Fag

Toppbanner fag

Norsk Sykepleierforbund (NSF) jobber kontinuerlig med utvikling og forbedring av sykepleiefaget.

Her finner du informasjon om NSFs arbeid innen ulike hovedområder av fag- og helsepolitikken.

Aktuelle saker

Variasjoner i sykepleierutdanningene. Ny rapport fra NIFU
Likeverdige helsetjenester
Migrasjonshelse, presentasjoner
Diabetes
Verdens Diabetesdag