Kreftsykepleiere

Logo

Forum for Kreftsykepleie har som formål å:

  • Spre kunnskap om utviklingen av kreftsykepleie til sykepleiere 
  • Arbeide for øremekede stillinger for kreftsykepleiere i kommunehelsetjenesten
  • Samarbeide med andre nordiske og europeiske kreftsykepleieorganisasjoner
  • Delta i forsknings- og utviklingsprosjekter

Siste nyheter fra Kreftsykepleiere

Publisering digitalt på sykepleien.no

    FKS er med i et pilotprosjekt styrt av NSF sentralt fagforbund. Vi har som faggruppe en forpliktelse til å levere artikler, så her har vi muligheten til å formidle det viktige faget vårt, kreftsykepleie.

 

World Congress in breast cancer

   

The 3rd World Congress n Controversies in Breast Cancer (CoBrCa) will take place October 26 - 28, 2017 i Tokyo, Japan.

http://cobrca.org/

 

Unge funksjonshemmede søker informanter til prosjekt

        Unge funksjonshemmede er på jakt etter helsepersonell som har muligheten til å stille opp på et anonymt dybdeintervju om seksuell helse og kommunikasjon med ungdom.

Foreslå kandidater til Årets sykepleier i kreftomsorg

      Hvert år deler Forum for  kreftsykepleie (FKS) ut pris til en sykepleier som utmerker seg spesielt i kreftomsorgen.

 

Fordeling av stipend 2017

Fordelingen av stipend er nå foretatt. Se stipend.