Geriatri og demens

Faggruppe for geriatri og demens

Bli medlem?
Nå gratis for bachelorstudenter
Send sms med kodeord GERIATRI til 02409

Siste nyheter fra Geriatri og demens

Stipendmottakere våren 2018

I henhold til kriterier for tildeling av utdanningsstipend, er det gjort vedtak om at følgende mottar hvert sitt utdanningsstipen våren 2018:

Hege Askestad, Tonje Hov Grønlie og Marijke Renstrøm

Landskonferansen 2018 i Bergen

Foredrag fra Landskonferansen 2018 ligger som vedlegg.

Geriatrisk sykepleie 1_2018

Geriatrisk sykepleie 1_2018 med tema "Aktive eldre lever lenger"  er publisert under Fagtidsskrift.

 

Årets sykepleier i geriatri og demens 2017

Faggruppen har i år kåret Lina Welfler til årets
sykepleier innen fagfeltet geriatri og demens.

Bildet viser fra venstre Lillian Elise Esborg Bergane  (fylkesleder NSF Telemark), Lina Welfler og styremedlem Katrine L. Pedersen

Les mer ved å trykke på tittelen

Stipendmottagere høsten 2017

Faggruppas utdanningsstipend høsten 2017 deles ut til Lene Therese Nybakke, Eva Merete Hoel Skjevik og Kristine Nilsen.

Gratis medlemsskap for bachelorstudenter

Verving av studentmedlemmer i Oppland

NSF faggruppe for sykepleiere geriatri og demens ønsker å bidra til at sykepleiere rekrutteres til fagfelt for geriatri og demens, både i spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten.

Utdanningsstipend

 

NSF FGDs utdanningsstipend à kr 5000 deles ut til medlemmer som tar videre- eller etterutdanning. Tre stipend deles ut med søknadsfrist 1.04 og tre med søknadsfrist 1.10

Utdanningsstipend

Søknadsskjema

 

Æresmedlemsskap i faggruppa - kriterier

Faggruppas styre har vedtatt kriterier for utnevning av æresmedlemmer i faggruppa.

Kriterier æresmedlemsskap

NY FAKTURERINGSRUTINE FOR FAGGRUPPER I NSF Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Fra og med 2015 vil faktureringsrutinene for faggruppene i NSF endres.

 

Pris for årets sykepleier i geriatri og demens

Prisen deles ut til ett enkelt medlem av faggruppen. Prisen er på kr. 5.000,- og vil deles ut årlig dersom det foreligger verdige kandidater.

Årets sykepleier

Utdanningsstipend våren 2017

Her er en kort presentasjon og bilde av de tre som ble tildelt stipend vår 2017
 
 

Faggruppa på Facebook

Faggruppa har sin egen Facebookside. Søk på NSFs faggruppe for sykepleiere i geriatri og demens og bli medlem der også! Kom gjerne med innspill til hva som skal ligge der! Kontakt Ranveig Lie

Etablering av lokalgruppe i Vest-Agder

Faggruppeleder Tor Engevik deltok 20. august på et oppstartmøte i Vest-Agder for å være behjelpelig med å starte opp et interimstyre for lokal faggruppe i Vest-Agder. Karianne Benneche Neteland ble valgt til leder i interimstyret. 

Utdanningsstipend våren 2015

 Faggruppas styre har besluttet at følgende får tildelt utdanningsstipend våren 2015: 

Guri Anne Gustafson (til v.), Hanne Møller Lerdal og Ragnhild Kalstveit (til h.)

 

       

 

 

Årets sykepleier i fagområdet geriatri og demens

Målfrid Utne jobber ved Slettebakken menighets eldresenter. Prisen ble overrakt av faggruppas leder Tor Engevik (til v.) og lokal faggruppeleder i Hordaland, høgskolelektor Terje Årsvoll Olsen.

Utdanningsstipend høsten 2014

Tre utdanningsstipend er delt ut høsten 2014. De tre er Ida Nergård fra Tromsø kommune, Kjersti Hagen, Universitetet i Tromsø og Kari Borgen, Haukeland Universitetssykehus

Har du sjekket dine medlemsopplysninger?

Mange medlemmer av faggruppa er ikke registrert med e-postadresse. Styret ber hver enkelt medlem gå inn og sjekke og rette opp de opplysningene som er registrert.