Stomiomsorg

NSFs faggruppe av sykepleiere i stomiomsorg

Siste nyheter fra Stomiomsorg

Fagseminar 2018 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Et lite tilbakeblikk på årets fagseminar i tekst og bilder. Vi setter pris på om du svarer på evalueringssjemaet hvis du deltok på fagseminaret.

Fagseminar 2018 - forelesningene Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Her finner du et utvalg av foredragene fra årets fagseminar. Du må logge inn for å se filene eller send en mail så sendes det til deg. 

Ønsker du å bli stomisykepleier?

Videreutdanning i klinisk sykepleie med fordypning i stomisykepleie tilbys ved Høgskolen på Vestlandet, avdeling Bergen. Dette er den eneste skolen som i Norge som tilbyr denne videreutdanningen. 

Medlemskap og betaling

Det koster kr. 300,- pr år å være medlem i NSFs faggruppe for sykepleiere i stomiomsorg. E-fakturaer er sendt ut. Det er et ønske om at denne fakturaen ikke betales før i 2018, at forfallsdatoen brukes og medlemsnummer skrives i kommentarfeltet.

Nytt styre

På årets generalforsamling ble det valgt nytt styre i SiS for perioden 2017-2019. Under følger en liten presentasjon av styremedlemmene. 

NYE HONORARSATSER FOR STOMISYKEPLEIER

SIS har 1/7-2013 økt stomisykepleiers honorar for undervisning.