Intensivsykepleiere

Siste nyheter fra Intensivsykepleiere

Årets intensivsykepleier 2020

NSFs landsgruppe av intensivsykepleiere landsstyre skal kåre årets intensivsykepleier. I den anledning må lokalgrupper og medlemmer sende inn forslag til kandidater som har utmerket seg. Kåringen i år blir annerledes enn tidligere år på grunn av at fagkonferansen er avlyst.

Hvor mange intensivsykepleiere er vi?

I Riksrevisjonens rapport fra 2019 blir helseforetakenes manglende oversikt over bemanningsbehov og planer for å løse bemanningsutfordringene beskrevet som kritikkverdig.

 

Norske intensivsykepleiestudenters tilfredshet med og opplevelse av intensivsykepleiestudiet - en tverrsnittstudie

Endelig er artikkelen som Forsknigs og utdanningutvalget 2017-2019 har utarbeidet gjennom en spørreundersøkelse sendt til alle studenter i Norge! Den er publisert i Inspira som er sendt ut nå.

Korona - spørsmål og svar

Her vil vi fortløpende besvare spørsmål fra medlemmer, samt dele informasjon vedrørende koronavirus og våre arbeidsoppgaver.

Nye nettsider

Norsk Sykepleierforbund planlegger nye nettsider, og NSFLIS vil ha sin plass på de nye sidene.

 

Nytt styre konstituert

Det nye styret i NSFLIS konstituerte seg på sitt første styremøte 25. oktober.

Presentasjoner fra Fagkongress 2019

Her finner du presentasjoner fra årets fagkongress som vi har fått lov til å legge ut. 

Nytt Landsstyret valgt på generalforsamlingen

Generalforsamlingen valgte 25 september nytt styret i NSFLIS. Landsstyret konstituerer seg på første landsstyremøte.

Klinisk forskning i intensivavdelinger - muligheter og utfordringer

Den tverrfaglige forskningsgruppen for klinisk intensivmedisin i Akuttklinikken ved Oslo Universitetssykehus arrangerer tverrfaglig seminarfor alle interesserte 22 oktober 12-18 på Soria Moria. Programmet finner du HER

Generalforsamling 2019 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Velkommen til NSFLIS Fagkongress og generalforsamling.

NSFLIS 40 ÅR Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

I anledning NSFLIS sitt 40 års jubileum ble det skrevet en historiebok som blei gitt ut på jubielumskongressen vår i Ålesund. Her finn du boka i PDF format. 

International Best Practices in Critical Care Nursing

E-bok i internasjonal intensivsykepleie, nå tilgjengelig i ny utgave!

International Best Practices in Critical Care Nursing

Stort behov for intensivsykepleiere

– Det er ikke flaks at det gikk så bra med meg. Det er på grunn av flinke folk som var til stede etter ulykken, sier Bård Sturla. Se den nye filmen laget av NSFs Landsgruppe av intensivsykepleiere. 

Norsk medlem valgt inn i styret til EfCCNa

Elin Steffenak er valgt inn i styret til European federation of Critical Care Nurses associations. Elin ble valgt etter EfCCNa-kongressen i Belfast i februar 2017. Vi gratulerer!

NSFLIS Historie

Norsk sykepleierforbunds landsgruppe av intensivsykepleiere (NSFLIS) ble stiftet i 1978 på Jeløya, og skal feire 40-årsjubileum i 2018. Vi holder i den forbindelse på med et historieprosjekt som skal ende opp med en bok til jubileumskongressen i Ålesund.