Kreftsykepleiere

NSFs faggruppe for kreftsykepleiere

Forum for Kreftsykepleie har som formål å:

  • spre kunnskaper om utviklingen av kreftsykepleie til sykepleiere som arbeider i kreftomsorgen, og til sykepleiere generelt
  • arbeide for å styrke opplæringen i kreftsykepleie ved sykepleierhøyskolene
  • aamarbeide med nasjonale og internasjonale organisasjoner
  • stimulere til forskning og utviklingsarbeid innen kreftsykepleien

Siste nyheter fra Kreftsykepleiere

Foreslå kandidater til Årets sykepleier i kreftomsorg

      Hvert år deler Forum for  kreftsykepleie (FKS) ut pris til en sykepleier som utmerker seg spesielt i kreftomsorgen.

 

Could you be the voice of young cancer nurses on the EONS Board?

 

      EONS is offering an exciting oppertunity for a young cancer nurse (YCN) to join the EONS Board as a non-executive member (non-voiting).

NSFs strategiske forskningsmidler

NSF bevilger 5 millioner kroner til forskning i sykepleie årlig. Formålet er å stimulere til at flere sykepleiere tar doktorgrad eller får postdoktorstipend, samt bidra til forskning på områder som er av strategisk betydning for NSF. Søknadsfrist er 15. mars 2017.

Fordeling av stipend 2017

Fordelingen av stipend er nå foretatt. Se stipend.