Smittevern

smittevern

Faggruppen er en møteplass for personer med interesse for smittevern og infeksjonsforebygging. Målet er å stimulere til og øke utveksling av kunnskap mellom hygienesykepleiere og smittevernpersonell, slik at vi sammen når målet om mindre sykehusinfeksjoner og antibiotikaresistens. Medlemmene utgjør et nettverk av kompetanse, som både innad i faggruppen og på tvers av NSFs fagområder, skal fremme kunnskap om smittevern.

Siste nyheter fra Faggruppen for smittevern

Fagdag for medlemmer 2020 - avlyst pga Covid-19

NB! Pga Covid-19 situasjonen avlyser vi fagdagen vår 19. mai 2020!   

Handlingsplan for et bedre smittevern

Helse- og omsorgsdepartementet har nå gitt ut Handlingsplan for et bedre smittevern med mål om å redusere helsetjenesteassosierte infeksjoner 2019-2023.

Smittevern konferanser 2020

Oversikt (ikke komplett) over konferanser i 2020, se lenker for mer informasjon.