Kreftsykepleiere

logo_ny4.png

Faggruppen for Kreftsykepleie har som formål å:

  • Spre kunnskap om kreftsykepleie
  • Arbeide for masterløp for kreftsykepleiere
  • Arbeide for bemanningsnorm for kreftsykepleiere
  • Samarbeide med andre nordiske og europeiske kreftsykepleieorganisasjoner
  • Bidra med finansiering til forsknings- og utviklingsprosjekter

VIL DU BLI MEDLEM I VÅR FAGGRUPPE? SEND SMS KREFT TIL 02409.

Siste nyheter fra Kreftsykepleiere

Kompetansebeskrivelse for kreftsykepleiere

Kompetansebeskrivelsen synliggjør, konkretiserer og beskriver kreftsykepleierens særegne kompetanse, funksjon og ansvar

Sentralt fagforum utlyser midler til fagutvikling i 2020 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Alle faggruppemedlemmer i NSF er velkommen til å søke fagutviklingsmidler. Søknadsfristen er 15 mars.

Konferanse

"Kreften endret mitt liv"

Univeristetet i Bergen arrangerer dagskonferanse i samarbeid med Kreftforeningen og Haugland rehabiliteringssenter

Kompetansebeskrivelse

Kompetansebeskrivelsen ble stemt frem på GF i Sarpsborg 11.september 2019.

 

Nytt tidsskrift av kreftsykepleie nr.2-2019

Her kan du lese det siste tidsskriftet av Kreftsykepleie.

https://issuu.com/inkdesign/docs/tidsskrift_2_2019_web

 

Presentasjoner fra landskonferansen 2019.

Vi legger ut flere presentasjoner forløpende etterhvert som vi får tillatelse fra foredragsholder.

Ny rullup

He er ny Rull up for faggruppen vår med nytt navn.

Pris til årets kreftsykepleier 2019

Vi gratulerer Gøril Nilsen med prisen årets kreftsykepleier 2019.

Gøril jobber i kommunehelsetjenesten i Skjervøy kommune.

 

Nytt navn på faggruppen vår - NSF`s faggruppe for kreftsykepleiere

Under generalforsmaling september 2019 , ble det enstemmig vedtatt at navnet på faggruppen vår skal endres til:

NSF`s FAGGRUPPE FOR KREFTSYKEPLEIERE

Generalforsamling (GF) 2019 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Her er innkalling og agenda til GF 2019

 

Kandidater til Styret 2020-2021

Oversikt over kandidater som stiller til valg for hovedstyret FKS 2020-2021.

Valg av ny leder og nytt hovedstyre skjer på GF 11/9, akkurat din stemme er viktig.

 

 

Fagutviklingsmidler

 Du kan nå søke om fagutviklingsmidler. Se vedlegg for mer informasjon.

Vedlagt utlysning av fagutviklingsmidler 2019. Vedlagte prosjektmal (søknadsskjema) må brukes.

 

 

Årets sykepleier i kreftomsorg

Annet hvert år deler vi ut pris til en sykepleier som utmerker seg innen kreftomorg. Vi vet der finnes mange gode kreftsykepleiere/sykepleiere i kreftomsorg. Nå kan du sende inn ditt forslag!

KOMP - nyttig hjelpemiddel for eldre

Kreftoreningen har i samarbeid med Ni isolasjon utviklet en datamaskin som er tilpasset eldre. Denne kan brukes til å holde sosial kontakt med familile og venner.

 

 

European Oncology Nursing Society

Som medlem av European Oncology Nursing Society (EONS) har vi fått tilgang til Cancer World Magazine fra the European School of Oncology (ESO

https://issuu.com/cancerworld/docs/cancer_world_75

FKS ønsker innspill fra medlemmene

Vi ønsker at vår våre medlemmer skal være med på å gi oss innspill. Hvilken forskjell utgjør en kreftsykepleier? Hva gjør kreftsykepleieren spesiell.

Les mer her 

Årets sykepleier i kreftomsorg 2015

Vi gratulerer Torunn Høivik med prisen "Årets sykepleier i kreftomsorg 2015". Prisen ble delt ut den 25/9 på Landskonferansen i Kreftsykepleie i Stavanger.

Årests sykepleier i kreftomsorg 2014

Christin Rosef - kreftsykepleier i Nesodden kommune.

 

 

Årets sykepleier i kreftomsorg 2013

Torill Tysse Sælen fra Sogn og Fjordane ble velfortjent tildelt prisen