Sykepleiermangel

Det er stor mangel på sykepleiere i Norge, og om 20 år kan vi mangle hele 30.000, dersom vi ikke gjør noe nå.

Ordførere og rådmenn er bekymret

Ordførere og rådmenn er bekymret for rekrutteringen til sykepleieryrket, viser en undersøkelse gjennomført for Norsk Sykepleierforbund. 

Fire av ti kommuner mangler sykepleiere

Fire av ti kommuner mangler sykepleiere, viser undersøkelse. NSF mener kommunene nå må skjønne at gode lønns- og arbeidsbetingelser må til for å løse problemet.

Underbemanning er selvforsterkende

Underbemanning i hjemmesykepleien og sykehjem er selvforsterkende og halvparten av de som jobber i hjemmesykepleien og sykehjem vurderer å slutte.  Det viser en ny rapport fra NOVA som blir lagt frem denne uken

Alvorlig sykepleiermangel

Sykepleiermangelen i norske kommuner er økende viser en fersk kartlegging fra NOVA på oppdrag fra NSF. Arbeidskraftundersøkelsen til Nav viser at sykepleiere utgjør den yrkesgruppen der det er størst mangel på arbeidskraft i Norge.