Stomiomsorg

NSFs faggruppe av sykepleiere i stomiomsorg

Siste nyheter fra Stomiomsorg

Medlemskap og betaling

Det koster kr. 300,- pr år å være medlem i NSFs faggruppe for sykepleiere i stomiomsorg. E-fakturaer er sendt ut. Det er et ønske om at denne fakturaen ikke betales før i 2018, at forfallsdatoen brukes og medlemsnummer skrives i kommentarfeltet.

Stipendsøknader til fagseminar og WCET 2018

Fagseminaret 2018 blir arrangert 8. og 9. mars, med stomisykepleiermøtet den 7. mars. Mer informasjon finner du under fanen " Fagseminar". 

Verdenskongress for stomisykepleiere, WCET 2018, arrangeres 15.-18. april i Kuala Lumpur, Malaysia. 

Det er muligheter for å søke stipend til fagseminaret og WCET, siste søknadsfrist er den 25.januar 2018. Informasjon om stipend finner du under fanen "Om faggruppen".

Nytt styre

På årets generalforsamling ble det valgt nytt styre i SiS for perioden 2017-2019. Under følger en liten presentasjon av styremedlemmene. 

SiS fagseminar 2017

PDF-filer fra årets fagseminar finner du nå under fanen " Fagseminar". 

SiS fagutviklingsstipend - Nye søknadsfrister

Frist for å søke om fagutviklingsstipend er endret og følger samme datoer som NSF sentralt:

1.mars, 1.mai, 1.august, 1 august, 1. oktober og 31. desember. 

Søknadsskjema finner du under fanen medlemstilbud. 

Oppdaterte oversikter for stomiklinikker og stomisykepleiere

Her finner du nå en oppdatert oversikt som viser sykehus som har stomipoliklinikk, og en egen oversikt med navn og kontaktinformasjon til stomisykepleiere. Vi har jobbet hardt og lenge for å få tak i korrekt informasjon... men dersom du finner feil, eller ønsker endringer, er vi takknemlig for tilbakemelding til sis@sykepleierforbundet

Klikk deg videre inn på Stomiklinikker i Norge øverst på denne siden.

NYE HONORARSATSER FOR STOMISYKEPLEIER

SIS har 1/7-2013 økt stomisykepleiers honorar for undervisning.

SIS er på facebook!!

Lik oss på facebook! Klikk på https://www.facebook.com/stomisykepleier !