Veiledere

veilederbrosjyre: http://www.digiblad.no/nsf/veilederen/

 

Visjon: "Kvalitet og kompetanse på individ- og organisasjonsnivå".

En møteplass for fag- og kunnskapsutvikling innen faglig veiledning. 

Dette er faggruppen for NSF-medlemmer med videreutdanning i faglig veiledning og for andre som jobber med veiledning eller er interessert i veiledningsfaget.

 

 

 NSFs faggruppe for veiledere jobber på landsbasis og via lokalgruppene med å spre kunnskap om hva faglig veiledning er og at veiledning kan være et godt verktøy for å fremme sykepleierens personlige og relasjonelle kompetanse. Vi arbeider for at faglig veiledning skal bli obligatorisk for nyutdannede sykepleiere og for at alle sykepleiere skal få tilbud om faglig veiledning regelmessig i løpet av yrkeskarrieren. Dette gjør vi fordi vi mener at faglig veiledning kan gjøre sykepleiere tryggere og mer kompetente i sin yrkesutøvelse.

Vil du lese mer: Trykk på Om faggruppen.

Ikke medlem enda: Send SMS med kodeord: VEILEDER til 02409

Kontigent: 300 kr. pr. år

Siste nyheter fra Veiledere

Signert protokoll fra GF 25. mars 2019

Signert protokoll fra GF 25. mars 2019

Presentasjoner fra Landskonferansen i veiledning 25.-26. mars 2019

Her ligger alle presentasjoner fra Landskonferansen i veiledning: Veiledning i går-i dag og i morgen!

Generalforsamling og valg 2019

Velkommen til Generalforsamling i NSFs faggruppe for veiledere.

Tid: 25. mars 2019 kl. 17-18.30

Sted: Clarion hotel Gabels hus, Oslo

 

Veiledning i går- i dag- i morgen!

Velkommen til Landskonferanse i veiledning og 20-års jubileum 25.-26. mars 2019!

Velkommen til Veilederseminar på Lesvos sept. 2019

Veilederseminar for veiledere 1.-8. sept. 2019 på Metochi Studiesenter, Lesvos.

Kursavgift inkl. opphold, kr. 5999,- Direktereise med Apollo.

Rapport fra veiledningsprosjekt av Veronica Lockertsen

I 2016 fikk Veronica Lockertsen prosjektmidler fra NSFs Faggruppe for veiledere til å undersøke hvordan veiledning drives og fungerer ved sykehus i Australia. Her er hennes rapport etter tiden der. Se vedlegg.

Sommerhilsen 2017 fra landsstyret!

Her kommer en sommerhilsen fra landsstyret!

GF 2017

Se vedlagt signert protokoll fra GF 2017 for Faggruppe for veiledere.

Etisk refleksjon og bevisstgjøring i veiledning

Se ny artikkel fra Sykepleien:Etisk refleksjon og bevisstgjøring i veiledning

https://sykepleien.no/forskning/2017/04/etisk-refleksjon-i-veiledning

Skrevet av Gry Bruland Vråle, Lisbeth Borge og Kari Nedberg

Utlysning av prosjektmidler for 2017 fra NSFs faggruppe for veiledere

Her kommer årets utlysning på prosjektmidler fra NSFs faggruppe for veiledere.

Hensikten med disse midlene er å stimulere til prosjektarbeid ol.  som fremmer veiledningsfaget.

 

Se ny artikkel om betydningen av veiledning!

The Benefits of Person-Centred Clinical Supervision

in Municipal Healthcare—Employees’ Experience.

Forfattere; Christianne E. Norbøe og Ingela Enmarker

Artikkelen er antatt i Open Journal og Nursing.

Nytt styre i Faggruppe for veiledere

Her er navnene på det nye styret fra 2017-2019:

Leder: Turid Neverdal Almvik

Øvrige: Anne Marie Saxlund, Ingebjørg Samnøy Sørhaug, Elin Drangsholt, Vibeke Thorkildsen

Vararepresentanter: Borghild Helløy, Ruth Våland

Presentasjoner fra Landskonferansen i veiledning 24.-25. april 2017

Her kommer presentasjoner fra foredragsholderne på Landskonferansen i veiledning.

Se vedlegg.

Valg til landsstyret 2017-2019 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Vedlagt er presentasjon av kandidater til valg i landsstyret i faggruppe for veiledere. Valget skjer under GF den 24. april 2017 i forbindelse med Landskonferansen i veiledning i Drammen.

Se vedlegg.

