Intensivsykepleiere

 

NSFs landsgruppe av intensivsykepleiere (NSFLIS) grunnlagt i 1978, er en faggruppe for sykepleiere med videreutdanning i intensivsykepleie.

NSFLIS er engasjert i fagpolitiske spørsmål og jobber med å drive viktige politiske kamper for å styrke intensivsykepleierfaget.

NSFLIS er en arena hvor intensivsykepleiere som er medlemer møtes for å jobbe med fagutvikling og forskning.

Som medlem får du følgende fordeler:

  • Medlemmer får lavere deltakeravgift på NSFLIS arrangementer
  • Fagtidsskriftet InspirA utgis sammen med ALNSF 4 ganger pr år
  • NSFLIS deler ut reisestipender som kan brukes til å delta på kurs og kongresser
  • NSFLIS stipend på kr. 20.000 til fagutvikling, fordypning og prosjekter
  • Lokalgruppene får tilbake deler av kontingenten for å styrke lokal aktivitet

Medlemsskap koster kr 520,- pr år for ordinære medlemmer og kr 220,- for pensjonister og studenter i videreutdanning. 

Siste nyheter fra Intensivsykepleiere

Intensivt i Oslo 2018

NSFLIS Oslo arrangerer Intensivt i Oslo 24. og 25. mai.

Se programmet og kjøp billetter her i dag!

Fagkongress 2018

Arrangeres i Ålesund 19 - 21 september

Program kommer senere, men hold av datoene!

Hvordan blir du intensivsykepleier?

For å bli intensivsykepleier må du først ta bachelor i sykepleie, jobbe to år som sykepleier og deretter ta videreutdanning på minimum 1,5 år. Mange høgskoler og universiteter tilbyr Master i intensivsykepleie på 2 år.

Nursing Activities Score (NAS)

NAS er en mye brukt intensivregistrering av sykepleieraktiviteter. 

NAS har blitt oppdatert, og i denne artikkelen finner du mye informasjon om NAS

 

NSFLIS Bemanningsstandard

NSFLIS har gjennom de siste årene hatt et prosjekt om bemanningsstandard.

På Generalforsamlingen ble resultatet lagt frem, og du kan lese rapporten "NSFLIS Bemanningsstandard for intensivsykepleie" her.

 

Retningslinjer for intensivvirksomhet i Norge

NSFLIS har hatt et samarbeidsprosjekt med Intensivutvalget til Norsk Anestesiologisk Forening (NAF) om å oppdatere "Standard for intensivmedisin".

I prosjektarbeidet har vi vedtatt nytt navn som ble oppfattet som mer dekkende, og du finner elektronisk versjon av "Retningslinjer for intensivvirksomhet i Norge" her.

Mangel på spesialsykepleiere

NSF har sammen med faggruppene for intensiv, anestesi, operasjon og barn fått hjelp av Analysesenteret A/S til å utarbeide rapporten "ABIO ressurs"

 

Endelig har vi fått faktiske tall å vise til som bekrefter at det vil bli stort behov for rekruttering fremover.

Fagkongresser 2018 og 2019

På Generalforsamlingen 23.september ble det vedtatt at NSFLIS Fagkongress 2018 skal arrangeres i Ålesund, og at Fagkongressen 2019 skal arrangeres på Hamar.