Intensivsykepleiere

 

NSFs landsgruppe av intensivsykepleiere (NSFLIS) grunnlagt i 1978, er en faggruppe for sykepleiere med videreutdanning i intensivsykepleie.

NSFLIS er engasjert i fagpolitiske spørsmål og jobber med å drive viktige politiske kamper for å styrke intensivsykepleierfaget.

NSFLIS er en arena hvor intensivsykepleiere som er medlemer møtes for å jobbe med fagutvikling og forskning.

Som medlem får du følgende fordeler:

  • Medlemmer får lavere deltakeravgift på NSFLIS arrangementer
  • Fagtidsskriftet InspirA utgis sammen med ALNSF 4 ganger pr år
  • NSFLIS deler ut reisestipender som kan brukes til å delta på kurs og kongresser
  • NSFLIS stipend på kr. 20.000 til fagutvikling, fordypning og prosjekter
  • Lokalgruppene får tilbake deler av kontingenten for å styrke lokal aktivitet

Medlemsskap koster kr 520,- pr år for ordinære medlemmer og kr 220,- for pensjonister og studenter i videreutdanning. 

Siste nyheter fra Intensivsykepleiere

Intensivt i Oslo 2018

NSFLIS Oslo arrangerer Intensivt i Oslo 24. og 25. mai.

Se programmet og kjøp billetter her i dag!

Fagkongress 2018

Arrangeres i Ålesund 19 - 21 september

Program kommer senere, men hold av datoene!

Hvordan blir du intensivsykepleier?

For å bli intensivsykepleier må du først ta bachelor i sykepleie, jobbe to år som sykepleier og deretter ta videreutdanning på minimum 1,5 år. Mange høgskoler og universiteter tilbyr Master i intensivsykepleie på 2 år.

Undersøkelse i regi av ESICM

ESICM har utarbeidet en undersøkelse i forhold til forekomst og forebygging av CLABSI (Central Line associated BloodStream Infections). 


Vi ber alle våre medlemmer om å svare på denne undersøkelsen.

 

Trainee-ordning for intensivsykepleie

I Tromsø og ved Oslo universitetssykehus har det blitt startet opp en ordning med sykepleiere uten videreutdanning som trainee på intensivavdelinger. Sykepleien hadde i sitt siste nummer en sak om dette, og leder NSFLIS har uttalt seg om saken. 

Samhandlingskonferanse om lønn for kompetanse

Årets Samhandlingskonferanse i NSF ble gjennomført 4-5. februar. Her deltok hele forbundsstyret, sammen med fylkeslederne, faggruppelederne og avdelingssjefene i NSF. Årets tema var "Lønn for kompetanse".

Forbundsleder Eli Gunhild By la vekt på at vi alle har et ansvar for å synliggjøre verdien av sykepleierkompetansen.

Ny kartleggingsundersøkelse fra Utdanningsutvalget

NSFLIS utdanningsutvalg har i 2014 gjort en ny kartleggingsundersøkelse. Rapporten har fått navnet "Nasjonal kartlegging av mastergradsutvikling og studiefinansiering i intensivsykepleie". 

Rapporten kan du lese her.