Rogaland

NSF Rogaland

Siste nyheter fra Rogaland

Vårt hjerte banker for deg!

I morgen er det «Alle hjerters dag» og NSF i vestlandsfylkene vil atter en gang benytte anledningen til å vise medlemmer og befolkningen forøvrig at våre sykepleierhjerter banker for dem. I Rogaland vil vi stå på stand i vestibylen på Haugesund sjukehus, våre tillitsvalgte går med hjertebuttons og vi har konkurranse på sosiale medier med flotte premier.

Haugesund med lønnsløft for helsesykepleiere

I Haugesund har ikke helsesykepleiere fått samme lokale garantilønn som spesialsykepleiere, noe som har bidratt til uro og misnøye blant de ansatte.  Nå har kommunen tatt grep,  og ved å legge seg 25000 kroner over sentral garantilønn, er helsesøstrene nå sidestilt med andre spesialsykepleiere.

Hjelmeland med lønnsløft for sykepleiere

Hjelmeland kommune innså at det å ligge "på bunn" i lønnsoversikter for sykepleiere i Rogaland ikke var gunstig hva gjelder å rekruttere og beholde sykepleierkompetanse. Ved å legge seg 20 000 over garantilønn håper de å bli mer konkurransedyktige.

Mot til å stå i det....

Et samarbeidsprosjekt mellom Haugesund kommune, utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Helse Fonna-kommunene og Den Norske Kirke i Haugesund har gitt helsepersonell økt kompetanse på åndelig og eskistensiell omsorg til alvorlig syke og døende

Vil vi glemme å tenke selv?

Seniorrådgiver Line Waldeland ved NSF Rogalands fylkeskontor har en fast etikkspalte i NSF Lokalen der hun reflekterer over ulike dilemmaer, situasjoner og utviklingstrekk som sykepleierne står overfor. Som f.eks hva teknologiske nyvinninger gjør med vår evne til kritisk tenkning og analytisk vurdering.