Geriatri og demens

Faggruppe for geriatri og demens

Bli medlem?
Nå gratis for bachelorstudenter
Send sms med kodeord GERIATRI til 02409

Siste nyheter fra Geriatri og demens

NSF FGDs Landskonferanse 2020 utsatt til april 2021

Det er med stor beklagelse at NSFs faggruppe i geriatri og demens på grunn av nåværende situasjon med et eskalerende utbrudd av koronavirus velger å utsette vår konferanse i Trondheim til neste år. Vi ber om forståelse for dette. Dere som er påmeldte vil få eller har allerede fått tilsendt en mail med informasjon. Vi satser på at alle deltakere ønsker å komme til vår konferanse i 2021.

 

 

Mørketidskonferansen 2019

Det ønskes velkommen til den fjerde Mørketidskonferansen i Tromsø. Temaene for konferansen retter seg mot utfordringer den eldre delen av befolkningen står i når det gjelder psykisk helse- og rusrelaterte problemstillinger.

Årets tema er:

Ensom og verdiløs? - Hvordan skape meningsfulle liv som eldre?

Geriatrisk sykepleie_1_2019 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Nå er neste nummer av Tidsskriftet Geriatrisk Sykepleie ute. Her finner man blant annet fagfellevurderte vitenskapelige artikler som "Våketjeneste på  sjukeheimen –  Verdig omsorg ved livets slutt?"  og "Lederes forventninger til nyutdannede sykepleiere fordrer samarbeid med utdanningen".

Utdanningsstipend våren 2019

Nå er tildeling av vårens utdanningsstipen avgjort. Vi gratulerer Marianne Morland, Trine Guldbrandsen og Marit Bjerkli med stipend.

"Leve hele livet" Inspirasjonskonferanse for Østfold og Akershus

Det var mange gode foredragsholdere når utviklingssenteret i Østfold arrangerte en fantastisk todagers konferanse med over 170 deltagere i Sarpsborg den 27. mai 2019

Motiverende fordrag om "aktive eldre" i rådhuset i Bergen

Politikerne i Bergen var med på allsang under foredraget om «aktive eldre» som sykepleier Tor Engevik og styrkeløfter Unni Olsen på 73 år holdt i rådhuset i Bergen i dag.