Sykepleierutdanning

Utdanningssystemet for sykepleiere

Sykepleierutdanningen i Norge er treårig, og leder til en bachelorgrad. Den kan bygges på med ulike videreutdanninger, spesialiseringer, eller med mastergrad.

NSFs politiske plattform for sykepleierutdanning

Kvalitet i sykepleierutdanningene - på alle nivå,  er viktig for å gjøre utdanningene attraktive, sikre god gjennomføring, kunnskapsutvikling i sykepleiefaget og derigjennom kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene. 

Kvalitet i høyere utdanning er viktig og avgjørende for fremtidens velferdstjenester. 

Guttedager på NTNU Gjøvik

150 gutter på 15 år fikk denne uken besøke sykepleierutdanningen ved NTNU Gjøvik.  Kun 10 prosent av norske sykepleier er menn, og NSF jobber med ulike tiltak som kan bidra til at flere menn søker utdanningen.

Menn får tilleggspoeng ved to sykepleierutdanninger

15. april er søknadsfristen for alle som vil ta sykepleierutdannelse fra høsten. Ved Universitetet i Agder og Lovisenberg diakonale høgskole får menn nå to tilleggspoeng.

Husk søknadsfristen

15. april er en viktig dato for deg som vurderer sykepleierstudiet. Som sykepleier får du jobbe med mennesker. Du forebygger og behandler sykdom.

Variasjoner i sykepleierutdanningene. Ny rapport fra NIFU

Denne rapporten viser samme hovedbilde som en tidligere rapport fra 2012 (Kårstein og Aamodt 2012) at det er store variasjoner mellom læresteder som tilbyr grunnutdanning i sykepleie med hensyn til søkning, opptaksgrunnlag, antall studenter per tilsatt, karakterer, studiegjennomføring og vurderingsformer.

NSF Utdannings- og forskningskonferanse

Vedlagt finner de presentasjonene fra konferansen som vi har fått tillatelse til å dele:

 

Vant fram med karakterkrav

Regjeringen har nå bestemt at fra høsten 2019 blir det innført krav om minst karakteren tre i fagene norsk og matematikk for opptak til sykepleierutdanning. – Et viktig gjennomslag for våre krav, sier forbundsleder Eli Gunhild By.

Ledelse viktig for utdanningskvalitet

For å sikre kvalitet og relevans i sykepleiefaglig utdanning, kreves strategisk satsing på utdanningsledelse. Det er en av konklusjonene i rapporten "Utdanningsledelse i sykepleierutdanningen".

Lot høre fra seg i Stortinget

Nye systemer for kompetansestyring og utvikling av kvalitet i praksisstudiene. Det har Regjeringen snakket om når det gjelder blant annet sykepleierutdanningen. – Nå må pengene komme og planene settes ut i livet.

Desentralisert sykepleierutdanning i Troms feirer 25 år

Jubileet blir markert 9. oktober.

Studiet er tilrettelagt som desentralisert/deltids studium med undervisning og veiledning knyttet til fire ulike steder i Troms: - Campus i Tromsø, Studiesenteret Finnsnes, Næringshagen i Målselv og Nord-Troms studiesenter.

 

Varsler heving av kvaliteten på sykepleierutdanningen

NSF er positive til regjeringens varsel om at de vil ta grep som vil heve kvaliteten på sykepleierutdanningen. Dette er gjennomslag for NSFs forslag.