Kreftsykepleiere

NSFs faggruppe for kreftsykepleiere

Forum for Kreftsykepleie har som formål å:

  • spre kunnskaper om utviklingen av kreftsykepleie til sykepleiere som arbeider i kreftomsorgen, og til sykepleiere generelt
  • arbeide for å styrke opplæringen i kreftsykepleie ved sykepleierhøyskolene
  • aamarbeide med nasjonale og internasjonale organisasjoner
  • stimulere til forskning og utviklingsarbeid innen kreftsykepleien

Siste nyheter fra Kreftsykepleiere

Unge funksjonshemmede søker informanter til prosjekt

        Unge funksjonshemmede er på jakt etter helsepersonell som har muligheten til å stille opp på et anonymt dybdeintervju om seksuell helse og kommunikasjon med ungdom.

FAGUTVIKLINGSMIDLER 2017

Det er nå anledning til å søke tilskudd til faglige utviklingstiltak i faggruppens regi for 2017. Styret i Forum for Kreftsykepleie vil behandle alle søknadene som kommer inn. De søknadene som da blir anbefalt og prioriter sendes videre til sentralt fagforbund i NSF. Søknadsfristen er 5. mai

Foreslå kandidater til Årets sykepleier i kreftomsorg

      Hvert år deler Forum for  kreftsykepleie (FKS) ut pris til en sykepleier som utmerker seg spesielt i kreftomsorgen.

 

Could you be the voice of young cancer nurses on the EONS Board?

 

      EONS is offering an exciting oppertunity for a young cancer nurse (YCN) to join the EONS Board as a non-executive member (non-voiting).