Hefte om årsturnus

Av NSF

Årsturnusplanlegging har blitt mer og mer aktuelt i helsesektoren. Tillitsvalgte utfordres på andre måter å planlegge turnuser på enn tidligere. De må derfor forstå hva dette innebærer for medlemmene.

Norsk Sykepleierforbund, Fagforbundet, Delta og FO har derfor utarbeidet en veileder om årsturnus og et utkast til en årsturnusavtale, som partene lokalt kan ta i bruk. Målsettingen er å gi råd til tillitsvalgte om forhold knyttet til etablering av årsturnus.

Heftet "Veileder for årsturnus og utkast til årsturnusavtale" er revidert september 2017.