Geriatri og demens

Faggruppe for geriatri og demens

Bli medlem?
Nå gratis for bachelorstudenter
Send sms med kodeord GERIATRI til 02409

Siste nyheter fra Geriatri og demens

Mørketidskonferansen 2019

Det ønskes velkommen til den fjerde Mørketidskonferansen i Tromsø. Temaene for konferansen retter seg mot utfordringer den eldre delen av befolkningen står i når det gjelder psykisk helse- og rusrelaterte problemstillinger.

Årets tema er:

Ensom og verdiløs? - Hvordan skape meningsfulle liv som eldre?

Olaviken-konferansen 2019

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus inviterer til Olaviken konferansen 2019. 

Tema: Eldrehelse – døgnet rundt.

Dato: 16.-17. oktober 2019

Sted: Scandic Bergen City, Håkonsgaten 2,  Bergen

Et overordnet tema for årets konferanse er «Eldrehelse – døgnet rundt». Plenumsforedrag og innlegg i parallellsesjoner vil belyse ulike aspekter som påvirker helse, livskvalitet og mestring i eldre år – døgnet rundt.

Geriatrisk sykepleie_1_2019

Nå er neste nummer av Tidsskriftet Geriatrisk Sykepleie ute. Her finner man blant annet fagfellevurderte vitenskapelige artikler som "Våketjeneste på  sjukeheimen –  Verdig omsorg ved livets slutt?"  og "Lederes forventninger til nyutdannede sykepleiere fordrer samarbeid med utdanningen".

Utdanningsstipend våren 2019

Nå er tildeling av vårens utdanningsstipen avgjort. Vi gratulerer Marianne Morland, Trine Guldbrandsen og Marit Bjerkli med stipend.

"Leve hele livet" Inspirasjonskonferanse for Østfold og Akershus

Det var mange gode foredragsholdere når utviklingssenteret i Østfold arrangerte en fantastisk todagers konferanse med over 170 deltagere i Sarpsborg den 27. mai 2019