Intensivsykepleiere

NSFLIS er en faggruppe for sykepleiere med videreutdanning i intensivsykepleie. Vi er opptatt av fagpolitiske spørsmål, og ønsker å være en møteplass for fagutvikling til deg som engasjert intensivsykepleier. Som medlem får du følgende fordeler:

  • Fagtidsskriftet InspirA utgis sammen med ALNSF 4 ganger pr år
  • Medlemmer får lavere deltakeravgift på NSFLIS arrangementer
  • NSFLIS deler ut reisestipender som kan brukes til å delta på kurs og kongresser
  • NSFLIS stipend på kr. 20.000 til fagutvikling, fordypning og prosjekter
  • Lokalgruppene får tilbake deler av kontingenten for å styrke lokal aktivitet
Medlemsskap koster kr 450,- pr år for ordinære medlemmer 
og kr 220,- for studenter i videreutdanning.

Siste nyheter fra Intensivsykepleiere

NSFLIS stipend

NSFLIS deler årlig ut NSFLIS stipend på kr 20.000,-.

I denne artikkelen finner du kriterier for stipendet.

SØK STIPEND

Firmastipender

NSFLIS tildeler 2 ulike stipender samarbeider som er finansiert av firmaer.

Kriterier og søknadsskjema finner du i denne artikkelen.

 

Intensivt i Oslo 2016

Tusen takk for et fantastisk engasjement på årets Intensivt i Oslo. Vi i NSFLIS Oslo gleder oss stort over at 230 deltagere fant veien til Bislett og Storsalen i år. 

 

Her vil vi legge ut foredragene fra årets arrangement fortløpende etterhvert som foreleserne sender oss PDF-filene.

Høring: Funksjons- og ansvarsbeskrivelse for intensivsykepleiere

Utdanningsutvalget i Norsk sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) inviterer arbeidsgiverrepresentanter, utdanningsinstitusjoner og intensivsykepleiere til høring av revidert Funksjons- og ansvarsbeskrivelse for intensivsykepleiere

 

Høringsbrev

NSFLIS Bemanningsstandard

NSFLIS har gjennom de siste årene hatt et prosjekt om bemanningsstandard.

På Generalforsamlingen ble resultatet lagt frem, og du kan lese rapporten "NSFLIS Bemanningsstandard for intensivsykepleie" her.

 

Retningslinjer for intensivvirksomhet i Norge

NSFLIS har hatt et samarbeidsprosjekt med Intensivutvalget til Norsk Anestesiologisk Forening (NAF) om å oppdatere "Standard for intensivmedisin".

I prosjektarbeidet har vi vedtatt nytt navn som ble oppfattet som mer dekkende, og du finner elektronisk versjon av "Retningslinjer for intensivvirksomhet i Norge" her.

Mangel på spesialsykepleiere

NSF har sammen med faggruppene for intensiv, anestesi, operasjon og barn fått hjelp av Analysesenteret A/S til å utarbeide rapporten "ABIO ressurs"

 

Endelig har vi fått faktiske tall å vise til som bekrefter at det vil bli stort behov for rekruttering fremover.

Nursing Activities Score (NAS)

NAS er en mye brukt intensivregistrering av sykepleieraktiviteter. 

NAS har blitt oppdatert, og i denne artikkelen finner du mye informasjon om NAS

 

Forelesninger fra Klækken 2016

Her finner du presentasjoner fra Klækken-seminaret 2016 v/AIO Buskerud.

Presentasjonene laster du ned ved å klikke på vedleggene til høgre.

Forelesninger fra NSFLIS Fagkongress 2015

I denne artikkelen har vi publisert foredragene fra årets Fagkongress i Drammen.

 

Årets intensivsykepleier

NSFLIS vil gratulere Britt Elin Fredriksen med tittelen "Årets intensivsykepleier 2015". Britt Elin var ferdig utdannet sykepleier I 1979 og begynte samme året å jobbe ved det som i dag er Thoraxkirurgisk intensiv ved Rikshospitalet i Oslo. Britt var ferdig utdannet intensivsykepleier i 1984 og har vært trofast medlem av NSFLIS. Utmerkelsen fikk hun under NSFLIS Fagkongress i Drammen 24.september.

 

Nye styremedlemmer i NSFLIS

På NSFLIS Generalforsamling 23.september 2015 ble det valgt nye styrerepresentanter til alle verv i NSFLIS sentralt.