Intensivsykepleiere

 

NSFs landsgruppe av intensivsykepleiere (NSFLIS) grunnlagt i 1978, er en faggruppe for sykepleiere med videreutdanning i intensivsykepleie.

 

Siste nyheter fra Intensivsykepleiere

Fagkongress 2018

Arrangeres i Ålesund 19 - 21 september

Programmet er nå publisert på intensivkongress.no og påmeldingen er åpnet. 

MICE-ICU symposium, 14 september 2018!

Velkommen til MICE-ICU symposium i Amsterdam 14 september!

EfCCNa kongress 13-16 februar 2019!

Intensivsykepleiere! Den åttende EfCCNa kongressen i Ljubljana, har nå åpnet for registrering og abstracts! 

Årets intensivsykepleier 2018

NSFs landsgruppe av intensivsykepleiere landsstyre skal kåre årets intensivsykepleier. I den anledning må lokalgrupper og medlemmer sende inn forslag til kandidater som har utmerket seg. Kåringen skjer på fagkongressen under festmiddagen torsdag 20. september i Ålesund.

Intensivt i Oslo 2018

NSFLIS Oslo arrangerer Intensivt i Oslo 24. og 25. mai.

Se programmet og kjøp billetter her i dag!