- Slett arbeid fra arbeidstidsutvalget

Av NSF, 06.01.2016

Forbundsleder Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund reagerer sterkt på at flertallet i arbeidstidsutvalget foreslår at helsearbeidere skal kunne jobbe flere helger og lengre dager.

–  Det som er viktig i helsevesenet fremover, er å sørge for nok arbeidskraft for å gi gode tjenester til pasientene. Utvalgets forslag er ikke en oppskrift på dette. I dag makter for få helsearbeidere å stå i full jobb til pensjonsalder. Sykepleiere som jobber mye kveld og helg blir utslitte, og har allerede stor arbeidsbelastning i et krevende yrke. Med utvalgets forslag vil denne situasjonen forverres. Det gir ikke bedre helsetjenester til befolkningen at sykepleiere som skal ta seg av alvorlige syke pasienter skal ha kortere hviletid. Det er uansvarlig og en fare for pasientssikkerheten.

Arbeidstidsutvalget som ble ledet av professor ved UiO, Karen Helene Ulltveit-Moe,  la i dag fram sin innstilling til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Eli Gunhild By er skuffet over at utvalget mangler grep for å løse utfordringene fremfor å be folk jobbe mer helger og lengre kvelder.  Dette er ikke noe som bidrar til å rekruttere og beholde sykepleiere i yrket. Hun reagerer også sterkt på at arbeidsgiver nå skal kunne sette opp turnus uten avtale med tillitsvalgte.

- Vi har opplevd en god dialog med arbeidsgiversiden på disse tingene, og det er blant annet enighet med KS om virkemidler for mer heltid for å få utnyttet arbeidskraftreserven bedre. Utfordringene med å utnytte de store arbeidskraftreservene løses best gjennom gode avtaler mellom partene, ikke ved ensidig å flytte makt til arbeidsgiver. 

–  Jeg håper og  tror den nye arbeidsministeren er klokere enn flertallet i utvalget og legger denne i skuffen, sier Eli Gunhild By.

Forbundsleder Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund reagerer også på at partene i arbeidslivet ikke har vært representert i utvalget, med unntak av Hilde Christiansen fra Helse Vest, som sitter i Spekters forhandlingsutvalg.  Spekter er arbeidsgiverforening blant annet for helseforetakene og NSFs motpart i det sentrale tariffoppgjøret.

Neitakk