Sykepleierutdanning

Hvorfor skal framtidens spesialsykepleiere ha mastergrad?

Norsk Sykepleierforbund mener at fremtidens spesialsykepleiere må ha mastergrad (120 studiepoeng). I dette heftet kan du lese de viktigste grunnene til at vi mener dette.

Utdanningssystemet for sykepleiere

Sykepleierutdanningen i Norge er treårig, og leder til en bachelorgrad. Den kan bygges på med ulike videreutdanninger, spesialiseringer, eller med mastergrad.

NSFs politiske plattform for sykepleierutdanning

Kvalitet i sykepleierutdanningene - på alle nivå,  er viktig for å gjøre utdanningene attraktive, sikre god gjennomføring, kunnskapsutvikling i sykepleiefaget og derigjennom kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene. 

Kvalitet i høyere utdanning er viktig og avgjørende for fremtidens velferdstjenester. 

Viktig å beholde desentraliserte sykepleierutdanninger

Norsk Sykepleierforbund mener at desentralisert sykepleierutdanninger er nødvendige for å levere kompetanse til hele landet, selv om de er kostbare i drift. Dette er ett av innspillene til Aune-utvalgets nye lovforslag om universiteter og høyskoler (NOU 2020:3). Les mer om de andre innspillene her:

Sykepleierutdanningene blir devaluert

I forbindelse med at helse- og omsorgskomiteen på stortinget avholdt åpen høring om nasjonal helse- og sykehusplan, rettet forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen kritikk mot regjeringens politikk når det gjelder spesialiseringsløpene for sykepleiere. Forbundslederen påpekte at sykepleierne utgjør den største helsepersonellgruppen både i kommuner og sykehus.

Krever at Høie tar masterutdanning på alvor

Norsk Sykepleierforbunds leder Lill Sverresdatter Larsen er fornøyd med at Bent Høie i ny nasjonal helse- og sykehusplan etablerer nye masterutdanninger.

Ny forskriftsfestet retningslinje for sykepleierutdanning

Fra 2020 skal ny nasjonal retningslinje for sykepleierutdanning erstatte dagens rammeplan for sykepleierutdanning. Åtte ulike utdanninger har fått nye retningslinjer.

Bli sykepleier

 Litt informasjon til deg som vurderer sykepleierstudiet. Som sykepleier får du jobbe med mennesker. Du forebygger og behandler sykdom.

Menn får tilleggspoeng ved to sykepleierutdanninger

15. april er søknadsfristen for alle som vil ta sykepleierutdannelse fra høsten. Ved Universitetet i Agder og Lovisenberg diakonale høgskole får menn nå to tilleggspoeng.

Variasjoner i sykepleierutdanningene. Ny rapport fra NIFU

Denne rapporten viser samme hovedbilde som en tidligere rapport fra 2012 (Kårstein og Aamodt 2012) at det er store variasjoner mellom læresteder som tilbyr grunnutdanning i sykepleie med hensyn til søkning, opptaksgrunnlag, antall studenter per tilsatt, karakterer, studiegjennomføring og vurderingsformer.

Vant fram med karakterkrav

Regjeringen har nå bestemt at fra høsten 2019 blir det innført krav om minst karakteren tre i fagene norsk og matematikk for opptak til sykepleierutdanning. – Et viktig gjennomslag for våre krav, sier forbundsleder Eli Gunhild By.

Ledelse viktig for utdanningskvalitet

For å sikre kvalitet og relevans i sykepleiefaglig utdanning, kreves strategisk satsing på utdanningsledelse. Det er en av konklusjonene i rapporten "Utdanningsledelse i sykepleierutdanningen".