Geriatri og demens

Faggruppe for geriatri og demens

Bli medlem?
Nå gratis for bachelorstudenter
Send sms med kodeord GERIATRI til 02409

Siste nyheter fra Geriatri og demens

Landskonferansen 2019

NSF FGDs landskonferanse ble gjennomført 04. - 05 april på Thon hotell Opera i Oslo. Året tema var "Personer med demens - menneske eller diagnose... Hvilket fokus har vi??" Her finner man foiler fra de forskjellige foreleserne som var med.

Lokalgruppeledersamling 2018.

Hvert år samles sentralstyret og lokalgruppelederne fra hele landet til en lokalgruppeledersamling. Da får lokalgruppelederne litt påfyll av både fag og praktisk informasjon til videre drift av lokalgruppene. Sentralstyret får viktig informasjon om hvordan det går ute i fylkene.

Verving av bachelorstudenter til faggruppen

NSFs faggruppe for sykepleiere i geriatri og demens tilbyr gratis medlemskap til alle bachelorstudenter i sykepleie. 

For å bli medlem send sms med kodeord GERIATRI til 02409

Utdanningsstipend høsten 2018

Nå er tildelingen av høtens utdanningsstipend avgjort. Vi gratulerer Lena Lilledrange Halvorsen, Dagmar Brækkan og Malin Faugstad med stipend.

Geriatrisk sykepleie 2_2018

Nå er neste nummer av Tidsskriftet Geriatrisk Sykepleie ute. Her finner man blant annet fagfellevurderte vitenskapelige artikler som "Nettbrett kan gi gode øyeblikk" og "Omsorg under press i sykehjemspasientens siste livsfase".

Vervestipend

For å oppmuntre til verving slik at flest mulige sykepleiere får kjennskap til faggruppen har styret vedtatt å innføre et vervestipend på 1000 kr til de av våre medlemmer som kan sette av noen timer en dag til å ha vervestand.