E-helse

NSFs faggruppe for e-helse

NSFs faggruppe for e-helse har som hovedmålsetting å ha IKT-kompetente sykepleiere som bidrar til at pasienten opplever tjenester som er helhetlige, tilgjengelige og av høy kvalitet.

Siste nyheter fra E-helse

Konferansen: Bedre helse med e-helse

NSF arrangerte-helsekonferanse 16. og 17. februar 2017: "Bedre helse med e-helse - om teknologiens muligheter i fremtidens sykepleie". Presentasjoner fra konferansen finner dere her

Generalforsamling 2017 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Det nærmer seg Generalforsamling for faggruppen. Den avholdes på Scandic Holmenkollen Park 16. februar 2017 i forindelse med NSF e-helsekonferanse. Vedlagt papirer til Generalforsamlingen.

Julehilsen 2016

Vi ønsker våre medlemmer en riktig god romjul og godt nytt år!

Vedlagt julehilsen fra leder av NSFs faggruppe for e-helse inkl. informasjon om medlemsstipend 2017.

Nyhetsbrev nr. 3 2016

Høstens nyhetsbrev ligger vedlagt.

Bedre helse med e-helse

NSF arrangerer e-helsekonferanse 16. og 17 februar 2017. Bli med og få et innblikk i hva innføring av ny teknologi betyr for sykepleietjenesten og sykepleieres kompetanse.

Invitasjon til posterpresentasjon - NSF e-Helsekonferanse 2017

Norsk Sykepleierforbund arrangerer i samarbeid med NSFs Faggruppe for e-helse og NSF Student e-helsekonferanse 16.-17. februar 2017.

Sommerhilsen

Nyhetsbrevet finner du her eller i vedlegget.

Nyhetsbrev nr. 1 2016

Nyhetsbrevet finner du her

Årets konferanse - eHelse 2016

Konferanse 26.-27. april i Oslo

Programmet er klart og påmeldingen er åpen. 

Earlybird: Mandag 29. februar.

Medlemsstipend 2016 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

NSF Faggruppe for e-helse deler årlig ut midler til støtte for kurs, seminar og konferanser som våre medlemmer ønsker å delta på.

Årets siste nyhetsbrev

Årets siste nyhetsbrev kan du lese her  

FAKTURERINGSRUTINER FOR FAGGRUPPEKONTINGENT Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Fra og med 2015 ble faktureringsrutinene for faggruppene endret.

Høstens nyhetsbrev er her!

Nyhetsbrev nr. 3 byr også denne gangen på ord fra leder av faggruppa, samt en kort presentasjon av to prosjekter knyttet til henholdsvis dokumentasjon og velferdsteknologi. God lesning!

Sykepleierkongressen 2016

Om et år er det ny sykepleierkongress. Sykepleiere fra ulike felt innen helsetjenesten og utdanningsfeltet får da muligheten til faglig utvikling, oppdatering og diskusjon. Sett av dagene allerede nå!

Post-doctoral health informatics research opportunity at the University of Salford

A unique opportunity has arisen for a post-doctoral research fellow to work with me for two years at the University of Salford, evaluating a new global EPR implementation at a large local hospital site.

Sommerhilsen 2015

Nyhetsbrev nr. 2 inneholder en hilsen fra ny leder av faggruppa, samt litt informasjon knyttet til temaene dokumentasjon og velferdsteknologi.

Nyheter fra ICN - Mai 2015

Vedlagt finner du nyheter fra ICN i mai. 

Ny veileder for klinisk dokumentasjon sykepleie

En ny revidert veileder for klinisk dokumentasjon av sykepleie i EPJ er nå sluttført av styret i NSFs faggruppe for e-helse. 

Stipendiatstillinger Institutt for helse og samfunn, UiO

To 100% stillinger som doktorgradsstipendiat er ledig ved Institutt for helse og samfunn, Medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.

Nyhetsbrev fra avtroppende leder

Leder NSF faggruppe for e-helse Mariann Svanes skriver i nyhetsbrevet at hun går av som leder, men fortsetter i styreverv framover i det nye styret. 

Julebrev fra styreleder Mariann Svanes

Vi har nå kommet til slutten av 2014, og det er tid for å se tilbake på året som har gått.

Innspill fra NSF 2011

Norsk Sykepleierforbund har levert sine innspill til Nasjonal helse- og omsorgsplan, Helse- og omsorgsloven og Folkehelseloven.

Ny eHelsestrategi

NSF presenterte ny eHelsestrategi på Sykepleierkongressen i Trondheim, "eHelse alles ansvar og i alles interesse – sykepleiernes bidrag", 2009 – 2013.