Intensivsykepleiere

NSFLIS er en faggruppe for sykepleiere med videreutdanning i intensivsykepleie. Vi er opptatt av fagpolitiske spørsmål, og ønsker å være en møteplass for fagutvikling til deg som engasjert intensivsykepleier. Som medlem får du følgende fordeler:

  • Fagtidsskriftet InspirA utgis sammen med ALNSF 4 ganger pr år
  • Medlemmer får lavere deltakeravgift på NSFLIS arrangementer
  • NSFLIS deler ut reisestipender som kan brukes til å delta på kurs og kongresser
  • NSFLIS stipend på kr. 20.000 til fagutvikling, fordypning og prosjekter
  • Lokalgruppene får tilbake deler av kontingenten for å styrke lokal aktivitet

Medlemsskap koster kr 520,- pr år for ordinære medlemmer og kr 220,- for studenter i videreutdanning. 

For å bli medlem av NSFLIS kan du sende SMS med kodeord NSFLIS til 02409. 
Som student sender du NSFLIS student <sluttdato> til 02409.

Siste nyheter fra Intensivsykepleiere

Hvordan blir du intensivsykepleier?

For å bli intensivsykepleier må du først ta bachelor i sykepleie, jobbe to år som sykepleier og deretter ta videreutdanning på minimum 1,5 år. Mange høgskoler og universiteter tilbyr Master i intensivsykepleie på 2 år.

Fagkongresser 2018 og 2019

På Generalforsamlingen 23.september ble det vedtatt at NSFLIS Fagkongress 2018 skal arrangeres i Ålesund, og at Fagkongressen 2019 skal arrangeres på Hamar.

 

Undersøkelse i regi av ESICM

ESICM har utarbeidet en undersøkelse i forhold til forekomst og forebygging av CLABSI (Central Line associated BloodStream Infections). 


Vi ber alle våre medlemmer om å svare på denne undersøkelsen.

 

Trainee-ordning for intensivsykepleie

I Tromsø og ved Oslo universitetssykehus har det blitt startet opp en ordning med sykepleiere uten videreutdanning som trainee på intensivavdelinger. Sykepleien hadde i sitt siste nummer en sak om dette, og leder NSFLIS har uttalt seg om saken. 

Samhandlingskonferanse om lønn for kompetanse

Årets Samhandlingskonferanse i NSF ble gjennomført 4-5. februar. Her deltok hele forbundsstyret, sammen med fylkeslederne, faggruppelederne og avdelingssjefene i NSF. Årets tema var "Lønn for kompetanse".

Forbundsleder Eli Gunhild By la vekt på at vi alle har et ansvar for å synliggjøre verdien av sykepleierkompetansen.