Kreftsykepleiere

NSFs faggruppe for kreftsykepleiere

Forum for Kreftsykepleie har som formål å:

  • spre kunnskaper om utviklingen av kreftsykepleie til sykepleiere som arbeider i kreftomsorgen, og til sykepleiere generelt
  • arbeide for å styrke opplæringen i kreftsykepleie ved sykepleierhøyskolene
  • aamarbeide med nasjonale og internasjonale organisasjoner
  • stimulere til forskning og utviklingsarbeid innen kreftsykepleien

Siste nyheter fra Kreftsykepleiere

Kontingenten 2017

Fakturaen for kontingenten for 2017 er nå sendt ut til dere alle. Vi ønsker at dere gjerne betaler denne innen forfallsdatoen i januar. Da slipper dere purring og vår økonomiavdeling slipper ekstraarbeide. Husk KID nummer ved betaling. 

Velkommen til landskonferanse i Ålesund 2017.

Vi håper du har satt av datoene 27-29 september 2017. Da er det klart for den 18. landskonferansen i kreftsykepleie. Programmet er nå klart og vi tror dette blir en flott konferanse. Håper å se deg der.

Fordeling av stipend 2017

Hovedstyret i FKS vil behandle alle søknadene på styremøtet i februar. Alle som har sendt inn søknad vil bli tilskrevet så raskt som mulig etter dette.

European Oncology Nursing Society

Som medlem av European Oncology Nursing Society (EONS) har vi fått tilgang til Cancer World Magazine fra the European School of Oncology (ESO

https://issuu.com/cancerworld/docs/cancer_world_75

Tilskudd til faglige utviklingstiltak

Våre medlemmer kan nå søke om fagutviklingsmidler. 

 

FKS ønsker innspill fra medlemmene

Vi ønsker at vår våre medlemmer skal være med på å gi oss innspill. Hvilken forskjell utgjør en kreftsykepleier? Hva gjør kreftsykepleieren spesiell.

Les mer her 

Anmeldelse av billedbok