Generalforsamling og valg i NSFs faggruppe for veiledere Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

 

Innkalling til Generalforsamling (GF)  i NSFs Faggruppe for veiledere

Tid: 24. april 2017, kl. 17-18.30

Sted: Ambassadeur hotell, Strømsø Torg 7, Drammen.

 

 

Veiledningsseminar på Metochi Studiesenter Lesbos 2017

Velkommen til veilederseminar for erfarne veiledere på Metochi studiesenter på Lesbos!

Avreise er søndag 24. sept. og hjemreise 1. okt. Kursavgift er kr. 5900,- Flyreise med Apollo fra Gardermoen, kr. 3889,-

Om kontigent 2016

FAKTURERINGSRUTINER FOR FAGGRUPPEKONTINGENT

 

Fra og med 2015 ble faktureringsrutinene for faggruppene endret. Dette ble gjort for å følge NSF og faggruppenes vedtekter.

 

Medlemskap i NSFs faggrupper gjelder for ett kalenderår om gangen. Faktura vil bli sendt i november måned for påfølgende års kontingent.

 

Dersom et medlem ønsker å melde seg ut av en faggruppe, skal kontingent betales for hele inneværende år. Man må melde seg ut innen 31.12. for å unngå krav/påminnelse for neste kalenderår.

 

Om et medlem står med restbeløp ved årets slutt, vil medlemskapet avsluttes. Kravet slettes ikke, men vil purres i henhold til NSFs øvrige regelverk.

 

Innmelding i faggruppe etter 01.oktober gir gratis medlemskap ut kalenderåret.

 

 

Protokoll fra GF 2015

Signert protokoll fra GF 2015

Presentasjoner fra Landskonferansen 2015

Se vedlagt presentasjonene fra foreleserne fra Landskonferansen i veiledning 2015: Når kompetanse trues..

Innkalling til Generalforsamling i NSFs faggruppe for veiledere

Velkommen til Generalforsamling 16. april 2015 kl. 16.30.

Sted: Hotell Clarion Royal Christiania, Oslo.

Se vedlagt: Sakliste, årsberetning, regnskap, budsjett og handlingsplan.

 

Vervebrosjyre

Det er startet en vervekampanje for at faggruppe for veiledere skal få flere medlemmer. Alle medlemmer inviteres til å verve så mange som mulig. Det er fine vervepremier. Se vedlagt vervebrosjyre! 

Kontigent

Medlemskap i NSFs  faggrupper gjelder for ett kalenderår om gangen. Faktura vil bli sendt i  november måned for påfølgende års kontingent. 

Dersom et medlem  ønsker å melde seg ut av en faggruppe, skal kontingent betales for hele  inneværende år. Utmelding må skje innen 31.12. for å unngå krav/påminnelse for  neste kalenderår.

Om et medlem står med  restbeløp ved årets slutt, vil medlemskapet avsluttes. Kravet slettes ikke, men  vil purres i henhold til NSFs øvrige regelverk.

Innmelding i  faggruppe etter 01.oktober gir gratis medlemskap ut  kalenderåret.

NSFs faggruppe for veiledere. Vedtekter

Vedtekter, endret etter malen vedtatt på NSFs landsmøte 2011

Gir faglig veiledning økt og bedre samhandling?

Artikkelen er skrevet av Anne Britt Rønning

Veiledning av systemer

Trulte Konsmo arbeider som prosjektleder i Stiftelsen GRUK Hun har arbeidet med sykepleiefaglig veiledning i mange år. Hennes erfaring er at mange av de problemstillingene som tas opp i veiledningsgruppene er systemproblemer.

Vedtekter for faggruppen for veiledere

Vedtatt på Generalforsamlingen på Hamar 24 april 2009

Den gode veiledningen

En undersøkelse viser at pasientveiledning under rehabilitering oppleves som svært positiv og betydningsfull av både sykepleiere og pasienter.

Anerkjennelse - et utgangspunkt for faglig refleksjon i veiledning

Høgskolelektor Gry Bruland Vråle, Diavett, Diakonhjemmets Høgskole har sendt oss denne artikkelen. Artikkelen refererer til en studie av veiledning til ekspertsykepleiere som møter pasienter etter et selvmordsforsøk

Veiledning i et tverrfaglig perspektiv.

Astrid Ås er høgskolelektor i veilederutdanningen ved Høgskolen i Ålesund. Hun sier; "Noe av det som kjennetegner dette studiet er at det er tverrfaglig, og at studentene til sammen representerer en bred erfaringsbakgrunn. Alle har mye å bidra med, fra hvert sitt ståsted. Dette oppleves både som en berikelse og en utfordring".