Fag

Aktuelle saker

Rapport befolkningens inntrykk

Hvilket inntrykk har befolkningen og beslutningstakere av sykepleiere?

Metochi studiesenter, Lesvos. Avstandsbilde

Skriveverksted på Lesvos 2019