Rett til utvidet stilling tilsvarende faktisk arbeidstid

Av NSF, 11.02.2015