Intensivsykepleiere

Siste nyheter fra Intensivsykepleiere

Hvor mange intensivsykepleiere er vi?

I Riksrevisjonens rapport fra 2019 blir helseforetakenes manglende oversikt over bemanningsbehov og planer for å løse bemanningsutfordringene beskrevet som kritikkverdig.

 

Norske intensivsykepleiestudenters tilfredshet med og opplevelse av intensivsykepleiestudiet - en tverrsnittstudie

Endelig er artikkelen som Forsknigs og utdanningutvalget 2017-2019 har utarbeidet gjennom en spørreundersøkelse sendt til alle studenter i Norge! Den er publisert i Inspira som er sendt ut nå.

Korona - spørsmål og svar

Her vil vi fortløpende besvare spørsmål fra medlemmer, samt dele informasjon vedrørende koronavirus og våre arbeidsoppgaver.

Nye nettsider

Norsk Sykepleierforbund planlegger nye nettsider, og NSFLIS vil ha sin plass på de nye sidene.

 

Nytt styre konstituert

Det nye styret i NSFLIS konstituerte seg på sitt første styremøte 25. oktober.

Presentasjoner fra Fagkongress 2019

Her finner du presentasjoner fra årets fagkongress som vi har fått lov til å legge ut. 

Nytt Landsstyret valgt på generalforsamlingen

Generalforsamlingen valgte 25 september nytt styret i NSFLIS. Landsstyret konstituerer seg på første landsstyremøte.

Klinisk forskning i intensivavdelinger - muligheter og utfordringer

Den tverrfaglige forskningsgruppen for klinisk intensivmedisin i Akuttklinikken ved Oslo Universitetssykehus arrangerer tverrfaglig seminarfor alle interesserte 22 oktober 12-18 på Soria Moria. Programmet finner du HER

Generalforsamling 2019 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Velkommen til NSFLIS Fagkongress og generalforsamling.

NSFLIS 40 ÅR Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

I anledning NSFLIS sitt 40 års jubileum ble det skrevet en historiebok som blei gitt ut på jubielumskongressen vår i Ålesund. Her finn du boka i PDF format. 

International Best Practices in Critical Care Nursing

E-bok i internasjonal intensivsykepleie, nå tilgjengelig i ny utgave!

International Best Practices in Critical Care Nursing

Trainee-ordning for intensivsykepleie

I Tromsø og ved Oslo universitetssykehus har det blitt startet opp en ordning med sykepleiere uten videreutdanning som trainee på intensivavdelinger. Sykepleien hadde i sitt siste nummer en sak om dette, og leder NSFLIS har uttalt seg om saken. 

Ny kartleggingsundersøkelse fra Utdanningsutvalget

NSFLIS utdanningsutvalg har i 2014 gjort en ny kartleggingsundersøkelse. Rapporten har fått navnet "Nasjonal kartlegging av mastergradsutvikling og studiefinansiering i intensivsykepleie". 

Rapporten kan du lese her.

 

Mastersyke sykepleiere

Når intensivsykepleiere ønsker å heve sin kompetanse og gjøre seg mer nytte av forskningen, er det arbeidsgiver som stritter imot, sier Sigbjørn Flatland, leder av NSFs faggruppe for intensivsykepleiere.

Bakgrunnen er bl.a Spekters direktør Anne Karin Brattens uttalelse om at sykehusene ikke trenger sykepleiere med master. 

Dette innlegget sto på trykk i Stavanger Aftenblad 25/3-14.

 

Opprett utdanningsstillinger innen intensivsykepleie!

Politisk uttalelse fra NSFLIS