Ventetidsløftet – vi har ingen tid å miste

Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund

Foto: Sunniva Tønsberg Gaski

Ordene har vært nødvendige fordi varslene våre er basert på kunnskapsbaserte fakta. Fordi vi taler sant om risiko for pasient, for befolkning og for oss som samfunn. Fordi vi har ingen tid å miste.

Helseminister Jan Christian Vestres initiativ om et ventetidsløft og nasjonalt partnerskap er derfor svært velkomment. Norsk Sykepleierforbund er med på samarbeidet, som inkluderer regjeringen, andre fagforeninger, arbeidsgiverorganisasjonene og de regionale helseforetakene. 

Det haster om vi skal unngå samme skjebne som Storbritannia

Som samfunn har vi hastverk med å snu utviklingen som vil føre til et todelt helsevesen. Et slikt helsevesen ser vi nå i Storbritannia, som var tidligere tiders gullstandard for felles offentlige helsetjenester. Nå har deres National Health Service (NHS) nærmest kollapset. Konsekvensene er flere. Det er større ulikheter mellom folk, og innbyggerne har fått lavere tillit til hverandre og til myndighetene. Samtidig er det markant høyere dødelighet for helt vanlige sykdommer og tilstander som hjerteinfarkt og slag.

Det befolkningen i Storbritannia erfarer nå, er et resultat av mange års underfinansiering, underbemanning og underbetaling i den felles helsetjenesten. Vi må gjøre alt vi makter for å unngå den samme utviklingen her i Norge.

Det trengs mer enn to milliarder

Derfor er det så viktig å jobbe sammen om et løft for sykehusene og helsetjenestene våre mer generelt.

Det er positivt at regjeringen har lyttet, og styrker sykehusenes økonomi. Problemene i helsetjenesten er imidlertid ingen «quick fix».

To milliarder mer til sykehusene er bra, men det løser langt fra alle problemer, og gir ingen hjelp til kommunene. Det trengs ytterligere finansiering allerede i førstkommende ordinære statsbudsjett til høsten.

Ledelse er nødvendig om vi skal beholde sykepleiernes kompetanse

Og så må midlene brukes riktig. Det viktigste akkurat nå er å beholde sykepleiernes livsnødvendige kompetanse. Uten sykepleiere er sykehussenga nettopp det, bare en seng. Vi trenger å få tilbake trua på at det også i framtiden skal være fint å utdanne seg til sykepleier. Vi må vite at vi blir tatt vare på av arbeidsgiveren vår, som må sikre oss en anstendig lønn ut fra risiko, ansvar og belastning. Men ikke minst må arbeidsgivere sørge for at belastningene i yrket reduseres, og at vi får fortsette å utvikle oss faglig.

Det trengs ledelse. Det trengs politisk lederskap. Og det trengs toppledere som faktisk er interessert i ledelse, og som sikrer reelle muligheter til sykepleiefaglig ledelse i førstelinja.

Det finnes ikke noe alternativ

Vi må løfte i lag. Et ventetidsløft må bygge på kunnskap og kvalitet, og det må involvere kvalifisert helsepersonell som også skal ivareta egen helse og sikkerhet. Et ventetidsløft kan ikke komme foran behandling og pleie av personer med diagnoser som gir mindre effekt på ventetidsstatistikken.

Vår nye helseminister har startet offensivt. Det heier vi på, og vi skal bidra med det vi kan best – nemlig kunnskap, løsningsforslag, medbestemmelse og inspirasjon. Nå må Vestre få resten av regjeringen og Stortingets flertall med på at det ikke finnes noen alternativer til å løse de utfordringene som har oppstått grunnet manglende investeringer over tiår.

Bare slik kan vi unngå kode rød. Unngå krise. Unngå kollaps.

Vi har ingen tid å miste.