Stomiomsorg

NSFs faggruppe av sykepleiere i stomiomsorg

Siste nyheter fra Stomiomsorg

Nytt styre

På årets generalforsamling ble det valgt nytt styre i SiS for perioden 2017-2019. Under følger en liten presentasjon av styremedlemmene. 

SiS fagseminar 2017

PDF-filer fra årets fagseminar finner du nå under fanen " Fagseminar". 

SiS fagutviklingsstipend - Nye søknadsfrister

Frist for å søke om fagutviklingsstipend er endret og følger samme datoer som NSF sentralt:

1.mars, 1.mai, 1.august, 1 august, 1. oktober og 31. desember. 

Søknadsskjema finner du under fanen medlemstilbud. 

Medlemskontigent 2015

Medlemsskap i Faggruppen gjelder for et kalenderår. Faktura sendes ut i november. Dersom et medlem ønsker å melde seg ut av faggruppen, må dette skje innen 31.12, for å unngå betalingskrav for nytt kalenderår. Dersom et medlem står med restbeløp ved årets slutt, vil medlemsskapet avsluttes, men kravet vil purres iht NSFs regelverk.

Oppdaterte oversikter for stomiklinikker og stomisykepleiere

Her finner du nå en oppdatert oversikt som viser sykehus som har stomipoliklinikk, og en egen oversikt med navn og kontaktinformasjon til stomisykepleiere. Vi har jobbet hardt og lenge for å få tak i korrekt informasjon... men dersom du finner feil, eller ønsker endringer, er vi takknemlig for tilbakemelding til sis@sykepleierforbundet

Klikk deg videre inn på Stomiklinikker i Norge øverst på denne siden.

NYE HONORARSATSER FOR STOMISYKEPLEIER

SIS har 1/7-2013 økt stomisykepleiers honorar for undervisning.

SIS er på facebook!!

Lik oss på facebook! Klikk på https://www.facebook.com/stomisykepleier !