øke inntekten. Det gir familien fire år på å tilpasse seg en lavere inntekt, blant annet ved å ta grep og endre utgiftene.

Uførekapitalen gir en engangsutbetaling som gjør det mulig å nedbetale gjeld, og på den måten redusere utgifter og minske gapet mellom ny inntekt og utgifter.

Etter fire år har forsikringen gitt deg tid og mulighet til å redusere utgiftene tilsvarende reduksjonen i inntekter, slik at det ikke lenger er et gap mellom inntekter og utgifter.

 • Alder1G2G
  20-35kr 693kr 1 385
  36-40kr 1 301kr 2 602
  41-45kr 2 242kr 4 484
  46-50kr 4 195kr 8 391
  51-55kr 8 453kr 16 905
  56-60kr 7 124kr 14 249

Utbetales månedlig dersom du har vært minst 50 prosent arbeidsufør i et sammenhengende tidsrom på 12 måneder (karenstid). Uførerenten utbetales fra karenstidens utløp, og i henhold til din uføregrad, mellom 50 – 100 prosent.

Forsikringen er levert av Fremtind Livsforsikring (som er DNB sitt forsikringsselskap).  

Enkelt forklart med DNB


DNB har samlet deres beste råd og tips om din økonomi på et sted.

Det er ditt forsikringsbehov som avgjør hvor mange livsforsikringer du bør ha. Alle forsikringer du har kommer til utbetaling ved et forsikringstilfelle.

Relaterte forsikringer: