Geriatri og demens

Faggruppe for geriatri og demens

Bli medlem?
Nå gratis for bachelorstudenter
Send sms med kodeord GERIATRI til 02409

Siste nyheter fra Geriatri og demens

NSF FGDs Landskonferanse 2020 utsatt til april 2021

Det er med stor beklagelse at NSFs faggruppe i geriatri og demens på grunn av nåværende situasjon med et eskalerende utbrudd av koronavirus velger å utsette vår konferanse i Trondheim til neste år. Vi ber om forståelse for dette. Dere som er påmeldte vil få eller har allerede fått tilsendt en mail med informasjon. Vi satser på at alle deltakere ønsker å komme til vår konferanse i 2021.

 

 

Gratis medlemskap til alle sykepleierstudenter i NSF faggruppe i geriatri og demens

Kjære sykepleierstudenter!

NSF FGD (faggruppe for sykepleiere i geriatri og demens) tilbyr GRATIS medlemsskap for bachelorstudenter under hele studiet og ut det året man utekamineres. Send SMS med kodeord "GERIATRI" til 02409 for å bli medlem nå!

Nå starter vervekampanje der du kan få flotte vervepremier!

NSF FGD medlemmer, se her! 

De beste sykepleierne er de som har god kunnskap om geriatri, enten de arbeider på sykehus, sykehjem, i hjemmesykepleien eller andre steder. Vi vil øke kompetansen innen geriatri og demens og har derfor vervekampanje for å få flere engasjerte medlemmer:

I perioden 1. september - 1. november 2020 

Digital forelesning om eldre lhbt-personers integritet bevares i sykehjem. Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Mye har skjedd denne våren, og mange er fortsatt berørt av Covid-19-virusets konsekvenser på ulike måter. Siden det ikke blir fysisk samlinger rundt om i landet vårt med spennende tema innen geriatri og demens tilbyr vi en digital forelesning. Temaet denne gang vil mange påstå er tabubelagt, og det er i seg selv en god grunn til å løfte kunnskap rundt det. Sykepleiere skal jobbe kunnskapsbasert.

Her kan man få se Mia Bolstads presentasjon av bacheloroppgaven: «Hvilke faktorer kan bidra til at eldre lhbt-personers integritet bevares i sykehjemmet?».


Geriatrisk sykepleie 1 2020 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Nå er neste nummer av Tidsskriftet Geriatrisk Sykepleie ute. Her finner man blant annet fagfellevurderte vitenskapelige artikler som "Organisering og interaksjon i team som ivaretar døgnkontinuerlig omsorg til hjemmeboende eldre" og "«Det er kvardagen vi kjem til» – erfaringar frå eit alderspsykiatrisk team ved eit distriktspsykatrisk senter".

Eldreomsorg i alle regnbuens farger

Den 4. juni kalte lokalgruppen i Rogaland inn til fagsamling og årsmøte i Haugesund. 

Utdanningsstipend våren 2020

Nå er avgjørelsen om vårens utdanningsstipend avgjort. Vi gratulerer Signe Baksaas Gjelstad, Jannike Haukeland og Marit Kristiansen med stipend.