Oslo kommune

2200 medlemmer i Oslo kommune

Norsk Sykepleierforbund organiserer i overkant av 2200 medlemmer i Oslo kommune. Medlemmene er ansatt i bydeler og etater, fortrinnsvis i sykehjemmene, hjemmetjenesten og ved helsestasjonene.

Oslo kommune er et selvstendig tariffområde. Oslo kommune har over 43 000 ansatte og fordelt på omlag 32 000 årsverk. I Oslo kommune er det 30 organisasjoner som har partsforhold med kommunen. Gå til Oslo kommunes hjemmesider

Disse organisasjonene er fordelt på hovedorganisasjonene Kommuneansattes Hovedsammenslutning, Oslo (KAH), Unio - Oslo der blant annet NSF er medlem, 

Akademikerne, seksjon kommune og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS-K, Oslo).

I tillegg til gjeldende lover er det Hovedavtalen med underliggende avtaler (dok. 24) og Overenskomsten (dok.25) i Oslo kommune som regulerer de ansattes lønns- og arbeidsforhold.

Under "Tariffoppgjør" kan du følge med på forhandlingene i området.

Lønnspolitikk i Oslo kommune

NSFs lønnspolitikk handler om å sette mål for lønnsutviklingen til våre medlemmer, prioritere og fordele, samt utvikle virkemidler for å nå målene. Lokal lønnspolitikk i de ulike virksomhetene er et styringsdokument som skal uttrykke hvordan lønn kan bidra til å nå virksomhetens mål.

Forhandlingsbestemmelser i Oslo kommune Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Forhandlingsbestemmelsene i Overenskomsten gir rammer for hvilke muligheter man har til å kreve lønnsforhandlinger.

Lønnssystemet i Oslo kommune Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Med lønnssystem mener vi den struktur og det regelverk som legger rammene for hvordan lønnsfastsettelsen skal foregå. Overenskomsten i Oslo kommune (Dok. 25) regulerer både hvordan sentrale og lokale parter kan fastsette lønnen til ansatte i Oslo kommune.