Stomiomsorg

NSFs faggruppe av sykepleiere i stomiomsorg

Siste nyheter fra Stomiomsorg

Søk om stipend til videreutdanningen i stomisykepleie.

Våren 2019 er det planlagt ny oppstart av videreutdanningen i stomisykepleie og vi ønsker oss flere kollegaer til å ta vare på en svært takknemlig pasientgruppe.

Ønsker du å bli stomisykepleier?

Videreutdanning i klinisk sykepleie med fordypning i stomisykepleie tilbys ved Høgskolen på Vestlandet, avdeling Bergen. Dette er den eneste skolen som i Norge som tilbyr denne videreutdanningen. 

Lyst til å bli medlem?

Du kan enkelt melde seg inn i SiS.

Send SMS til 02409 med kode SIS i meldingen eller bruk påmeldingsskjemaet under fanen "Bli medlem av faggruppen".


 

NYE HONORARSATSER FOR STOMISYKEPLEIER

SIS har 1/7-2013 økt stomisykepleiers honorar for undervisning.