Sykepleiere i geriatri og demens

Faggruppe for geriatri og demens

Bli medlem?

Nå gratis for bachelorstudenter

Send sms med kodeord GERIATRI til 02409

 

Siste nyheter fra Sykepleiere i geriatri og demens

Landskonferansen 2018 i Bergen

NSFs faggruppe for geriatri og demens arrangerer landskonferanse i Bergen 19. - 20. april.

Tema for konferansen er : "Livets siste faser - god sykepleie - verdighet - medbestemmelse"

Meld deg på før 20. februar og spar penger!

Se Landskonferansen 2018 for detaljert program og mer info.

Geriatrisk sykepleie 2_2017

Geriatrisk sykepleie 2_2017 med tema "Omsorg i livets siste fase"  er publisert under Fagtidsskrift.

 

Utdanningsstipend våren 2017

Her er en kort presentasjon og bilde av de tre som ble tildelt stipend vår 2017
 
 

Årets sykepleier 2016 i Hordaland

 

Årets sykepleier 2016 i Hordaland

Faggruppas leder, Tor Engevik, ble nylig utnevnt til årets sykepleier i Hordaland. I begrunnelsen heter det bl.a: Tor Engevik er en sykepleier som gjennom sitt virke i mange år har motivert og inspirert til utvikling av sykepleiefaget på en svært god måte. Tor er visjonær og fremtidsrettet i sitt arbeid og setter fokus på sykepleiefaget knyttet til aktivitet og en levende alderdom gjennom styrketrening og aktivitet. Les mer om saken her: NSF Hordaland og BT

Feiring av 100 dager uten trykksår på Løvås sykehjem

Sykepleiere og helsefagarbeidere på tre avdelinger på Løvås sykehjem ble  overrasket med stor marsipankake fra prosjektleder Hege Huseklepp og leder for faggruppe i geriatri og demens, Tor Engevik, delte ut drikkeflasker og ryggsekker.

Årets sykepleier i fagområdet geriatri og demens 2016

Den prestisjefylte prisen årets sykepleier i fagområdet geriatri og demens gikk i år til Ingebjørg Grimnes fra Kongsberg i Buskerud. Saken er også omtalt på kommunens facebookside og i Laagendalsposten.

Fra venstre: Tor Engevik, Heidi Kleven, Ingebjørg Grimnes og Linda Lavik

Gratis medlemsskap for bachelorstudenter

Verving av studentmedlemmer i Oppland

NSF faggruppe for sykepleiere geriatri og demens ønsker å bidra til at sykepleiere rekrutteres til fagfelt for geriatri og demens, både i spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten.

Utdanningsstipend

 

NSF FGDs utdanningsstipend à kr 5000 deles ut til medlemmer som tar videre- eller etterutdanning. Tre stipend deles ut med søknadsfrist 1.04 og tre med søknadsfrist 1.10

Utdanningsstipend

Søknadsskjema

 

NY FAKTURERINGSRUTINE FOR FAGGRUPPER I NSF Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Fra og med 2015 vil faktureringsrutinene for faggruppene i NSF endres.

 

Pris for årets sykepleier i geriatri og demens

Prisen deles ut til ett enkelt medlem av faggruppen. Prisen er på kr. 5.000,- og vil deles ut årlig dersom det foreligger verdige kandidater.

Årets sykepleier

Æresmedlemsskap i faggruppa - kriterier

Faggruppas styre har vedtatt kriterier for utnevning av æresmedlemmer i faggruppa.

Kriterier æresmedlemsskap

Fagkveld i Hordaland

" Personer med demens og utfordrende atferd - en form for kommunikasjon" var tema når NSF FGD Hordaland arrangerte fagkveld 8. november. 

Utdanningsstipend høsten 2016

Stipendmottakere høsten 2016 er Alice Maria Nilslin fra Østfold, Andre Ramselien fra Bergen og Karin Hanstad fra Troms. Faggruppas vedtatte kriterier for tildeling av utdanningstipend, ble lagt til grunn.

Høstkurs på Fagernes

15. septemeber arrangerte lokalgruppa i Oppland fagdag på Fagernes med tema: "Eldre - rus og psykisk helse" Psykolog Eva Brekke var foredragsholder, og de rundt 65 deltakerne fikk en flott fagdag med mye nyttig, faglig påfyll!

    

  

 

 

Tildeling av utdanningsstipend våren 2016

Innen fristens utløp var det kommet inn 7 søknader om utdanningsstipend.

De som ble tildelt stipend er:
Renate Andersen, SI Hamar akuttmottak

Anne J. L. Byfuglien, St. Olavs hospital, Trondheim

Agnieszka Monika Zych, Langerud sykehjem, Oslo

Nytt fra Oppland

24.-25 februar arrangerte NSF FGD Oppland Fagernesseminaret for 39. gang med i overkant av 70 deltakere og 15 produktleverandører som bidro med mye nyttig informasjon om siste nytt på utstyrfronten. Tema denne gangen var Pasient-/brukermedvirkning - Utfordringer og muligheter i den praktiske hverdag.