Intensivsykepleiens historie- et fag i stadig utvikling

”Et hvert fag har sin historie, - slik er det også med intensivsykepleien. Historien er viktig fordi den er med på å klargjøre hvor vi er idag som intensivsykepleiere, og den kan hjelpe oss å forstå hvorfor vi idag er her vi er.

Historisk bevissthet er nødvendig for å bevare fagets identitet, og den er med på å utforme vår egen fagforståelse og utvikling av denne opp
gjennom tiden” (Johannessen 1993, Kompendium).