Kreftsykepleiere

Logo

Forum for Kreftsykepleie har som formål å:

  • Spre kunnskap om utviklingen av kreftsykepleie til sykepleiere 
  • Arbeide for øremekede stillinger for kreftsykepleiere i kommunehelsetjenesten
  • Samarbeide med andre nordiske og europeiske kreftsykepleieorganisasjoner
  • Delta i forsknings- og utviklingsprosjekter

Siste nyheter fra Kreftsykepleiere

Fagutviklingsmidler 2017

Ønsker du/dere tilskudd til faglige utviklingstiltak i fagruppens regi, er det fortsatt restmidler igjen det kan søkes på.

FKS generalforsamling 2017

Generalforsamlingen ble avholdt den 27. september i Ålesund. Nytt styre i FKS ble her valgt.

Mona Grytten ble enstemmig valgt som leder.

Brystkreftsymposium 2017

Velkommen til nytt brystkreftsymposium

Raskerer tibake- alle tilbake

Raduimhospitalet 26 oktober 2017

se vedlegg

Årets sykepleier i kreftomsorgen 2017

Prisen til årets sykepleier i kreftomsorgen ble i år tildelt Tore Borg.

Prisen ble utdelt under den 18. landskonferansen i kreftsykepleie i Ålesund den 28. november.

 

Fagligt Selskap for Kræftsygeplejersker (FSK)

Våre danske kolegaer gir også ut fagtidsskrift. De har sendt oss de to som har kommet ut i år, slik at vi kan lese disse.

Fokus på Kræft og Sygepleje no. 1 2017

Fokus på Kræft og Sygepleje no. 2 2017

Barn og unge som pårørende

Kreftforeningen har laget en verktøykasse for å snakke med barn og unge. De har også laget 3 filmer om barn og unge som pårørende til kreft. Se dette her....

Tidsskrift for kreftsykepleiere

      Nytt nummer av Kreftsykepleie er nå ute hos medlemmene av FKS

 

Europeisk nettverk for unge kreftsykepleiere

EONS inviterer unge kreftsykepleiere til å være med i et nettverk. Nettverket vil ha medlemer fra flere land i europa, og en vil ha mulighet til å dele erfaringer og muligheter. For mer informasjon se vedlegg.