NSFs sommeravtale om utvidet arbeidstid

Av NSF

NSF er opptatt av at ferieavviklingen skal gjennomføres innenfor lov- og avtaleverk. Dette gjelder både krav til faglig forsvarlighet og den enkelte sykepleiers arbeidsmiljø. Dersom virksomheter har problemer med bemanning under ferieavviklingen, kan det inngås en avtale med NSF der sykepleiere frivillig utvider arbeidstiden mot kompensasjon.

Ifølge avtalen skal sykepleiere ha minimum 700 kroner per time som arbeides ut over avtalt stilling. Særavtalen om utvidet arbeidstid innebærer unntak fra arbeidsmiljøloven, og det er bare NSF sentralt og kommune eller helseforetak (virksomhet), som har myndighet til å inngå den. Avtalen gjelder for sykepleiere som er medlem av NSF og som frivillig vil utvide arbeidstiden for en periode. 

Avtale om utvidet arbeidstid:

  • Inngås mellom NSF sentralt og virksomheten. Avdelinger og lokale tillitsvalgte inngår deretter en lokal avtale.
  • Minimum godtgjøring er 700 kr/time for sykepleier og 750 kr/time for spesialsykepleier, jordmor og helsesøster. Takstene ble økt fom 1.1.2019 og er gjeldende også i 2020.
  • Daglig arbeid skal ikke overstige 12,5 timer.
  • Ukentlig arbeidstid skal ikke overstige 60 timer.
  • Minimum åtte timer arbeidsfri i løpet av 24 timer.
  • Kompenserende hvile skal sikres.
  • Minimum 28 timer sammenhengende arbeidsfri i løpet av sju dager.

Spørsmål om sommeravtaler rettes til NSFs fylkeskontor.