Utdanning

Vil du bli barnesykepleier eller nyfødtsykepleier?

Master i Barnesykepleie er spesialisert kompetanse i sykepleie til akutt og/eller kritisk syke barn fra 0-18 år. Det kreves spesialkompetanse for å ivareta denne pasientgruppen. Barn er avhengige av sine omsorgspersoner, og barnesykepleieren varetar familieperspektivet ved å inkludere omsorgspersoner som likeverdige samarbeidspartnere i sykepleie til barn.


Studiet gir 120 studiepoeng fordelt på 4 semester på full tid. 

Master i Nyfødtsykepleier for premature og akutt kritisk syke nyfødte i aldersgruppen 0 -3 måneder med medfødte eller andre skader og sykdommer, samt deres nære familie.

Studiet gir 120 studiepoeng fordelt på 6 semester på deltid. 

 

 

Temahefte - Barnesykepleierens ansvar og funksjonsområde

Videreutdanning ogspesialisering er avgjørende for at syke nyfødte, barne- og ungdomspasienter skal få en trygg, moderne og effektiv behandling i spesialisthelsetjenesten og behovet for spesialsykepleiere med avansert klinisk kompetanse understrekes 

Den medisinske utviklingen medfører at det nå behandles en rekke medfødte tilstander, sykdommer og skader hos barn, som var umulig å behandle tidligere. Det innebærer at barn som behandles i spesialisthelsetjenesten er sykere enn tidligere og det stilles nye og økte krav til barnesykepleieres kompetanse. I tillegg har utviklingen av medisinsk teknisk utstyr og nye kommunikasjonsplattformer gitt økt mulighet for hjemmebehandling. 

Raskere behandlings- og innleggelsestid innebærer at kommunene må ta imot nyfødte, barn og unge med behov for avansert sykepleie, det innebærer at behovet for spesialkompetanse i barnesykepleie er økende i kommunehelsetjenesten. 

 

Master i nyfødtsykepleie

14. januar 2019 startet et nytt masterstudium i avansert klinisk nyfødtsykepleie ved Lovisenberg diakonale høgskole. Masterstudiet er en viktig videreutvikling av fagfeltet og av videreutdanningen i nyfødtsykepleie.

 

De første kandidater i Master i barnesykepleie

Høgskolen i Oslo og Akershus uteksaminert fredag den 24. juni de første kandidater i Master i barnesykepleie

Ved institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid har fem sykepleiere gjennomført et masterstudium som har stor klinisk relevans. Under sees et bilde av de to av de fem kandidatene, Kjersti Sønning og Cathrine Cathrine Nyrud. Tittelen på deres oppgave var «TRYGG I FARE» En kartlegging av helsepersonells erfaring med Pediatrisk tidlig varslingsskår – PEVS. En tverrsnittstudie fra tre norske sykehus.

Kjersti Sønning og Cathrine Cathrine Nyrud

Barnesykepleierstudenter ved Høgskolen i Bergen 2015

Fra venstre 1. rekke står Linn Bråten-Moldestad, Melinda Kuhnle, Nina Vassnes, Therese Dupuy, Hildegunn Raniseth og Frøydis Storsæter. Andre rekke fra venstre Jeanette Midtun, Merete Benestad og Ingvild Longva.

Barnesykepleierstudenter ved UiT 2015

 

Fra venstre: studentene Linda Kristin Fugleberg, Ingrid Nilssen, Linn Mari Broen Kvinge, Inge Jarle Aaker Emilsen, Linda Nanette Bugge-Ringdal fra Kull 2015V og lærer Turi Hauan. Student Bianca Fagervoll Pettersen var ikke tilstede på fotograferingen.

 

Rekordstort opptak til master- og videreutdanning i barnesykepleie

 

 
På bildet: Militza Droguett, Unni Sverdrup-Thygeson, Natascha Hoedemakers, Ane Halbrendt, Turi Nestegård, Elin Hunsager Framås, Hilde Nevland, Malin Christine Brandt, Malin Engebretsen, Julie Ruud Sandberg, Marianne Mellum, Pia Bloch, Ingvild Tande, Hilde Torup Østby, Anne-Marit Larsen Vogt, Kamilla Karine Heggen, Åshild Susort, Hege Therese M. Krav. Guro Reyes Simonsen, Lisa M. Borge, Christina Øyan larsen, Marthe Østberg, leder Barnesykepleierforbundet Kirsti Egge Haugstad
Ikke til stede: Ifra Ibrahim Mohammed og Gry Anette Søvik
 

Inger Lucia Søjbjerg, Høgskolelektor, barnesykepleier, Fakultet for helsefag, HIOA

17. august 2015 startet 26 sykepleiere på master- eller videreutdanning ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Det er gledelig at så mange ønsker å videreutdanne seg som Barnesykepleiere.

Hvilken utdanning har sykepleiere som jobber med barn og ungdom i Europa - en oversikt av hovedfunn i 2010

The Paediatric Nursing Associations of Europe (PNAE) foretok i 2003 en undersøkelse av den utdanning som finnes til sykepleiere som jobber med barn og ungdom i Europa. Undersøkelsen ble gjentatt i 2010 for å undersøke om det hadde vært forbedringer i utdanningen, og oversikten over hovedfunnene finner du i dokumentet under.

Findings Paediatric Nurse Education across Europe 2010.pdf

Funksjons- og ansvarsbeskrivelse i nyfødtsykepleie.

Styret i Barnesykepleierforbundet godkjente 9. juni 2008 funksjons- og ansvarsbeskrivelse i nyfødtsykepleie. Beskrivelsen er utarbeidet ved Lovisenberg diakonale høgskole.