Barnesykepleierforbundet

Barnesykepleierforbundet NSF

For å bli medlem av BSF, må en være medlem av Norsk Sykepleierforbund.

Siste nyheter fra Barnesykepleierforbundet

POSTER til Fag-, leder- og lærerkonferansen og Vårseminar 2017

 Vi gjentar suksessen 

Posterutstilling på Fag-, leder- og lærerkonferansen og Vårseminaret 2017

Vårseminar 2017

Fag leder og lærer konferansen og årets Vårseminar holdes i Bergen 3. - 5. April 2017

Her finner dere program og informasjon

Dialogmøte mellom Helse og omsorgsdepartementet og Barnesykepleierforbundet 9. Juni 2016

 

Anja Smeland, Inger Lucia Søjbjerg og Kirsti Egge Haugstad utenfor Helse og omsorgsdepartemenetet

Dialogmøte med HOD ang stor mangel på barnesykepleiere juni 2016

Barnesykepleierforbundet bekymring rundt mangelen på Barnesykepleier til syke nyfødte, barn og ungdom. 

Frokostmøte om Ungdomshelsestrategi

Unge funksjonshemmede arrangerte et frokostmøtet på Kulturhuset i Oslo med temaet "Hvordan kan ungdomshelsestrategien bli en strategi for de som bruker helsetjenestene mest?" torsdag 10.nov 2016.

 

 

 

 

Oppfølging av merknader fra FNs barnekomite

Barnesykepleierforbundet var den 19. juni i dialogmøte hos Barne,- likestillings- og inkluderingsderpartementet om oppfølging av merknader fra FNs barnekomite vedrørende barnekonvensjonen artikkel 12 - "barns rett til bli hørt".

BSF Innspill til dialogmøte den 19.juni 2012

BSF innspill til dialogmøte 19.juni 2012

Avansert Hjemmeykehus

Avansert Hjemmesykehus

Valgkandidater BSF GF 2015

Valgkandidater BSF 2015