Geriatri og demens

Faggruppe for geriatri og demens

Bli medlem?
Nå gratis for bachelorstudenter
Send sms med kodeord GERIATRI til 02409

Siste nyheter fra Geriatri og demens

NSF FGDs Landskonferanse 2020 utsatt til april 2021

Det er med stor beklagelse at NSFs faggruppe i geriatri og demens på grunn av nåværende situasjon med et eskalerende utbrudd av koronavirus velger å utsette vår konferanse i Trondheim til neste år. Vi ber om forståelse for dette. Dere som er påmeldte vil få eller har allerede fått tilsendt en mail med informasjon. Vi satser på at alle deltakere ønsker å komme til vår konferanse i 2021.

 

 

Kjære sykepleierstudenter!

NSF FGD (faggruppe for sykepleiere i geriatri og demens) tilbyr GRATIS medlemsskap for bachelorstudenter under hele studiet og ut det året man utekamineres. Send SMS med kodeord "GERIATRI" til 02409 for å bli medlem nå!

Utdanningsstipend høsten 2019

Nå er tildeling av høstens utdanningsstipen avgjort. Vi gratulerer Kristine T. Yildirim, Ann Kristin Grøterud og Merethe Kristin Rogde Lone med stipend.

Landsmøtet 2019

Da var landsmøtet til NSF over for denne gangen. Ny forbundsledelse og nytt forbundsstyre er på plass, og faggruppen gratulerer så mye til alle de valgte kandidatene. Vi gratulerer spesielt til ny forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen som også er medlem av faggruppens for sykepleiere i geriatri og demens. NSF står foran en spennende tid etter at vedtaket falt i saken om hvordan fylkene i NSF skal organisere seg i fremtiden.

Mørketidskonferansen 2019

Det ønskes velkommen til den fjerde Mørketidskonferansen i Tromsø. Temaene for konferansen retter seg mot utfordringer den eldre delen av befolkningen står i når det gjelder psykisk helse- og rusrelaterte problemstillinger.

Årets tema er:

Ensom og verdiløs? - Hvordan skape meningsfulle liv som eldre?

Geriatrisk sykepleie_1_2019 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Nå er neste nummer av Tidsskriftet Geriatrisk Sykepleie ute. Her finner man blant annet fagfellevurderte vitenskapelige artikler som "Våketjeneste på  sjukeheimen –  Verdig omsorg ved livets slutt?"  og "Lederes forventninger til nyutdannede sykepleiere fordrer samarbeid med utdanningen".