I trygge hender

Av NSF, 14.08.2018

Forebygge, avdekke og avverge vold og overgrep mot barn under 1 år; det er målet med det nye informasjonsmateriellet Landsgruppen av helsesøstre NSF lanserte på Arendalsuka i dag. Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland var tilstede.

- Vi som jobber på helsestasjonene rundt om i landet er de eneste i helsevesenet som systematisk observer og følger opp barnas utvikling det første året. Det hviler et ekstra ansvar på oss for å trygge barna så godt som mulig. Vi vet at barn er særlig utsatt for vold i første leveår, sier Kristin Sofie Waldum-Grevebo, leder av Landsgruppen av helsesøstre Norsk Sykepleierforbund (LaH NSF).

Informasjonsmateriellet som er utviklet består av en animasjonsfilm og et veiledningshefte. Dette kan helsesøstre bruke i sin veiledning av foreldre. Materialet tar for seg temaer som hjernens utvikling, hva vold er, hvordan barnet påvirkes av fysisk og psykisk vold, handlingsberedskap og alternativer til vold.

Det er estimert at 5 - 15 spedbarn blir alvorlig skadet av såkalt Shaken Baby Syndrome hvert år i Norge, og at omlag fem av disse barna dør av slike skader.

- Dette materiale kan hjelpe helsesøstre og andre som jobber på helsestasjonen til å bevisstgjøre, og få i gang en samtale og refleksjon med foreldre om tematikken, sier Waldum-Grevebo.

Prosjektet er et resultat av at LaH NSF i desember 2016 ble tildelt Frimurerlogens fellesgave på 1 million kroner. Sammen ble organisasjonene enige om at pengene skulle øremerkes bekjempelse av vold mot barn.