Kreftsykepleiere

Logo

Forum for Kreftsykepleie har som formål å:

  • Spre kunnskap om utviklingen av kreftsykepleie til sykepleiere 
  • Arbeide for øremekede stillinger for kreftsykepleiere i kommunehelsetjenesten
  • Samarbeide med andre nordiske og europeiske kreftsykepleieorganisasjoner
  • Delta i forsknings- og utviklingsprosjekter

Siste nyheter fra Kreftsykepleiere

Skriveverksted

NSF arrangerer skrivekurs på Levsos, Hellas 26 aug til 2 sept 2018.

Målgruppen er NSF medlemmer som arbeider med ulike publikasjoner.

Deltakerelse krever minimum mastergradskompetanse.

 

Prosjektstilling - digitalformidling

Spennende prosjektstilling - digitalformidling av fagartikler..

 

NSF Forum for kreftsykepleie kontingent 2018

Fakura for kontingent 2018 sendes ut i disse dager. NSF ber om at du venter til etter årsskiftet med å betale. Husk å føre på KID nr. ved innbetaling

Utlysing av stilling som koordinator

Vil du være med på å styrke den samlede kraften i det politiske arbeidet innenfor fag- og helsepolitikk? Som medlem i en av NSFs faggrupper har du mulighet til å stille til valg til ett av to frikjøpte verv i inntil 100 % frikjøpt tid som koordinator.

Prostatakreftaksjonen 2017

      Den nasjonale prostatakreftdagen ble avholdt den 30. oktober. Nå settes blå sløyfe aksjonen i gang fra 1. november.

 

Presentasjoner fra Landskonferansen i kreftsykepleie 2017

Powerpoint presentasjonene blir lagt ut her

Årets sykepleier i kreftomsorgen 2017

Prisen til årets sykepleier i kreftomsorgen ble i år tildelt Tore Borg.

Prisen ble utdelt under den 18. landskonferansen i kreftsykepleie i Ålesund den 28. november.

 

Fagligt Selskap for Kræftsygeplejersker (FSK)

Våre danske kolegaer gir også ut fagtidsskrift. De har sendt oss de to som har kommet ut i år, slik at vi kan lese disse.

Fokus på Kræft og Sygepleje no. 1 2017

Fokus på Kræft og Sygepleje no. 2 2017

Barn og unge som pårørende

Kreftforeningen har laget en verktøykasse for å snakke med barn og unge. De har også laget 3 filmer om barn og unge som pårørende til kreft. Se dette her....

Europeisk nettverk for unge kreftsykepleiere

EONS inviterer unge kreftsykepleiere til å være med i et nettverk. Nettverket vil ha medlemer fra flere land i europa, og en vil ha mulighet til å dele erfaringer og muligheter. For mer informasjon se vedlegg.