Rogaland

NSF Rogaland

Siste nyheter fra Rogaland

Keth Elisabeth Solberg skal lede NSF Rogalands nominasjonskomite

Denne uken har NSF Rogalands hovedtillitsvalgte valgt nominasjonskomite for Landsmøtet 2019. Keth Elisabeth Solberg fra Karmøy skal lede komiteens arbeid med å avgi innstilling til fylkesmøtet hva gjelder delegater til Landsmøtet 2019

Tilbyr dobbel lønn til sykepleiere som flytter ferien

Det nærmer seg sommerferie med stormskritt. Også sykepleiere har krav på ferie, og mang en arbeidsgiver har utfordringer med å sikre tilstrekkelig sykepleierkompetanse gjennom sommeren. I Stavanger kommune tilbys nå sykepleiere dobbel lønn om de flytter avtalt ferie.

NSF Sola: Politikere må informeres når pasienter og ansatte rammes av budsjettkutt

Bekymringsmelding fra verneombud. Sykepleiere som ikke får avviklet pause eller gå på do. Pasienter som må vente lenge før de får stå opp, og før de får frokost og medisiner. Mange og alvorlige avvik. Hvis politikerne i Sola trodde omstillings- og sparetiltakene ikke gikk ut over pasienter og ansatte, fikk de en solid dose realitetsorientering når NSF Sola inviterte til informasjonsmøte.

Rødlampene har lyst i lengre tid!

I dag har hovedtillitsvalgt for NSF i Sandnes kommune, Siri Rugland Ree ett innlegg i Sandnesposten hvor hun bidrar med NSFs tanker i forbindelse med sak til helse- og sosialutvalget den 30. mai. Vi gjengir hennes innlegg her, etter avtale med Ree.

Hvordan tenker KS om det å sikre seg sykepleierkompetanse?

Tariffoppgjøret i kommunene (KS) og sykehusene (Spekter) er nå ferdigforhandlet og forhandlingsutvalgene har anbefalt forslagene. Det som gjenstår er å behandle ferdig resultatet i de enkelte organisasjonene.

Som fylkesleder har jeg gjort meg mange tanker rundt dette.  Spørsmålet som opptar meg mest er hvorvidt KS har brukt de mulighetene som ligger i forhandlingssystemet for å sikre seg den kompetansen de har størst behov for.

NSF Rogaland