Geriatri og demens

Faggruppe for geriatri og demens

Bli medlem?
Nå gratis for bachelorstudenter
Send sms med kodeord GERIATRI til 02409

Siste nyheter fra Geriatri og demens

NSF FGDs Landskonferanse 2020 utsatt til april 2021

Det er med stor beklagelse at NSFs faggruppe i geriatri og demens på grunn av nåværende situasjon med et eskalerende utbrudd av koronavirus velger å utsette vår konferanse i Trondheim til neste år. Vi ber om forståelse for dette. Dere som er påmeldte vil få eller har allerede fått tilsendt en mail med informasjon. Vi satser på at alle deltakere ønsker å komme til vår konferanse i 2021.

 

 

Digital forelesning om eldre lhbt-personers integritet bevares i sykehjem. Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Mye har skjedd denne våren, og mange er fortsatt berørt av Covid-19-virusets konsekvenser på ulike måter. Siden det ikke blir fysisk samlinger rundt om i landet vårt med spennende tema innen geriatri og demens tilbyr vi en digital forelesning. Temaet denne gang vil mange påstå er tabubelagt, og det er i seg selv en god grunn til å løfte kunnskap rundt det. Sykepleiere skal jobbe kunnskapsbasert.

Her kan man få se Mia Bolstads presentasjon av bacheloroppgaven: «Hvilke faktorer kan bidra til at eldre lhbt-personers integritet bevares i sykehjemmet?».


Geriatrisk sykepleie 1 2020 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Nå er neste nummer av Tidsskriftet Geriatrisk Sykepleie ute. Her finner man blant annet fagfellevurderte vitenskapelige artikler som "Organisering og interaksjon i team som ivaretar døgnkontinuerlig omsorg til hjemmeboende eldre" og "«Det er kvardagen vi kjem til» – erfaringar frå eit alderspsykiatrisk team ved eit distriktspsykatrisk senter".

Eldreomsorg i alle regnbuens farger

Den 4. juni kalte lokalgruppen i Rogaland inn til fagsamling og årsmøte i Haugesund. 

Utdanningsstipend våren 2020

Nå er avgjørelsen om vårens utdanningsstipend avgjort. Vi gratulerer Signe Baksaas Gjelstad, Jannike Haukeland og Marit Kristiansen med stipend.

Geriatrisk sykepleie 2 2019 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Nå er neste nummer av Tidsskriftet Geriatrisk Sykepleie ute. Her finner man blant annet fagfellevurderte vitenskapelige artikler som "Søvnforstyrrelser og tilretteleggelse for god søvn hos eldre sykehuspasienter" og "Sykepleiers rolle i identifisering av delirium hos eldre pasienter innlagt på sykehus".