Rogaland

NSF Rogaland

Åpningstid: 08.00-15.45 

Epost: rogaland@nsf.no - tlf. 994 02409
Adresse: Løkkeveien 10, 4. etasje, 4008 Stavanger

Siste nyheter fra Rogaland

Om tall, fakta og sykepleierlønn

I et innlegg med tittelen "Ja, lønn er viktig!" i Stavanger Aftenblad blir fylkesleder Nina Horpestad i NSF Rogaland beskyldt for å komme med en rekke feilaktige påstander av forhandlingssjef og direktør for strategi og styring i Stavanger kommune. Det er en påstand hun ikke er enig i.

Hvordan få sykepleiere til kommunene?

"Hva må til for at du skal velge jobb i kommunehelsetjenesten?". Er du sykepleierstudent ved Universitetet i Stavanger i år bør du takke ja til å overvære debatten 20.august. Der vil politikere blir utfordret på hva kommunene kan gjøre for å sikre gode praksisplasser og rekruttere sykepleiere.

Sykepleierstudentenes stemmer i Rogaland

Ellen Fyljesvoll er valgt til fylkesstyrerepresentant og Anne Haarberg er valgt som delegat til høstens landsmøte i NSF. Hvem er så disse engasjerte studentene som begge nettopp har avsluttet andre året ved sykepleierutdanningen på Universitetet i Stavanger?

Meld fra hvor du er!

Er du utdannet i vår og skal begynne i din første jobb hos ny arbeidsgiver? Ønsker du trekk i kontingent over lønnen? Har du flyttet etter endt skolegang og fått ny adresse? Skal du begynne på videreutdanning til høsten og er ute av fast arbeid? Har du endret etternavn? Husk å melde endringer til NSF!

Prøv med lønn, da vel!

Fylkesleder Nina Horpestad i NSF Rogaland har registrert at Stavanger kommune ikke ser noen grunn til å opprette kommunal vikarpool eller flere faste stillinger, da de ikke får besatt de ledige stillingene de allerede har. Samtidig har kommunen tatt bort lokale lønnstiltak som kunne fremmet rekruttering.