Oppland

Åpningstid:
08.00-15.45

Epost: oppland@nsf.no - tlf. 994 02409
Adresse: Bjørnsonsgate 5, 2821 Gjøvik

Siste nyheter fra Oppland

Ansettelse og oppsigelse

Budsjettprosesser og omstillinger kan påvirke våre medlemmers arbeidsforhold. Hva er nyttig å vite om ansettelse og oppsigelse, herunder vikariater:  hva er regulert av loven, og hva er regulert av overenskomst/hovedtariffavtale?  

Valg av delegater til fylkesmøte

Gjelder ikke-yrkesaktive, samt medlemmer i arbeid som ikke tilhører et etablert HTV-område

Delegat til Landsmøtet- du er ønsket

Landsmøtet i november 2019 trenger dyktige delegater fra Oppland. Vi håper du kjenner et engasjert medlem som ønsker å påvirke NSFs politikk og organisasjon. Eller kanskje stiller du!

Nominasjonskomite er valgt

På hovedtillitsvalgtssamlingen 20. april ble det gjennomført valg av ny nominasjonskomite.

Informasjon om organisasjonsutviklingsprosessen i NSF

Myndighetenes regionreform vil 1. januar i 2020 redusere antall fylker til 11. Det får konsekvenser for NSF og gir oss en mulighet til å tenke på hvordan vi organiserer oss for å møte fremtiden på en best mulig måte.