Geriatri og demens

Faggruppe for geriatri og demens

Bli medlem?
Nå gratis for bachelorstudenter
Send sms med kodeord GERIATRI til 02409

Siste nyheter fra Geriatri og demens

NSF FGDs Landskonferanse 2020

Vi kan med glede dele at neste års landskonferanse er nå klar. Temaet er "Den akutt syke eldre - hvilken rolle har sykepleieren?". Konferansen avholdes i Trondheim på Scandic Nidelven hotell den 16. -17. april 2020.

Geriatrisk sykepleie 2 2019 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Nå er neste nummer av Tidsskriftet Geriatrisk Sykepleie ute. Her finner man blant annet fagfellevurderte vitenskapelige artikler som "Søvnforstyrrelser og tilretteleggelse for god søvn hos eldre sykehuspasienter" og "Sykepleiers rolle i identifisering av delirium hos eldre pasienter innlagt på sykehus".

Kjære sykepleierstudenter!

NSF FGD (faggruppe for sykepleiere i geriatri og demens) tilbyr GRATIS medlemsskap for bachelorstudenter under hele studiet og ut det året man utekamineres. Send SMS med kodeord "GERIATRI" til 02409 for å bli medlem nå!

Utdanningsstiden høsten 2019

Nå er tildeling av høstens utdanningsstipen avgjort. Vi gratulerer Kristine T. Yildirim, Ann Kristin Grøterud og Merethe Kristin Rogde Lone med stipend.

Landsmøtet 2019

Da var landsmøtet til NSF over for denne gangen. Ny forbundsledelse og nytt forbundsstyre er på plass, og faggruppen gratulerer så mye til alle de valgte kandidatene. Vi gratulerer spesielt til ny forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen som også er medlem av faggruppens for sykepleiere i geriatri og demens. NSF står foran en spennende tid etter at vedtaket falt i saken om hvordan fylkene i NSF skal organisere seg i fremtiden.

Mørketidskonferansen 2019

Det ønskes velkommen til den fjerde Mørketidskonferansen i Tromsø. Temaene for konferansen retter seg mot utfordringer den eldre delen av befolkningen står i når det gjelder psykisk helse- og rusrelaterte problemstillinger.

Årets tema er:

Ensom og verdiløs? - Hvordan skape meningsfulle liv som eldre?